Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście

 

Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji w ul. Targowej.Koszt inwestycji 945 697,80 zł z czego 85% kosztów zostało pokrytych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Inwestycja zakończyła się w roku 2013.