Adaptacja budynku przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie

Na realizację zadania miasto pozyskało środki zewnętrzne: 700 tys. zł – w formie dotacji rządowej oraz 463 tys. zł – z PFRON. Koszt adaptacji to 1 mln 250 tys. zł, a jej zakończenie przypada na grudzień 2017. Prace poprzedziły uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków i obejmą one remont wnętrz istniejącego budynku oraz budowę dodatkowego budynku, w którym mieścić będą się dwie pracownie: garncarska oraz drewna i wikliny.  Środowiskowy Dom Samopomocy przeprowadzi się do nowej siedziby z pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Norblina 1.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -