Ogródek dydaktyczny jako ekoobserwatorium małego strażnika przyrody w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie

Zadanie ,,Ogródek dydaktyczny jako ekoobserwatorium małego strażnika przyrody w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Głownie" dofinansowano w kwocie 26 911,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
W wyniku realizacji osiągnięto efekt:
1) rzeczowy w postaci:
- ogródka dydaktycznego o powierzchni 470 m², a w nim m.in.: nasadzenia 19 szt. drzew, 115 szt. krzewów, 400 szt. bylin; wyposażenia ogródka w 2 tablice dydaktyczne, 16 tabliczek do oznaczania roślin, 3 komplety stołów i ławek wraz z pawilonami do ich osłony, mostek, kaskadę - oczko wodne, 4 kosze do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, kompostownik, 3 karmniki, pergolę arkadową, donice,
- pomocy dydaktycznych m.in.: lornetek, lup, sieci workowych do czerpania z dna, siatek na owady, deszczomierzy, anometru, mrówkariów, stacji meteorologicznych, mikroskopów, teleskopów, małych obserwatoriów gleby,
- narzędzi ogrodowych (udział własny),
- elementów rekreacyjnych ogródka tj. 2 bujaków sprężynowych i stołu wodnego (udział własny);
2) ekologiczny w postaci wzrostu świadomości ekologicznej wśród 125 dzieci i członków ich rodzin poprzez bezpośredni częsty kontakt ze środowiskiem naturalnym oraz polepszenia kondycji obszaru powierzchni biologicznie czynnej poprzez zagospodarowanie terenu zielenią.
Beneficjent:  Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie