Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie

W dniu 9 listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Głowno a Województwem Łódzkim został zawarty aneks nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0001/20-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie” o numerze UDA-RPLD.04.02.01-10-0001/20-00 podpisanej w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Na mocy aneksu zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 600.609,09 zł

Postęp prac na dzien 22.03.2021:

 • IMG20210322105919
 • IMG20210322105944
 • IMG20210322105953
 • IMG20210322110011
 • IMG20210322110029
 • IMG20210322110048
 • IMG20210322110059
 • IMG20210322110207
 • IMG20210322110220
 • IMG20210322110227
 • IMG20210322110238
 • IMG20210322110303
 • IMG20210322110352

Postęp prac na dzień 17.06.2021 r.

 • IMG20210617091300
 • IMG20210617091356
 • IMG20210617091526
 • IMG20210615085430
 • IMG20210617090320