Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Nazwa projektu: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie”
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku
Całkowita wartość projektu: 1 086 949,97 zł
Dofinansowanie z UE w łącznej kwocie nieprzekraczającej 596 727,64 zł

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie” realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:
termomodernizację ścian i fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni w tym kotła gazowego, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej.

W dniu 9 listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Głowno a Województwem Łódzkim został zawarty aneks nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/20-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie” o numerze UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/20-00 podpisanej w dniu 12 sierpnia 2020 r. Na mocy aneksu zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 717 739,28 zł.

 • IMG20210322105022
 • IMG20210322105025
 • IMG20210322105030
 • IMG20210322105108
 • IMG20210322105111
 • IMG20210322105155
 • IMG20210322105208
 • IMG20210322105220
 • IMG20210322105237
 • IMG20210322105245
 • IMG20210322105306
 • IMG20210322105314
 • IMG20210322105338
 • IMG20210322105426
 • IMG20210615085354
 • IMG20210615085456
 • IMG20210615085627
 • IMG20210615085531
 • IMG20210615085655
 • 2-1
 • 2-2
 • 2-3
 • 2-4
 • 2-6
 • 2-7
 • 2-8
 • 2-9