Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie

W dniu 9 listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Głowno a Województwem Łódzkim został zawarty aneks nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/20-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie” o numerze UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/20-00 podpisanej w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Na mocy aneksu zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 717.739,28 zł

Postęp prac na dzień 22.03.2021:

 • IMG20210322105022
 • IMG20210322105025
 • IMG20210322105030
 • IMG20210322105108
 • IMG20210322105111
 • IMG20210322105155
 • IMG20210322105208
 • IMG20210322105220
 • IMG20210322105237
 • IMG20210322105245
 • IMG20210322105306
 • IMG20210322105314
 • IMG20210322105338
 • IMG20210322105426

Postęp prac na dzień 15.06.2021 r.

 • IMG20210615085354
 • IMG20210615085456
 • IMG20210615085627
 • IMG20210615085531
 • IMG20210615085655