Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Nazwa projektu: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie”
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku
Całkowita wartość projektu: 887 608,49 zł
Dofinansowanie z UE w łącznej kwocie nieprzekraczającej 512 764,22 zł

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie” realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in:
termomodernizację ścian i fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni w tym kotła gazowego, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej.

W dniu 9 listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Głowno a Województwem Łódzkim został zawarty aneks nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/20-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie” o numerze UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/20-00 podpisanej w dniu 12 sierpnia 2020 r. Na mocy aneksu zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 579 982,98 zł.

 

 • IMG_20210507_135145_resized_20210524_113643527
 • IMG_20210507_135213_resized_20210524_113642588
 • IMG_20210507_142024_resized_20210524_113642136
 • IMG_20210507_135202_resized_20210524_113642981
 • IMG20210722150343
 • IMG20210825151110
 • IMG20210825151311
 • IMG20210825151352
 • 3-1
 • 3-2
 • 3-4
 • 3-5