Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie

W dniu 9 listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Głowno a Województwem Łódzkim został zawarty aneks nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/20-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie” o numerze UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/20-00 podpisanej w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Na mocy aneksu zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 579.982,98 zł

  • IMG_20210507_135145_resized_20210524_113643527
  • IMG_20210507_135213_resized_20210524_113642588
  • IMG_20210507_142024_resized_20210524_113642136
  • IMG_20210507_135202_resized_20210524_113642981
  • IMG20210722150343
  • IMG20210825151110
  • IMG20210825151311
  • IMG20210825151352