Lokalizacja: ul. Kasprowicza 16

Teren inwestycyjny położony przy ul. Kasprowicza 16

Działka nr 163/11

Powierzchnia terenu: 0,7297 ha.

Przeznaczenie terenu: cele przemysłowe, bazy, składy, zakłady produkcyjne i usługi drobnej wytwórczości.
Infrastruktura techniczna: 
- energia elektryczna - nie
- wodociąg - tak
- kanalizacja - nie
- telekomunikacja - nie.

Bliższych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 42 719-11-42 w. 810, email: padamczyk@glowno.pl

 

 

  • -