Lokalizacja: 70 ha terenów inwestycyjnych

Blisko 70 ha nowych terenów inwestycyjnych w rejonie drogi krajowej nr 14

29 października 2014 r. Rada Miejska w Głownie uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miasta Głowna obejmującej rejon ulic: Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiej oraz drogi krajowej nr 14. 

Nowy plan miejscowy dla tego obszaru przewiduje jego przeznaczenie pod działalność gospodarczą, przemysłową, magazynową, a w części pod działalność usługową. To nowe przeznaczenie tych terenów jest szansą na uaktywnienie inwestycyjne blisko 70 ha gruntów rolnych.

 • Teren 1
  Teren 1
 • Teren 2
  Teren 2
 • Teren 3
  Teren 3
 • Teren 4
  Teren 4

Teren 1

Powierzchnia: ok. 25,9 ha (obejmuje kilkadziesiąt działek, których właścicielami są osoby fizyczne).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: produkcja, magazyny, składy, usługi, projektowane i istniejące ulice. 

Klasa gruntów: RIIIB, RIVA, RIVB, RV.

Różnica poziomów terenu: 4 m.

Obecne użytkowanie: rolne.

Droga dojazdowa: DK 14, bliskość autostrad A1 i A2 - węzeł Stryków (10 km) oraz A2 - węzeł Łowicz (15 km).

Teren 2

Powierzchnia: ok. 14,25 ha (obejmuje kilkanaście działek, których właścicielami są osoby fizyczne).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: produkcja, magazyny, składy, usługi, projektowane i istniejące ulice. 

Klasa gruntów: RIIIA, RII.

Różnica poziomów terenu: do 2 m.

Obecne użytkowanie: rolne.

Droga dojazdowa: DK 14, bliskość autostrad A1 i A2 - węzeł Stryków (10 km) oraz A2 - węzeł Łowicz (15 km).

Teren 3

Powierzchnia: ok. 10,2 ha (obejmuje kilka działek, których właścicielami są osoby fizyczne).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: produkcja, magazyny, składy, usługi, projektowane i istniejące ulice. 

Klasa gruntów: RIIIA.

Różnica poziomów terenu: 2 m.

Obecne użytkowanie: rolne.

Droga dojazdowa: DK 14, bliskość autostrad A1 i A2 - węzeł Stryków (10 km) oraz A2 - węzeł Łowicz (15 km).

Teren 4

Powierzchnia: ok. 6,77 ha (obejmuje kilka działek, których właścicielami są: osoby fizyczne, Skarb Państwa - użytkownik wieczysty, spółka)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: produkcja, magazyny, składy, usługi, projektowane i istniejące ulice. 

Klasa gruntów: PSIV, PSV, RIVB, RV.

Różnica poziomów terenu: 2 m.

Obecne użytkowanie: rolne + teren dawnej cegielni.

Droga dojazdowa: DK 14, bliskość autostrad A1 i A2 - węzeł Stryków (10 km) oraz A2 - węzeł Łowicz (15 km).