Odpowiedzi 2012

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania - rok 2012

Pytanie: Panie Burmistrzu, podpisano umowę na dostawę nowych pociągów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w aktualności na stronie glowno.pl błędnie nazwanych szynobusami (szynobus to niewielki pociąg o napędzie spalinowym, a zamówione pociągi to elektryczne zespoły trakcyjne o długości ponad 40 metrów, na 120 miejsc siedzących). Mówi się o uruchomieniu pierwszych połączeń z wykorzystaniem zmodernizowanych przez województwo jednostek EN57 już pod koniec 2013 roku. W wywiadzie z prezesem ŁKA, który ukazał się w Dzienniku Łódzkim, jest wzmianka o taryfie aglomeracyjnej, która zostanie wprowadzona w pociągach ŁKA, o ile zainteresowane gminy, z którymi prowadzone będą negocjacje, się na to zgodzą (i zapewne wyłożą odpowiednie środki finansowe). Mieszkańcy Brzezin czy Ozorkowa (który jest przecież tak samo oddalony od Łodzi jak Głowno) już teraz mogą dojeżdżać do Łodzi z wykorzystaniem biletu aglomeracyjnego, co jest dużo tańsze, bo nie wymaga zakupu dwóch osobnych biletów miesięcznych na dojazd do Łodzi i na przejazdy w obrębie Łodzi. Głowno nie jest połączone z Łodzią komunikacją tramwajową ani liniami autobusowymi łódzkiej komunikacji miejskiej, ale szansa na wprowadzenie tej taryfy pojawia się wraz z uruchomieniem połączeń przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Byłoby to korzystne dla mieszkańców, którzy nie musieliby już korzystać z przepełnionych, ciasnych busów czy awaryjnych autobusów PKS (np. wczoraj jechałem z Łodzi autobusem bez ogrzewania - gdy przez ubiegłą zimę autobusami PKS Łódź jeździłem częściej, takie sytuacje zdarzały się notorycznie), gdzie w dodatku nie da się kupić biletu miesięcznego na wszystkie połączenia. Jaka jest szansa na wprowadzenie tej taryfy w pociągach relacji Łódź-Głowno? Czy w dalszej perspektywie byłaby możliwość objęcia nią komunikacji miejskiej w Głownie? Gdyby była naprawdę dobrze skoordynowana z odjazdami pociągów (wymagałoby to obsługi więcej niż jednym pojazdem), byłaby bardzo dobrym uzupełnieniem połączenia kolejowego, wręcz by je "napędzała" dodatkowymi pasażerami, którzy obecnie z komunikacji kolejowej nie mogą korzystać ze względu na miejsce zamieszkania znacznie oddalone od stacji PKP (za to na przystanek MZK mają bliżej niż na przystanek busów do Łodzi). Obecnie wprowadzone skomunikowanie problemu praktycznie nie rozwiązuje, bo o ile na pociąg można dojechać, to nie ma już jak z niego wrócić do domu po powrocie do Głowna. Chciałbym się jeszcze zapytać, dlaczego na stacji PKP nie powstało, planowane jeszcze na etapie przetargu na jej budowę, przejście do ulicy Topolowej. Wyeliminowałoby to nielegalne przechodzenie przez tory na wysokości dworca, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców tamtych okolic - którzy korzystali z niego nie tylko w celu dojścia na dworzec. I ostatnie pytanie, nie związane już z koleją, a z komunikacją autobusową. Czy Urząd Miasta mógłby wymóc na przewoźnikach autobusowych uzupełnienie rozkładów jazdy na przystankach na terenie Głowna? (.) Zgodnie z prawem przewoźnicy mają obowiązek informowania na przystankach o aktualnych rozkładach jazdy.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, dziękuje za wszystkie uwagi i sugestie. Co do pierwszej z nich dotyczącej rzekomo błędnej terminologii "szynobusy", to informuję, że taką terminologią posłużył się sam Urząd Marszałkowski. Co do ewentualnej taryfy aglomeracyjnej i uwzględnienia w niej połączeń Łódź - Głowno, to informuję, że już w styczniu rozpoczną się spotkania z przedstawicielami Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, podczas których poruszą m.in. kwestię taryf. Jeżeli funkcjonowanie ŁKA zwiększy zapotrzebowanie na korzystanie z komunikacji miejskiej, to i takie rozwiązania zostaną przeanalizowane. Kolejna poruszona przez Pana sprawa czyli brak dojścia do budynku dworca PKP od strony ul. Topolowej jest wyłączną decyzją inwestora czyli PKP. Gmina Miasta Głowno nie miała na takie rozwiązanie żadnego wpływu. I wreszcie kwestia ostatnia tj. aktualne rozkłady jazdy komunikacji autobusowej i busowej. Otóż wystąpiliśmy do przewoźników świadczących usługi przewozowe osób na naszym terenie o publikację takich informacji i w miarę napływu tych informacji udostępnimy je np. na przystanku na Placu Wolności. Dziękuję za pytania i pozdrawiam.

2012.12.27

Pytanie: Panie Burmistrzu, piszę z bardzo denerwującą sprawą, a mianowicie chodzi o nowy rozkład MPK i kompetencje pracowników tej spółki. Według rozkładu autobus ma jechać długą trasą wyjeżdżając z Huty Józefów o 6:15 i jechać przez Kopernika. Autobus ten niestety jeździ swoimi ścieżkami, nie pilnuje trasy i przyjeżdża o której godzinie sobie chce, jestem bardzo zdenerwowany tym faktem gdyż mój 60 - letni tata musi dojeżdżać z Kopernika na ul Krasicką na godzinę 7 rano. Wyobraża sobie Pan wstawać o 5 rano i na pieszo w śnieg iść taki kawał drogi? Mój tata nie jest młody a nogi ma schorowane, ten autobus jest dla niego jedynym możliwym środkiem transportu którym mógłby dostać się do pracy nie narażając się na zapalenie płuc. Mam nadzieję, że ktoś zajmie się tą sprawą.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, przypomnę, że głównym powodem wprowadzonych przez Miejski Zakład Komunalny (który tak na marginesie nie jest spółką, a miejskim zakładem budżetowym) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej była chęć dostosowania - oczywiście na miarę posiadanych przez ten zakład możliwości - porannych kursów komunikacji miejskiej do zmienionego rozkładu jazdy PKP. W tym celu pierwszy kurs autobusu miejskiego, który wcześniej rozpoczynał się 10 minut później przesunięto tak, by głownianie mogli nim dojechać na pociąg o godz. 6.30. Zważywszy na to, że komunikacja miejska w Głownie to w praktyce jeden autobus, wszystkich oczekiwań mieszkańców z niej korzystających z pewnością nie uda się spełnić. Dyrekcja Miejskiego Zakładu Komunalnego została natomiast zobowiązana do przestrzegania ustalonej trasy i aktualnego rozkładu jazdy. Kierowcy autobusu nie mogą ich zmieniać według własnego uznania. Każdy taki przypadek proszę zatem natychmiast zgłaszać do Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie (tel. 42/719-10-35)

2012.12.27

Pytanie: Czy jest w planach powiększenie parkingu koło Biedronki? Za ciasno jest i nie ma zbytnio gdzie już parkować.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, zarówno Biedronka, jak również płożony w jej bezpośrednim sąsiedztwie parking przy ul. Kopernika zlokalizowane są na terenie miejskim, który wykorzystany został całkowicie. Tereny, które w najbliższym sąsiedztwie sklepu można byłoby potencjalnie wykorzystać pod budowę parkingu należą już do Spółdzielni Mieszkaniowej. Dostrzegając potrzebę zwiększenia liczby miejsc parkingowych w tym rejonie miasta, już czerwcu 2012 r. zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Biedronki i Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiciele Biedronki deklarowali nawet partycypację w kosztach takiej inwestycji. Dalsze rozmowy w tej sprawie miały toczyć się już pomiędzy Biedronką a władzami Spółdzielni Mieszkaniowej. Do chwili obecnej jednak nie otrzymałem żadnej informacji na temat ich ewentualnego wyniku i ostatecznych ustaleń. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

2012.12.19

Pytanie: Kiedy doinwestujecie jakoś Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie (jakieś płytki czy coś). Mam wrażenie, że tę szkołę pomijacie i zapominacie o niej (przydały by się płytki na tarasie lub nowe okna tarasowe).

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, zarówno zadane przez Panią pytanie, jak i osobiste wrażenia związane z podjętym powyżej tematem powinna Pani skierować pod adresem Starostwa Powiatowego w Zgierzu i Rady Powiatu Zgierskiego, albowiem to Powiatowi Zgierskiemu a nie Gminie Miasta Głowno podlega szkolnictwo ponadgimnazjalne, w tym Zespół Szkół nr. 1 im. R. Cebertowicza. Z uwagi na to, że jest pani mieszkanką Strykowa pragnę zauważyć, że w obecnym stanie prawnym Gmina Miasta Głowno ma do powiedzenia w temacie inwestowania we wspomnianą przez Panią szkołę dokładnie tyle, ile Miasto - Gmina Stryków. Jak mniemam, dyrekcja ZS nr 1 im. Cebertowicza zna potrzeby remontowe swej placówki i informuje o nich organ prowadzący. Gminie Miasta Głowno podlegają szkoły podstawowe i gimnazjalne. Do funkcjonowania trzech szkół podstawowych, jednego gimnazjum i trzech miejskich przedszkoli miasto dopłaciło w roku 2012 z własnego budżetu blisko 6 mln zł.

2012.12.19

Pytanie: Panie Burmistrzu, moje pytania związane są z remontami prowadzonymi obecnie na terenie naszego miasta. Po pierwsze, kiedy zostanie oddany Plac Wolności, a co za tym idzie, będzie można korzystać z nowego przystanku dla busów i autobusów? Drugie pytanie związane jest z dworcem PKP. Czy po całkowitej modernizacji tego obiektu MZK uruchomi linię autobusową, która będzie miała dostosowany rozkład jazdy do pociągów jeżdżących w kierunku Łodzi czy Łowicza?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, prace modernizacyjne na Placu Wolności finiszują. Termin ich zakończenia to 7 grudnia. Następnie należy dokonać odbiorów poszczególnych prac. Po ich zakończeniu plac oddany zostanie do użytku, a co z tym się wiąże - także zlokalizowany tu przystanek PKS i BUS. Dostosowanie kursu autobusu MZK do rozkładu jazdy PKP wydaje się rozwiązaniem jak najbardziej celowym i starania w tym kierunku już są czynione. Miejski Zakład Komunalny próbuje zsynchronizować - oczywiście na miarę posiadanych możliwości - kursy komunikacji miejskiej ze zmienionym rozkładem PKP. Musimy pamiętać, że możliwości komunikacji miejskiej w Głownie są ograniczone - mamy bowiem tylko jedną linię i jeden autobus. Dziękuję za pytania i pozdrawiam.

2012.12.03

Pytanie: W budżecie na rok 2012 przewidziana była aktualizacja projektu na kanalizację na dzielnicy Zakopane. Chciałabym zatem się dowiedzieć, czy plan ten został wykonany i dokumentacja taka została sporządzona? Czy w budżecie na rok 2013 zostały ujęte prace związane z dalszymi etapami budowy tej kanalizacji?

Odp. Burmistrza: W budżecie Gminy Miasta Głowno na rok 2012 zaplanowano zadanie dotyczące aktualizacji projektu kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane. Jego wykonawca do 20 grudnia zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Miejskim gotowego projektu. W związku z tym, że dokumentacja jest jeszcze w fazie opracowania, wartość kosztorysowa tej inwestycji nie jest jeszcze znana. Realizacja tej inwestycji nie została więc ujęta w przekazanym do Rady Miejskiej w Głownie projekcie budżetu na 2013 rok, aczkolwiek pragnę zauważyć, że ostateczna decyzja co do kształtu budżetu na rok 2013, w tym także zakres przyszłorocznych inwestycji zależeć będzie od możliwości finansowych miasta i decyzji Rady Miejskiej. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

2012.11.29

Pytanie: Czy ktoś z ochrony środowiska UM Głowna kontroluje emisję spalin z komina ZOZ Solan? Z okna mojego mieszkania mam widok na w/w komin i widzę, że często nie czyszczą urządzeń odpylających, co widzę np. dzisiaj.


Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, organem uprawnionym do kontroli przedsiębiorstw pod względem przestrzegania zasad ochrony środowiska jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w związku z powyższym tylko pracownicy WIOŚ mogą dokonać kontroli przedsiębiorcy w zakresie, o którym Pan wspomina. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głownie takich uprawnień nie posiadają i nie mogą kontrolować przedsiębiorców, a w związku z tym nie mogą również przeprowadzić kontroli emisji spalin w firmie ZOZ Solan. Niemniej jednak z informacji uzyskanych od pracowników WIOŚ w Łodzi wynika, że ZOZ Solan jest przez tę inspekcję kontrolowany i kontrole te nie wykazały nieprawidłowości w zakresie emisji do powietrza. Kotłownia w Solanie jest kotłownią węglową, a dla takich występowanie okresowego zwiększonego zadymienia podczas rozpalania kotła jest typowe. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

2012.11.21

Pytanie: Czy można się dowiedzieć czy przystanek autobusowy przy zalewie w ogóle będzie naprawiony? Od dłuższego czasu nie ma tam żadnej szyby. Ludzie stojący na tym przystanku i czekający na spóźniające się busy nie mają żadnej osłony przed mroźnymi już wiatrami od strony zalewu.


Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, najpierw przypomnę, że brak szyb w wiacie przystankowej to efekt dewastacji dokonanej przez wandali. Za każdym razem usunięcie skutków ich działalności pociąga za sobą konieczność wydatkowania z budżetu miejskiego kolejnych niemałych środków. I tak np. na zakup i montaż szyb, o których Pani pisze wydać musimy z budżetu 5 tys. zł. Szyby zostały już dawno zamówione i w wiacie przystankowej zamontowane zostaną do 30 listopada.

2012.11.20

Pytanie: Panie Burmistrzu, z Wieści z Głowna można dowiedzieć się o prowadzonej budowie kanalizacji oraz rozbudowie wodociągu w ul. Andrzeja Struga. Faktycznie takie prace mają tam miejsce. Domyślam się, że są one związane z przeznaczonymi do sprzedaży działkami na terenie od drewnianego budynku mieszkalnego koło siedziby MZWiK (gdzie obecnie znajdują się chyba mieszkania socjalne) do dawnej strzelnicy, gdzie wytyczono już nawet ulice. W związku z tym chciałbym się zapytać: na kiedy planowana jest podobna inwestycja w ulicach: Leśnej i Jana Kasprowicza? Ulicą Leśną odbywa się ruch ciężkich samochodów ciężarowych do zakładu CTM-Polonia. Pracownicy zakładu wielokrotnie tę ulicę naprawiali własnymi siłami za pomocą dostępnych im materiałów i sprzętu, aby dojazd do firmy samochodem ciężarowym był w ogóle możliwy. Założenie kanalizacji daje nadzieję na ułożenie tam nawierzchni utwardzonej (bez sensu byłoby ją tam kłaść, a potem zrywać w celu założenia kanalizacji). Jakie są plany miasta?
Chciałbym nawiązać jeszcze do tematu, który już wcześniej się pojawił - tzw. kontrapasu rowerowego na jednokierunkowym odcinku ul. Kopernika. W odpowiedzi napisał Pan, że wiązałoby się to z koniecznością likwidacji miejsc parkingowych wzdłuż tej ulicy. Nie zgodzę się z tym. Proszę spojrzeć na rozwiązanie, które zaobserwowałem będąc ostatnio w Krakowie: http://obrazki.elektroda.pl/8488241400_1350749295.jpg Podobnie można byłoby rozwiązać problem na ul. Kopernika. Przy czym w Krakowie na tej ulicy pozostawiono bardzo mało miejsca dla normalnego ruchu samochodów (wjazd samochodów na tę ulicę jest ograniczony). Na Kopernika ze względu na stosunkowo duży ruch nie wchodzi to w grę, ale nie jest też konieczne. Na całej szerokości jezdni bez problemu zmieszczą się miejsca parkingowe, kontrapas dla rowerów i pozostanie wystarczająca ilość miejsca na jeden pas o standardowej szerokości dla ruchu samochodowego. Obecnie są tam dwa pasy, jednak w praktyce lewy i tak nie jest wykorzystywany przez kierowców ze względu na to, że zwykle jest zablokowany przez parkujące tam samochody. Za większy problem uznałbym wyjazd z kontrapasa na skrzyżowanie z drogą nr 14. Nie jestem w stanie go sobie wyobrazić w innej postaci, niż poprzez przejazd rowerowy i kontynuację na krótkim odcinku Kopernika po drugiej stronie trasy, wzdłuż cmentarza - z wylotem na prawy pas dwukierunkowej ul. Rynkowskiego. Tam stanowiłoby to większy problem, bo wiązałoby się z zabraniem jednego z pasów ruchu dla kierowców ustawiających się przed światłami od strony ul. Rynkowskiego. Poza tym wymagałoby dostawienia dodatkowego sygnalizatora na wylocie ul. Kopernika.
Prostszym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie ruchu rowerów na istniejącym chodniku wzdłuż ul. Kopernika za pomocą takiego znaku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Znak_C-13-16.svg. Na tak oznakowanej drodze, zgodnie z art. 33 Prawa o ruchu drogowym, pierwszeństwo przed rowerzystami mają piesi.
Swoją drogą, jak prawidłowo powinien wyglądać zjazd rowerzysty poruszającego się ul. Wojska Polskiego na drogę dla rowerów wzdłuż ul. Sosnowej? Przejazd rowerowy na drugą stronę ulicy Rynkowskiego znajduje się po przeciwnej stronie skrzyżowania. Poza tym rowerem tak naprawdę nie da się nań wjechać (bądź w przeciwnym kierunku z niego wyjechać), bo kończy się chodnikiem. Jaka była intencja osoby, która go zaplanowała? Komu on miał służyć?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, inwestycja wodno-kanalizacyjna w ul. Andrzeja Struga i przyległych jest realizowana w ramach środków własnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na zadanie to budżet miejski nie wykłada własnych pieniędzy. Obecnie nie ma żadnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicach Lesnej i Kasprowicza. Taka inwestycja nie jest tez planowana w roku 2013.
Co zaś tyczy Pańskich uwag i pomysłów na temat kontra pasa dla rowerów wzdłuż jednokierunkowego odcinka ul. Kopernika, to odbieram je jako głos w dyskusji i oddaję do oceny opinii publicznej. Jak już Pana informowałem, zdania na ten temat są podzielone.
Pańskie uwagi dotyczące zjazdu rowerzysty z ul. Wojska Polskiego na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Sosnowej wydają się dziś uzasadnione, jednakże proszę zauważyć, że ścieżkę rowerową budowała przed laty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jej dalszego przebiegu i ewentualnego połączenia z miejskimi ciągami komunikacyjnymi z nami nie konsultowała. Idealnym dla rowerzystów rozwiązaniem byłoby stworzenie na terenie Głowna (a w niektórych miejscach jej uzupełnienie) spójnej, funkcjonalnej i nieskomplikowanej sieci ciągów rowerowych. Na takie kompleksowe rozwiązanie póki co po prostu nie mamy pieniędzy. Dziękuję za pytania i pozdrawiam.

2012.11.08

Pytanie: Panie Burmistrzu, z uwagi na miejskie inwestycje, które są na pewno dość kosztowne (rewitalizacja Placu Wolności, remont targowiska itp.) oraz przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Głowna chciałbym zapytać, czy w naszym mieście istnieje możliwość zainstalowania systemu monitoringu? Pytam, gdyż zauważyłem w ostatnim czasie dwie kamery - jedna jest umiejscowiona na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z trasą nr 14, a druga na krzyżówce ul. Targowej również z "czternastką", ale podobno są to kamery, które monitorują natężenie ruchu na trasie. Jeżeli faktycznie te dwie kamery pełnią tylko taką funkcję, to czy nie warto i nie czas już pomyśleć o monitorowaniu naszego miasta?

Odp. Burmistrza: : Szanowny Panie, na początku wyjaśnię, że kamery umiejscowione nad drogą krajową nr 14 w rejonie dwóch skrzyżowań w Głownie nie mają z działaniami miasta i Urzędu Miejskiego nic wspólnego. Zarządcą tej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wracając jednak do meritum, temat monitoringu miejskiego jest przedmiotem naszych rozważań. Potrzebę zmonitorowania newralgicznych obszarów w mieście dostrzegamy wszyscy zwłaszcza po każdorazowych aktach wandalizmu. Pewne działania w zakresie monitorowania miasta podjęte zostaną już w roku 2013. Na początku monitoring pojawi się w rejonie odnowionego Placu Wolności. Niezależnie od tego rozeznajemy również koszty kompleksowego zmonitorowania miasta. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

2012.10.26

Pytanie: : Panie Burmistrzu, czy ulica Limanowskiego kiedykolwiek zostanie dokończona? Wyasfaltowana część drogi rozpoczyna się przy ulicy Piątkowskiej, a kończy się przy ulicy Wodnej. Co z pozostałą częścią ulicy, która jest w stanie katastrofalnym?
 

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, aktualnie konstruujemy projekt budżetu na rok 2013. Duże znaczenie dla jego dochodów będzie miała planowana sprzedaż szpitala. Jeśli plany te się powiodą środki pozyskane ze sprzedaży szpitala będą skierowane na inwestycje miejskie. Chciałbym, by w 2013 r. udało się dokończyć ul. Limanowskiego. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

2012.10.26

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, dlaczego Plac Wolności, który jest nadal jednym wielkim placem budowy, jest nocą oświetlony? Co to ma na celu, wydobycie uroku robót publicznych? Czy nie lepiej byłoby odciąć zasilanie całego placu (światełko do nieba pokazało, że to możliwe) i tym samym trochę zaoszczędzić?
 

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, doceniam Pani troskę o budżet miejski, jednakże pragnę zwrócić uwagę, że coś co pozornie może wydawać się oszczędnością, może być jednocześnie źródłem problemów. Choć Plac Wolności jest placem budowy, to jednak nie możemy zapominać, że wokół niego nadal mieszkają ludzie. Czy tonący w "egipskich ciemnościach" plac byłby dla nich pomysłem do zaakceptowania? A co w sytuacji, gdyby w okresie takich "oszczędnościowych" działań miasta doszło np. do kradzieży lub dewastacji mienia komunalnego, mienia należącego do wykonawcy remontu placu czy wreszcie mienia należącego do samych okolicznych mieszkańców? Jestem przekonany, że firmy ubezpieczeniowe wskazywane przez Panią "oszczędności" uznałyby jako jeden z czynników będących podstawą do zakwestionowania wypłaty ewentualnych odszkodowań. Jednocześnie zapewniam, że dokładamy wszelkich starań by latarnie w mieście paliły się tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę potrzebne. W ostatnim czasie reagowaliśmy kilkakrotnie w zakładzie energetycznym w związku z przypadkami latarni świecących także w ciągu dnia. Powodem takiego stanu rzeczy za każdym razem były prace konserwacyjne przeprowadzane przez zakład energetyczny. W takich sytuacjach Urząd występuje do zakładu energetycznego o obniżkę wysokości faktur. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

2012.10.26

Pytanie: Prowadzony jest długo oczekiwany remont ul. Piłsudskiego. To dobra wiadomość, która cieszy. Kilka dni temu pozwoliłem sobie za pomocą oficjalnego pisma wysłanego przez epuap zwrócić uwagę na potencjalny problem, który ów remont może pogłębić. Chodzi oczywiście o notoryczne zalewanie zbiegu ulic Bielawskiej i Piłsudskiego (okolice Werandy/Quo Vadis). Moja uwaga dotyczyła braku jakiejkolwiek kanalizacji deszczowej na ul. Piłsudskiego oraz znacznie szybszego spływu wody z tej ulicy po remoncie. Brak dodatkowego odpływu wody może w wyraźny sposób spotęgować problem rozlewisk a w konsekwencji doprowadzić do lokalnych zalań. Niestety odpowiedź urzędu była mocno niezadowalająca. Pomysły niezwykle kosztownych rozwiązań (podnoszenie krawężników, tworzenie kanalizacji deszczowej w zlewni Pl. Reymonta w nieokreślonej przyszłości) są niedorzeczne. Po pierwsze odsuwają rozwiązanie problemu nie na lata a na lat kilkanaście, a po drugie mocno obciążają miejski budżet. Proponowane czyszczenie istniejących studzienek na ul. Bielawskiej powinno się zaś odbywać nie po interwencji mieszkańców, a po każdej ulewie. Czyszczenie to jest zresztą i tak nieskuteczne ze względu na zbyt małą przepustowość. Niestety, ale miasto w tej sytuacji kompromituje się od wielu lat. W tak prostej sprawie, która może zostać rozwiązana poprzez stworzenie bezpośredniego odprowadzenia wody bezpośrednio do rzeki Brzuśni władza jest bezradna. Zasłanianie się kwestiami prawnymi nie jest przekonujące. Urzędnicy miejscy powinni znać procedury i stanąć na głowie aby w końcu dogadać się ze Starostwem Powiatowym i każdą inną instytucją. To kwestia zaangażowania i chęci. Wydaje mi się, że tę wiadomość mogę przesłać nie tylko w imieniu okolicznych mieszkańców ale również wszystkich tych, którzy zalali silnik w tym miejscu.
Myślę, że w ciągu ostatnich dwóch lat udało się Panu rozwiązać wiele nierozwiązywalnych spraw. Liczę, że ta Pana nie przerośnie.
Na koniec kilka słów o podejściu urzędników do lokalnych problemów. W świadomości mieszkańca Głowno to nie teren poprzecinany dziesiątkami kompetencji różnych instytucji a miejsce, w którym codziennie żyjemy. Jeżeli zgłaszam problem ton śmieci regularnie wywożonych wzdłuż konkretnej ulicy, nie robię tego po to by zostać poinformowany, że to sprawa PKP, Lasów Państwowych, prywatnych właścicieli. TO JEST PRZEDE WSZYSTKIM GŁOWNO. Zadaniem urzędu jako menadżera tego terenu jest kontakt z tymi wszystkimi jednostkami i doprowadzenie sprawy do końca. Obawiam się, że moje interwencje w w/w instytucjach nic nie dadzą i mam prawo oczekiwać skutecznych działań urzędu. Nie działań pozorowanych. Zasłanianie się okrągłymi, urzędniczymi zdaniami świadczy o braku woli lub umiejętności. Tak to odbieram.

 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, prawdziwą kompromitacją dla miasta byłoby nie przestrzeganie obowiązujących przepisów. I może się to nie podobać, ale nie wolno nam odprowadzać wód opadowych bezpośrednio do rzeki Brzuśni. Stąd poszukiwanie innych, zgodnych z prawem rozwiązań - niestety wymagających czasu i poniesienia pewnych kosztów.
Ma Pan rację, że przeciętnego mieszkańca Głowna nie obchodzi czyja jest ulica, byle było na niej czysto. Problem w tym, że urzędnika, burmistrza czy samorząd podział kompetencji i uprawnienia właścicieli oraz zarządców danego terenu, już obchodzić to musi. Taki mamy obecny stan prawny. Jest to problem nie tylko Głowna, ale wszystkich samorządów. Obecne przepisy uniemożliwiają często najprostsze, skuteczne działania. Proszę mi wierzyć, że nie ustajemy w monitowaniu rozmaitych problemów do różnych instytucji - jak choćby do Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zakładu Energetycznego, PKP czy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Problem w tym, że na bezwład niektórych z nich nie mamy żadnego wpływu.
Dziękuję za pytania i pozdrawiam.

2012.10.15

Pytanie: : Czy ulica Czarnieckiego jest ujęta w budżecie miasta z jakąkolwiek inwestycją? Chodzi mi o położenie utwardzonej nawierzchni albo nawet kawałek jakiegoś chodnika. Ulica ta nie jest nawet objęta odśnieżaniem w zimę. Nic tu się nie robi. Czy my mieszkańcy tej ulicy płacimy mniejsze podatki, że nic nie jest robione, że w zimę żeby wyjechać z posesji i dojechać do Słowackiego musimy sami odśnieżać? Proponuję zwolnić mieszkańców naszej ulicy z podatku. To może byłoby jakieś czasowe rozwiązanie.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, kształt tegorocznego planu inwestycyjnego wspólnie z uchwałą budżetową został zatwierdzony przez Radę Miejską w Głownie w grudniu 2011 r. i ul. Czarnieckiego nie była w nim ujęta. Zakres przyszłorocznych inwestycji zostanie ostatecznie określony przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na rok 2013. Aktualnie przygotowujemy projekt budżetu na rok 2013, który do 15 listopada trafi do Biura Rady Miejskiej. Przypomnę, że mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania wniosków inwestycyjnych do przyszłorocznego budżetu bezpośrednio do Burmistrza lub reprezentujących ich w Radzie Miejskiej. To procedura, która powtarzana jest niezmiennie od wielu już lat.
Proszę jednak mieć na uwadze, że inwestycyjny niedosyt odczuwają nie tylko mieszkańcy ul. Czarnieckiego, ale także mieszkańcy wielu innych rejonów miasta. Samorząd zawsze staje w tej sytuacji przed trudnym wyborem, które inwestycje w danym roku zrealizować, są których nie. Co zaś do podatków lokalnych, to stanowią one ogółem pulę ok. 6 mln zł i w całości przeznaczane są na dofinansowanie naszych szkół i przedszkoli. Subwencja oświatowa, jaką miasto otrzymuje na ten cel nie jest bowiem w stanie pokryć całkowitych kosztów ich prowadzenia w obecnym kształcie. Sądzę, że Pan i inni mieszkańcy nie powinni o tym zapominać.
Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, to Pańskie jednoznaczne stwierdzenie, że ulica Czarnieckiego nie jest objęta odśnieżaniem mija się z prawdą. Proszę pamiętać, że w pierwszej kolejności zapewniamy przejezdność głównych ciągów komunikacyjnych tj. ulic prowadzących do szkół i przedszkoli, do szpitala, jak również do obiektów użyteczności publicznej, a także na trasie przejazdu komunikacji miejskiej. Inne ulice - oczywiście w miarę otrzymywanych zgłoszeń, są odśnieżane w drugiej kolejności. Głowno znajduje się w specyficznej sytuacji. Z uwagi na położenie miasta i jego powierzchnię mamy wiele kilometrów ulic. Przypomnę po raz kolejny, że Głowno i Łęczyca przy tej samej liczbie mieszkańców znacząco różnią się powierzchnią. Łęczyca zajmuje ok. 9 km2, podczas gdy Głowno -ponad 22 km2. Proszę zatem o wzięcie tych danych pod uwagę i większe zrozumienie w sytuacji gdyby Pana ulicę w nadchodzącym sezonie zimowym odśnieżono z "poślizgiem czasowym". Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

2012.10.12

Pytanie: Panie Burmistrzu, czy jest możliwość postawienia na terenie Głowna jakiegoś supersamu takiego jak Polo Market albo Tesco lub Kaufland? Czy będzie w planach położenie kostki brukowej na Kopernika w stronę Huty Józefów? Jakie ma Pan plany inwestycyjne na rok 2013?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, teoretycznie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia obecnie lokalizację sklepu wielkopowierzchniowego na działce miejskiej u zbiegu ul. Sikorskiego i drogi krajowej nr 14, w sąsiedztwie zalewu. Ponadto zabudowę taką plan zagospodarowania dopuszcza w rejonie ul. Sikorskiego na niespełna dwuhektarowym terenie należącym do Spółki Europejskie Centrum Gospodarcze. Inwestor ten zresztą zapowiedział już budowę parku handlowego "Centrum Mroga" na powierzchni ok.6 tys. km2 w 2013 roku.
Pragnę jednocześnie przypomnieć, że podejmowane przeze mnie dotychczasowe próby przeznaczenia terenu miejskiego przy ul. Sikorskiego do sprzedaży w trybie przetargowym, spotkały się z oporem większościowego w Radzie Miejskiej Klubu Radnych Niezależnych. Radni Ci podzielili protesty właścicieli lokalnych sklepów, dla których sklep wielkopowierzchniowy stanowiłby konkurencję i postanowili do sprzedaży działki miejskiej nie dopuścić. Moją propozycję przedkładałem Radzie już dwa razy. Za każdym razem uchwała pozwalająca na sprzedaż była odrzucana przez radnych.
Co do planów budowania chodnika z kostki wzdłuż ul. Kopernika w kierunku Huty Józefów, to takich póki co nie ma. W mieście jest bowiem jeszcze wiele ulic, na których w ogóle nie ma chodnika, dlatego nie znajduję w tej chwili uzasadnienia dla pomysłu wymieniania istniejącego chodnika z płyt na taki z kostki.
Co zaś tyczy propozycji inwestycyjnych na rok 2013, to zaprezentowane zostaną one już niebawem w projekcie budżetu na rok 2013. Dokument taki przedłożony zostanie Radzie Miejskiej do połowy listopada. Pragnę jednocześnie zauważyć, że ostateczny kształt planu inwestycyjnego na rok 2013 będzie decyzją Rady Miejskiej w Głownie.

2012.10.08

Pytanie: Czy jest możliwość zainstalowania świateł na przejściu dla pieszych przy ul. Swoboda na wysokości placu zabaw? Dzieci i mieszkańcy Głowna korzystają z placu zabaw i parkingu, a kierowcy bardzo często z ulicy Swoboda robią sobie trasę szybkiego ruchu.
Pytanie: Jaka jest możliwość instalacji czterech koszy na śmieci w dzielnicy Zabrzeźnia, gdzie koszy jak na lekarstwo. Przecież miasto otrzymuje podatki z lokali prowadzących działalność handlową lub usługową więc zasadne jest umieszczenie koszy, które w rejonie sklepów spełniałyby swoją rolę i zapobiegały śmieceniu wokół posesji i lasku miejskiego.
 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, ul. Swoboda jest drogą powiatową, dlatego też na temat możliwości zainstalowania na niej sygnalizacji świetlej winno wypowiedzieć się Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Miasto Głowno - na mocy podpisanego ze Starostwem porozumienia - zajmuje się jedynie bieżącym utrzymaniem ulic powiatowych, a więc ich sprzątaniem, a w okresie zimy - także ich odśnieżaniem, nie zaś inwestycjami. Pragnę jednak nadmienić, że szacunkowy koszt montażu takiej sygnalizacji to około 300 tys. zł, a nie jest to jedyne miejsce, w którym mieszkańcy Głowna zgłaszają potrzebę zainstalowania sygnalizacji ulicznej. Podobnie rzecz ma się np. w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego i Monte Cassino. Chcę jednak zauważyć, że na ul. Swoboda obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h i traktowanie jej jak trasę szybkiego ruchu jest łamaniem prawa. Egzekwowaniem przestrzegania obowiązujących zakazów i ograniczeń w ruchu drogowym zajmuje się Policja, a nie Burmistrz.
Co do drugiego pytania dotyczącego montażu koszy na śmieci w dzielnicy Zabrzeźnia w okolicach sklepów to należy zauważyć, że wyposażenie w pojemniki na śmieci nieruchomości wykorzystywanych w ten sposób, jest obowiązkiem osób prowadzących taką działalność gospodarczą.

2012.08.31

Pytanie: Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób ja jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przy Placu Wolności mogę dokonywać zaopatrzenia sklepu? Aktualnie, zostały ustawione znaki zakazu zatrzymywania bez możliwości czasowego zatrzymania pojazdu z zaopatrzeniem. Sam fakt braku miejsc do parkowania odczuwamy poprzez znaczny spadek obrotów w przedziale 40-60%. Może powieszenie tabliczki pod znakiem zakazu "nie dotyczy zaopatrzenia do 15 minut" rozwiązałby powstały problem?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, w dniu dzisiejszym tj. 24 lipca pod znakiem zakazu, o którym Pan napisał - po konsultacji z odpowiedzialnym za zmiany organizacji ruchu w tym rejonie wykonawcą prac budowlanych na Placu Wolności - umieszczona została tabliczka "nie dotyczy zaopatrzenia". Żywię nadzieję, że ułatwi ona funkcjonowanie handlowcom dowożącym towar do swych sklepów w tym rejonie. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że przy tak poważnej inwestycji nie sposób uniknąć utrudnień. Do mniejszej niż przed przebudową liczby miejsc parkingowych na Placu Wolności trzeba będzie się jednak przyzwyczaić , bo plac ten już nigdy nie będzie jednym wielkim parkingiem. Po przebudowie miejsca parkingowe znajdą się na jego obrzeżach, a w perspektywie pojawią się one także wzdłuż nowej uliczki łączącej Plac Wolności z parkingiem przy kościele św. Jakuba.

2012.07.24

Pytanie: Moje pytanie dotyczy kanalizacji w dzielnicy Zakopane, a w szczególności ulicy Topolowej. Ulica ta częściowo posiada podłączenia kanalizacyjne a jedynie odcinek pomiędzy ulicami Miodową a Główną został bez kanalizacji. W poprzedniej kadencji na zebraniu z Burmistrzem oraz Radnymi uzyskaliśmy informację, iż są wykonane plany oraz niezbędna dokumentacja i pozostaje uzyskanie pozwolenia na budowę. W obecnym budżecie zawarta jest informacja o planach aktualizacji projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane. Moje pytanie dotyczy zatem, na jakim etapie są prace?
 

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, rzeczywiście aktualizacja projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane została ujęta w tegorocznym planie inwestycyjnym i w budżecie miejskim rezerwuje się na ten cel 27.380 zł. Autorem pierwotnego projektu była Dyrekcja Inwestycji w Kutnie, z którą finalizowane są rozmowy w zakresie realizacji tego zadania do końca roku. Pragnę zauważyć, że budowa kanalizacji na wspomnianym przez Panią odcinku pomiędzy ul. Miodową a Główną rozpatrywana musi być - ze względów technicznych - w dużo szerszym aspekcie. W celu odprowadzenia ścieków z okolic ul. Topolowej (a dokładnie z jej odcinka od ul. Miodowej do Głównej) oraz z części ul. Głównej należy bowiem wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej i Ziewanickiej, którą należy połączyć z istniejącą siecią w ul. Piaskowej. Jest to zatem zadanie o dużo szerszym zakresie niż Pani wskazuje, a przez to i pociągające za sobą znaczne koszty. Z kalkulacji dokonanej wg cen z roku 2010 wynika, że to koszt rzędu blisko 700 tys. zł brutto. Dziś będzie to kwota o ok. 7% wyższa. Należy również dodać, że kanalizacja w ul. Torowej i Ziewanickiej przebiegałaby w znacznej części przez tereny niezabudowane. Z przyczyn technicznych inwestycję tę należy prowadzić etapowo z założeniem odprowadzenia ścieków do istniejącego kolektora w ul. Piaskowej. I tak, I etap o którym już wspomniałem to koszt ponad 700 tys. zł, II etap obejmujący budowę kanalizacji w ul. Głównej i Suchej to koszt kolejnych ponad 650 tys. zł, zaś etap III obejmujący budowę kanalizacji w ul. Piaskowej, Harcerskiej, Wrzosowej i Asnyka to kolejne ponad 570 tys. zł. Razem więc inwestycja ta to wydatek rzędu blisko 2 mln zł. Jakiekolwiek inwestycja jest możliwa po zapewnieniu na nią środków finansowych przez Radę Miejską.

Oto wykaz ulic objętych Projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane:

1. Ul. Topolowa, na odcinku od ul. Miodowej do ul. Głównej, z odejściami do działek Nr 23 i 24 (w kierunku ul. Pasterskiej)
2. Ul. Główna na odcinku od ul. Zachodniej do skrzyżowania z ul. Topolową i Torową.
3. Ul. Główna na odcinku od ul. Suchej do ul. Asnyka
4. Ul. Torowa
5. Ul. Wrzosowa na odcinku od ul. Torowej do Miłej
6. Ul. Wrzosowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Asnyka
7. Ul. Sucha
8. Ul. Harcerska
9. Ul. Ziewanicka na odcinku od ul Torowej do ul. Piaskowej
10. Ul. Piaskowa na odcinku od ul. Głównej do ul. Ziewanickiej
11. Ul. Asnyka na odcinku od ul. Ziewanickiej do posesji Nr 43 (Dz. Nr 77)


2012.07.12

 

Pytanie: Ilu mieszkańców ma obecnie Głowno i czy można to napisać na stronie Wikipedii?

Odp. Burmistrza: Z danych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynika, że Głowno zamieszkuje 14.870 osób. Oczywiście informację taką można umieścić w Wikipedii aczkolwiek należy zaznaczyć, że są to dane na dzień 30 czerwca 2012 r. i z każdym nowym miesiącem mogą one ulegać zmianie. Zważywszy na to, że Wikipedia jest internetową encyklopedią bardziej wskazane wydaje się zatem umieszczenie w niej informacji, że Głowno zamieszkuje niespełna 15 tys. mieszkańców.

2012.07.04

Pytanie: Ze zgrozą przeczytałem artykuły o powołaniu Komisji Rewizyjnej kontroli postępowania, w drodze którego od 1 lipca 2012 r. przez rok obsługą budżetu miejskiego oraz jednostek podległych zajmował się będzie Bank Spółdzielczy ze Zgierza Filia w Głownie. Wierzę w słuszność decyzji skądinąd wyłonionej na podstawie konkursu ofert ale czy myślał już Pan nad Komisją w sprawie podpisania poprzedniej umowy z BS w Głownie, czy oby wtedy nie naruszono zasad konkurencyjności.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, moje wątpliwości dotyczące przetargu, w drodze którego w roku 2009 do obsługi budżetu miejskiego wyłoniono Bank Spółdzielczy w Głownie, już 15 września ubiegłego roku przesłałem do Urzędu Zamówień Publicznych celem ich zweryfikowania. Zostałem poinformowany o tym, że UZP wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie właśnie pod kątem ewentualnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Z informacji, jakie otrzymałem wynika, że najprawdopodobniej w sierpniu tego roku UZP zajmie już konkretne w tej sprawie stanowisko. Kontrola obecnego zamówienia została wszczęta na wniosek Klubu radnych Niezależnych. Sam zaś namawiałem radnych z Klubu PO, by również zagłosowali za przeprowadzeniem takiej kontroli. Nie mam nic do ukrycia. Jestem przekonany, że potwierdzi ona w tym zakresie zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Zastanawiam się tylko, jakie były przesłanki, dla których Klub Radnych Niezależnych tak szybko zażądał kontroli tego zamówienia? Przecież koszt obsługi bankowej zmniejszono do zera, a oprocentowanie rachunku bieżącego zwiększyło się prawie 40 razy. Samo to jest już ewidentną korzyścią. Dziwi mnie także organizacja przez Bank Spółdzielczy w Głownie - w związku z zakończeniem przez niego obsługi budżetu miejskiego - w dniu 20 czerwca 2012 r. spotkania, w którym uczestniczyć mieli Przewodniczący Rady Miejskiej, ja - jako Burmistrz oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Po zapoznaniu się z formułą spotkania uznałem, że jest ona nie na miejscu, a dla mnie jako Burmistrza nie do przyjęcia i odmówiłem udziału w nim, o czym zresztą poinformowałem Radę Miejską na ostatniej sesji, 28 czerwca. Na wniosek Pani Prezes BS w Głownie spotkałem się z Nią oddzielnie. Podczas tego spotkania otrzymałem informację, iż w związku z zakończeniem przez BS w Głownie obsługi budżetu miejskiego, bank ten będzie domagał się dodatkowych gwarancji dla udzielonych miastu dwóch kredytów. Poprosiłem o sprecyzowanie tych żądań oraz o podanie ich podstaw prawnych i faktycznych. Do chwili obecnej nie otrzymałem w tej sprawie odpowiedzi. Ubolewam jedynie nad tym, że posiadający większość w radzie Klub Radnych Niezależnych na jedne kontrole jak np. ta dotycząca wyłonienia banku do obsługi budżetu miejskiego się zgadza w ekspresowym tempie, a na inne - jak choćby ta dotycząca budowy w 2008 r. kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 - już nie wyraża zgody. Najwyraźniej inaczej rozumiemy dbałość o interes miasta.

2012.07.03

Pytanie:Szanowny Panie Burmistrzu chciałbym uzyskać informację kiedy nastąpi realizacja remontu ulicy Karasickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego. Pozostałe odcinki tej ulicy są w zupełnie zadowalającym stanie. Wiele ulic naszej dzielnicy otrzymało nowe dobre nawierzchnie a ten niewielki odcinek ulicy Karasickiej nie tylko utrudnia korzystanie z niej ale również szpeci.

Odp. Burmistrza:Szanowny Panie, inwestycja ta znajduje się w planie inwestycyjnym na rok 2012. Jest jej kosztorys, a w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na jej wykonanie. W założeniu miała ona polegać jedynie na położeniu na tym odcinku nowej nakładki asfaltowej. Okazało się jednak, że ulica ta nie ma właściwej podbudowy, dlatego - nim nakładka zostanie położona - należy również wykonać jej podbudowę. Wszystko po to, by nowa nakładka nie zniszczyła się zbyt szybko. Zostanie także naprawiony chodnik. Myślę, że inwestycja zakończy się w trzecim kwartale tego roku.

Dodam także, że asfaltowa nakładka położona zostanie w tym roku również na ul. Piłsudskiego. Aktualne informacje dotyczące realizacji wszystkich tegorocznych inwestycji publikujemy na bieżąco na stronie internetowej www.glowno.pl w zakładce "Aktualne inwestycje miejskie". Zachęcam zatem do korzystania z tego źródła.


2012.07.02

Pytanie:W nawiązaniu do informacji odnośnie przystanku autobusowego, która pojawiła się w aktualnościach na stronie głównej, chciałbym zadać pytanie. Pojawiła się tam informacja, że od 1 lipca b.r., w związku z rozpoczęciem modernizacji pl. Wolności, główny przystanek komunikacji autobusowej zostanie przeniesiony na parking przy pl. Wolności na przeciwko cmentarza. Niestety jest ona mało konkretna, a myślę, że ważne jest jej uściślenie i dokładne poinformowanie o zmianach również przewoźników autobusowych - inaczej grozi nam chaos podobny do tego w Łodzi, gdy zamknięto autobusowy dw. Centralny (oczywiście na mniejszą skalę, ale dla mieszkańców może mimo wszystko okazać się większym problemem). A więc przede wszystkim - jak ta zmiana wpłynie na funkcjonowanie obecnego przystanku przy cmentarzu? Czy autobusy jadące do Łodzi od strony Skierniewic i Łowicza będą wjeżdżać na parking, czy zatrzymywać się na obecnym przystanku? Trzeba wziąć pod uwagę, że przynajmniej część z nich ma obecnie na pl. Wolności kilkuminutowy postój. Co z autobusami PKS Płock, które obecnie na przystankach przy cmentarzu w ogóle się nie zatrzymują, tylko przejeżdżają koło nich bez zatrzymania? Czy autobusy nie mogłyby jechać przez miasto i zatrzymywać się na przystankach komunikacji miejskiej na ul. Łowickiej (przy pl. Wolności)? Myślę, że likwidacja przystanku w centrum miasta może być dużym utrudnieniem dla wielu mieszkańców. Sam przez ostatnie dwa lata po dwa razy w tygodniu musiałem pieszo pokonywać odcinek od przystanku na pl. Wolności do przystanku przy cmentarzu, bo ostatni autobus PKS z Łodzi na przystanku przy cmentarzu się nie zatrzymuje, tylko koło niego przejeżdża - teraz w takiej sytuacji znajdzie się znacznie więcej osób.

Odp. Burmistrza:Szanowny Panie. Nie bardzo rozumiem zarzut nieprecyzyjności komunikatu opublikowanego w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.glowno.pl) , bo ten jest jasny - na czas modernizacji Placu Wolności, istniejący na nim dotychczas przystanek autobusowy zostaje przeniesiony od 1 lipca na parking przy ul. Sosnowej w pobliżu cmentarza. Nie ma zatem mowy o likwidacji przystanku - jak Pan pisze - ale o jego czasowym przeniesieniu z uwagi na prace budowlane, które w rejonie Placu Wolności będą wykonywane do końca listopada. Informacja o czasowej zmianie lokalizacji przystanku została przesłana do wszystkich przewoźników świadczących usługi przewozowe, którzy zatrzymywali się dotąd na przystanku przy Placu Wolności w Głownie. Przewoźnicy wykonujący publiczny przewóz osób powinni zatem poinformować swoich pasażerów o zmianie w dotychczasowym funkcjonowaniu przewozów i dostosować je do nowych, wymuszonych przebudową Placu Wolności warunków. Funkcjonowanie innych przystanków autobusowych na terenie miasta Głowna nie ulega zmianie. Zatrzymywanie się przewoźników na innych przystankach niż wskazane w rozkładzie jazdy wymaga jednak uzyskania przez nich nowych zezwoleń. Nietrudno sobie natomiast wyobrazić korki na ul. Łowickiej w sytuacji, gdyby busy i autobusy PKS korzystać miały z przystanków komunikacji miejskiej. Zaproponowane przez nas czasowe rozwiązanie - choć jest utrudnieniem - wydaje się mimo wszystko mniej kłopotliwe. Liczę na zrozumienie większości pasażerów busów i autobusów PKS, jak również pozostałych głownian. Tak dużej inwestycji bez utrudnień zrealizować się po prostu nie da. Po zakończeniu remontu przystanek na Placu Wolności będzie funkcjonował na obecnych zasadach, aczkolwiek już w nowej odsłonie, a informacje o zmianach związanych z funkcjonowaniem tego przystanku będą przekazywane przewoźnikom oraz mieszkańcom Głowna na bieżąco.

2012.06.27

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu. Moje dziecko nie zostało przyjęte do Miejskiego Przedszkola nr 3, choć spełnia wszystkie kryteria, a ponadto mieszkamy ok. 20 metrów od tego przedszkola. Słyszałam od wielu osób, że przyjęto dzieci mieszkające poza naszą dzielnicą, nawet z Huty. Dlaczego miejsce zamieszkania nie jest jednym z podstawowych kryteriów naboru dziecka do przedszkola? Cieszę się bardzo, że zostanie utworzony nowy oddział w MP3, ale uzyskałam informację od pani z przedszkola, że zostaną przyjęte dzieci na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy", że matki będą stać pod przedszkolem w kolejce i która będzie pierwsza, tej dziecko zostanie przyjęte. Jak to jest możliwe?

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, w przypadku przedszkoli nie ma rejonizacji. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie z programu Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie dodatkowego oddziału w MP3, wówczas kryteria naboru dzieci do niego określi już sam program. Pierwszeństwo przyjęcia do placówki w takiej sytuacji będą miały dzieci, które uzyskają rekomendację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli pieniędzy tych z Urzędu Marszałkowskiego nie uda się pozyskać, wówczas zasadny wydaje się powrót do naboru, który już był przeprowadzany, a więc rozpatrzenie w pierwszej kolejności kart już złożonych oraz odwołań rodziców dzieci nie przyjętych.

2012.06.25

Pytanie: W marcu tego roku po interwencji mieszkańców, w "Wieściach z Głowna" ukazał się artykuł na temat fatalnego stanu dróg gruntowych znajdujących się między innymi na Zabrzeźni. W artykule tym zacytowana jest wypowiedź Kierownika Referatu Infrastruktury, który stwierdził, że jak tylko drogi te "obeschną" po wiosennych roztopach to nastąpi ich wyrównanie i jakieś zabezpieczenie tak by nie powstawały kolejne dziury, koleiny... Myślę, że można to traktować jako obietnicę złożoną publicznie. Kiedy obietnica ta zostanie zrealizowana, a jeśli nie zostanie to jakie konsekwencje Pan wyciągnie wobec osoby, która w imieniu Urzędu a więc Pańskim mówi nieprawdę, bo inaczej niedotrzymania takiej obietnicy nie umiem nazwać.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, do 30 marca profilowaniem nawierzchni gruntowych objęto 39 ulic, wśród nich także te w rejonie Zabrzeźni. Niestety na wszystkich ulicach gruntowych - z uwagi na wiążące się z tym koszty - nie można było go przeprowadzić . Łączna długość dróg sprofilowanych to 16.798 metrów bieżących. Za każdy ich metr bieżący miasto zapłaciło 1,23 zł brutto co daje łącznie kwotę ponad 20.600 zł brutto. Profilowanie jest prowadzone na miarę możliwości finansowych miasta i bez wątpienia jest jedynie doraźnym sposobem na poprawienie stanu gruntowych dróg. Zdajemy sobie sprawę, że trwałej poprawy taki zabieg niestety nie zapewnia.

2012.06.25

Pytanie: Panie Burmistrzu, czy Pan i Rada Miejska rozważacie budowę w Głownie amfiteatru przy ulicy Ziemskiej?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, pozwoli Pan, że wypowiem się tylko za siebie. Myślę, że chodziło raczej o ul. Zgierską, bo pomysł ulokowania na tym terenie rekreacyjnym amfiteatru nie jest pomysłem nowym. Oczywiście jest on wart uwagi, ale i rozsądnej kalkulacji. Alternatywą dla trwałych, kosztownych budowli są dziś bardzo estetyczne, atestowane, mobilne amfiteatry - choćby wzorem tego na zdjęciu. Na pewno zaletą tego drugiego rozwiązania jest to, że amfiteatr rozkładany jest tylko w sezonie letnim i nie ma w związku z tym problemu z jego dozorem w okresie jesienno-zimowym. Wszystkim nam zależy, by miejsce takie służyło zabawie, letnim koncertom i kulturalnej rozrywce, nie zaś wandalom. Z pewnością rozeznamy koszty takiego rozwiązania.

scena.png

scena1.png

scena2.png

2012.06.25

Pytanie: Panie Burmistrzu zapewne nie wszystko Pan i Urząd Miasta możecie, zrobić ponieważ na wszystko brakuje funduszy ,ale światła przy delikatesach przy dawnej stacji cpn działają fatalnie i pewnie są służby, które są w stanie dokonać ich kontroli i ewentualnej naprawy. (.) Wadliwe działanie świateł polega na tym że z jednej strony od ulicy Łódzkiej samochody mają światło czerwone, a od przeciwnej strony zielone, a dezorientacja pieszego jest tak duża, że nie wiadomo jak się zachować. Chodzi tu zwłaszcza o osoby starsze. Ponadto w momencie pojawienia się światła zielonego dla pieszych jest ono dosłownie 5 sekund z czego jasno wynika, że osoba która dochodzi do świateł musi biec aby zdążyć przejść na drugą stronę. Mam nadzieję że tym razem ten problem został przedstawiony czytelnie i obrazowo i że awaria czy też ustawienie sygnalizacji zostanie usunięte, a piesi i kierujący pojazdami będą czuli się bezpieczniej.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani. Z uwagi na to, że sygnalizacja świetlna, o której Pani pisze jest częścią infrastruktury drogowej drogi krajowej nr 14, jej zarządcą i jedynym dysponentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, a nie Urząd Miejski w Głownie. W takiej sytuacji - mimo zrozumienia dla podjętego przez Panią problemu - możemy być jedynie pośrednikiem w przekazaniu Pani uwag i obaw z nimi związanych GDDKiA, co też niezwłocznie uczyniliśmy wysyłając w tej sprawie pismo do GDDKiA. Zwracamy się w nim o sprawdzenie sygnalizacji, a także o poinformowanie nas o sposobie załatwienia sprawy. Oczekujemy na odpowiedź z GDDKiA. Jednocześnie informuję, że każdorazowa awaria tych świateł jest na bieżąco zgłaszana do GDDKiA, jednakże na czas jej reakcji naprawdę nie mamy już wpływu.

2012.06.06

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu. Od pewnego czasu z niepokojem obserwuję pogarszający się stan ulic w dzielnicy Zabrzeźnia, których nawierzchnia została niedawno utwardzona kostką brukową. Prace budowlane były prowadzone zimową porą - de facto niezgodnie ze sztuką budowlaną - czego efektem jest zapadanie się kostki brukowej i powstawanie nierówności. Czy Urząd Miejski wie o sprawie i planuje podjąć jakieś działania mobilizujące wykonawcę do naprawy uszkodzeń w ramach w gwarancji?

Odp. Burmistrza:Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że przeglądy ulic w okresie gwarancyjnym - a z takimi mamy tu do czynienia - przeprowadzane są corocznie. Nawierzchnie ulic, które budowane są w Głownie posiadają 36 - miesięczną gwarancję. W okresie tym monitorujemy ich stan, by przed końcem okresu gwarancyjnego wystąpić do wykonawców o naprawę zauważonych usterek.

2012.05.18

Pytanie: Panie Burmistrzu, chciałem zwrócić Pana uwagę na pewien problem. W Głownie powstają ścieżki rowerowe, ale brakuje mieszkańcom świadomości, czym tak naprawdę one są. Często jeżdżę po tym kawałku wzdłuż ul. Swoboda. Irytują mnie piesi, którzy stoją na drodze rowerowej, czasem od biedy idą, a na odgłos dzwonka rowerowego prawie dostają zawału serca. Myślę, że jak już powstają drogi dla rowerów w naszym mieście, trzeba by było zadbać również o świadomość mieszkańców. A tak na marginesie liczę, że niebawem ścieżka rowerowa przedłuży się na całą długość ul Swoboda. Chciałbym też zaproponować taką rzecz, która we Wrocławiu jest na większości jednokierunkowych ulic w centrum, a w Łodzi widziałem na ul Wólczańskiej. Chodzi o kawałek jednokierunkowy ulicy Kopernika. Ludzie na rowerach, jadący z osiedla Kopernika lub z przychodni w stronę centrum, często jadą pod prąd lub po chodniku. Ze względów bezpieczeństwa byłoby dobrze tam wyremontować chodnik na jednej stronie i stworzyć drogę rowerową, lub wydzielić taką wąską, 60cm ścieżkę na jezdni dla rowerów, którą można jeździć "pod prąd", tak jak na ul Wólczańskiej.

Odp. Burmistrza:Szanowny Panie, prezentuje Pan punkt widzenia rowerzysty, tymczasem do mnie jako Burmistrza docierają nie tylko sygnały od rowerzystów, ale również pieszych skarżących się na brawurę rowerzystów korzystających z chodników, a nie ulicy czy ścieżek rowerowych. Bez wątpienia obu stronom funkcjonowałoby się lepiej, gdyby piesi trzymali się pieszego pasa chodnika, a rowerzyści - ścieżki rowerowej lub jezdni. Mogę jedynie zaapelować do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, uprzejmość i wzajemne poszanowanie. Co do pomysłu wydzielenia na jednokierunkowym odcinku ul. Kopernika pasa dla rowerów umożliwiającego rowerzystom jazdę pod prąd, to rozwiązanie było rozważane, jednak wydzielenie pasa na jezdni musiałoby skutkować wprowadzeniem zakazu parkowania wzdłuż tej ulicy po lewej stronie, co znacząco skomplikowałoby sytuację kierowców parkujących w tym rejonie np. w związku z wizytą w pobliskiej przychodni NZOZ Remedium, sklepach czy aptece. Miejsc parkingowych jest tu i tak niedostatek. Proszę też zrozumieć, że są w Głownie ulice, na których nie ma chodników czy utwardzonych jezdni. Ich mieszkańcy sygnalizują nam potrzebę ich powstania. Wybór - jaką inwestycję przeprowadzić - nie jest taki prosty. Przebudowa chodnika wiąże się z nakładami finansowymi, a na taki cel w tegorocznym budżecie ich po prostu brak.

2012.05.11

Pytanie: Czy jest szansa na zainstalowanie progów spowalniających (2szt) na ulicy Popiełuszki na odcinku między ul. Karasicką i Ogrodniczą. Od pewnego czasu natężenie ruchu na tej ulicy znacznie się zwiększyło, bardzo często kierowcy nie przestrzegają tu dopuszczalnej prędkości, dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pojazdów, rowerzystów, dzieci czy zwierząt. Jest to w końcu droga osiedlowa a nie jakaś "przelotówka". Zainstalowanie kilku takich spowalniaczy podniosłoby znacznie bezpieczeństwo mieszkańców na tym odcinku i ostudziło zapędy piratów drogowych.

Odp. Burmistrza:Szanowny Panie, zainstalowanie progów spowalniających oczywiście jest możliwie, ale wiąże się to z niemałymi kosztami. Zakup jednego tylko takiego progu to koszt rzędu 492 zł brutto za każdy metr bieżący, co w przypadku ulicy o szerokości 6 m daje kwotę 2.460 zł brutto. Dwa takie progi to zatem koszt blisko 5 tys. zł. Ponadto ich montaż wymaga opracowania nowej organizacji ruchu i przedłożenia jej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Problem jednak w tym, że przekraczanie prędkości przez kierowców to nie tylko problem wskazanego przez Pana odcinka ul. Popiełuszki, ale całego miasta. W takiej sytuacji priorytetem jest instalowanie progów zwalniających przede wszystkim w rejonie szkół i przedszkoli.

2012.04.25

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, chciałabym zapytać o status prawny Ogniska TKKF ,,Expandor". Na stronie internetowej Urzędu Miasta widnieje on w spisie organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta, czy jednak podlega w jakiś sposób Miastu? Ogniska nie ma na liście podmiotów, które uzyskały dotacje celowe z budżetu Miasta na rok bieżący, otrzymywało ono jednak te dotacje w latach wcześniejszych, w roku 2010 nawet w dość wysokiej kwocie. Na co były przeznaczane te pieniądze? Siłownia, która znajduje się w budynku na ulicy Łowickiej 8 przedstawia opłakany stan. Remontu nie widziała od lat, podłoga straszy dziurami, a sprzęt pamięta chyba jeszcze czasy Stalina. Za uczęszczanie na siłownię pobierana jest opłata (50 zł na miesiąc), ale nikt nie otrzymuje pokwitowania odpłatności, w dodatku nie od wszystkich ściąga się należności, nie bardzo też wiadomo gdzie i do kogo one trafiają. Godziny otwarcia też pozostawiają wiele do życzenia - w środy i weekendy jest zawsze zamknięte, w pozostałe dni tygodnia otwarte w godzinach ok. 17-20. Czasem jest otwarte i rano, ale z tym też nigdy nie wiadomo. Czy dałoby się coś z tym zrobić? W takich warunkach trudno trenować, a mimo wszystko mieszkańcom przydałoby takie miejsce do ćwiczeń z prawdziwego zdarzenia. Z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź, pozdrawiam serdecznie.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, Ognisko TKKF Expandor jest stowarzyszeniem i nie podlega Urzędowi Miejskiemu czy Burmistrzowi. Jego siedziba mieści się jednak w nieruchomości będącej własnością miasta. Budynek ten został nieodpłatnie użyczony temu stowarzyszeniu. Ognisko TKKF Expandor ma swe władze w postaci Prezesa i Zarządu. Jako Burmistrz nie jestem uprawniony do jego kontrolowania. Pod tym względem stowarzyszenie to jest niezależne od władz miasta. Ogniska nie ma na liście podmiotów, które w tym roku uzyskały dotacje , bo o dotację z budżetu miejskiego ono nie występowało. Dlaczego? To już pytanie nie do mnie. W roku 2010 ognisko pozyskało z budżetu miejskiego dotację w kwocie łącznej 8 tys. zł: 6 tys. zł na prowadzenie sekcji sportowych oraz 2 tys. zł na modernizacje obiektów sportowych. W roku 2011 TKKF Expandor otrzymał dotację w łącznej kwocie 4,5 tys. zł, z czego 3 tys. zł - na prowadzenie sekcji sportowych, zaś 1.500 zł - na modernizację obiektów sportowych. W roku 2012 TKKF Expandor o dotację z budżetu miejskiego się nie ubiegał.

2012.04.11

Pytanie: Panie Burmistrzu! Miastu potrzebny jest BASEN a nie następny "Orlik". Obecnie istniejący nie jest wykorzystany w 100%. Mieszkam w bloku naprzeciw i codziennie wiem jaka jest frekwencja. Uważam, że jest to wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, Pańską wypowiedź traktuję jako jeden z wielu, nierzadko rozbieżnych poglądów na dany temat. Przeciwwagę dla Pańskiego subiektywnego zdania w temacie Orlika stanowią prośby i oczekiwania mieszkańców Zabrzeźni, którzy potrzebę wybudowania takiego wielofunkcyjnego boiska dostrzegali. Z informacji uzyskanych od Dyrektor SP2 w Głownie, przy której to placówce Orlik funkcjonuje otrzymałem skrajnie odmienne informacje w kwestii wykorzystania tego obiektu. Pani Dyrektor twierdzi, że Orlik wykorzystywany jest codziennie łącznie z sobotami i niedzielami, do godz. 21.00. W jej ocenie z obiektu tego tygodniowo korzysta około 1000 dzieci i młodzieży. Czy miastu potrzeba basenu? Pewnie tak, ale niekoniecznie wybudowanego wysiłkiem finansowym miasta i utrzymywanego z i tak już mocno obciążonego wydatkami budżetu miejskiego. Wystarczy spojrzeć na podwórko niedalekich sąsiadów - Brzezin - by przekonać się, że basen, który z jednej strony jest powodem do dumy, z drugiej stanowi poważny problem, bo jego utrzymanie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Opłaty za korzystanie z jego dobrodziejstw nie pokrywają kosztów jego funkcjonowania. Gdyby pojawił się w Głownie prywatny inwestor chcący zainwestować w tego typu przedsięwzięcie, nie miałbym nic przeciwko. I jeszcze jedno, budowa Orlika będzie współfinansowana w ramach rządowego programu. Póki co takiego rządowego wsparcia przy budowie basenu oczekiwać nie można.

2012.03.29

Pytanie: Zapewne niejeden mieszkaniec Zabrzeźni zastanawia się w jakim celu pozostałości po budowie nawierzchni z kostki kilku ulic Zabrzeźni zostały wywiezione na pobliskie osiedlowe boisko oraz górkę(teren między ul. Karasicką, Skrętną, Przełajową). Skwer ten był dotąd użytkowany przez dzieci oraz młodzież a teraz nie nadaje się do jakiejkolwiek rekreacji czy zabaw. Obecnie o rozegraniu meczu w piłkę dzieciaki mogą tylko pomarzyć. Boisko może służyć jedynie jako poligon doświadczalny dla łazików księżycowych. Nawieziono tu ogromne ilości kamieni, dużych kawałków gruzu, elementów betonowych. Księżycowego krajobrazu dopełniają liczne kraterki i nierówności, finezyjnie usypane przez operatorów koparek. Efekt jest taki że dzieciaki nie mają już gdzie ganiać za piłką, ale za to nową lokalizację zyskali menele, a przeorane boisko powoli zyskuje nową funkcję - dzikiego wysypiska śmieci. W związku z tym proszę o odpowiedź czy dewastacja tego skweru odbyła się za zgodą i akceptacją władz miasta? Jeśli tak, to jaki był zamysł pomysłodawców tego przedsięwzięcia? Jeśli nie, to kto za to odpowiada i kiedy ten teren zostanie przywrócony do takiego stanu, że będzie można się po nim poruszać bezpiecznie?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, prace, które są prowadzone w tym rejonie są jednym z etapów działań, jakich oczekują od miasta mieszkańcy Zabrzeźni, którzy w tej sprawie zgłosili się nie tylko do mnie jako burmistrza, ale także do radnej Ireny Lis. Ponieważ dotychczasowe prace prowadzone były w okresie zimowym, nie było możliwie wprowadzenie na ten teren ciężkiego sprzętu. Już po nadchodzących Świętach Wielkanocnych teren ten zostanie uprzątnięty z gruzu, rozplantowany i uwałowany. Zostanie na nim posiana trawa. Powstanie tu trawiaste boisko, a w perspektywie - może jeszcze w tym lub w przyszłym roku - także mini plac zabaw dla dzieci. Jednocześnie informuję, że w tym roku wybudowany ma być w naszym mieście drugi Orlik i to przy Szkole Podstawowej nr 3, a więc nieopodal. Dzieci z Zabrzeźni, które zechcą pograć w piłkę będą miały do tego naprawdę komfortowe warunki. Choć treść Pana maila wskazuje na dużą nieufność co do naszych poczynań, proszę o wstrzymanie się z ich oceną do zakończenia prac.

2012.03.27

Pytanie: Jakie plany i perspektywy rozwoju miasta są przewidziane przez radę, jak i pana Burmistrza? Dlaczego takie pytanie? Ostatnio wiele podróżuję po kraju i to nie po wielkich miastach, ale właśnie po gminach i widząc co tam się dzieje ( oczywiście dysponuję dowodami) przeraża mnie stagnacja a może raczej dezinformacja wobec mieszkańców miasta co do planów rozwoju miasta i gminy. Bądźmy realistami i to, że będzie więcej chodników i więcej kostki brukowej nie pomoże temu miastu aby nie zaczęło wymierać . Dobrze wiemy, że motorem napędowym rozwoju miast są gospodarka i turystyka .I w nawiązaniu właśnie do tego dobrze wiemy, że jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i inwestycyjny w Głownie to już praktycznie można to traktować jako propagandę bo szanse na pozyskanie inwestorów przy tak słabej ofercie gruntów pod inwestycję i przespaniu okresu kiedy inwestycje zaczęły lokować się w Strykowie jest prawie znikoma . Dlatego Panie Burmistrzu mam pytanie, co z obietnicami jakie były składane w czasie wyborów co do postawienia w Głownie na turystykę !!!! Wydaje mi się że ludzie chcieli by wiedzieć co jest planowane w tej kwestii, bo z mojego punktu widzenia jest to jedyny ratunek dla Głowno - turystyka tzw. 1-2 dniowa Powiem szczerze że z przyjemnością poruszył bym ten temat osobiście i udostępnił kontakty, które w jakiejś mierze udało mi się nawiązać w innych gminach z racji mojej profesji . - koordynator projektów realizowanych przez urzędy miast i powiatów, jak i urzędy marszałkowskie.

Odp. Burmistrza:Szanowny Panie. Ani ja, ani Urząd Miejski w Głownie nie prowadzimy polityki dezinformacji. Najlepszym dowodem na to, że zależy nam na tym, by mieszkańcy mogli uzyskać rzetelną informację u źródła, jest niniejsza formuła mailowych zapytań do Burmistrza, z której - z czego się bardzo cieszę - zechciał Pan również skorzystać. Nie deprecjonowałbym znaczenia budowy chodników czy nowych nawierzchni ulic, bo to jak jest bez nich źle wiedzą tylko ci, którzy w okresie deszczu zmagać muszą się z brodzeniem w błocie, a w upały borykają się z tumanami unoszącego się w ich sąsiedztwie pyłu. Oczekiwania mieszkańców Głowna bywają różne, nierzadko rozbieżne. Na marazm gospodarczy w mieście złożyło się przez lata wiele czynników. Przypomnę, że miasto Głowno przed laty poręczyło z własnego budżetu ponad 20 mln zł kredytów dla SPZOZ i przez to nie zaangażowało ich w swój rozwój. Jestem burmistrzem od 14 grudnia 2010 r. i odpowiadam za działania miasta od tego momentu. Co do porównań do Strykowa, to doskonale Pan wie, że inwestorzy, którzy wybrali tereny gminy Stryków uczynili to z jednego, bardzo prostego powodu, a mianowicie z powodu bliskiego położenia skrzyżowania autostrad, od którego Głowno jest jednak bardziej oddalone. Strykowski samorząd nie miał na ten wybór większego wpływu, bo inwestorzy ulokowali się w większości na terenach prywatnych i niezalesionych. Zdaje sobie Pan zapewne sprawę i z tego, że urokliwe położenie, woda i las - bez nakładów finansowych np. na organizację bazy turystycznej w tym atrakcji i bazy noclegowo-gastronomicznej, nawet turyście weekendowemu nie już wystarczą, a Urząd nie jest od budowania restauracji czy hoteli. By móc zaproponować potencjalnym inwestorom tereny pod tego typu przedsięwzięcia, należy w pierwszej kolejności zmienić zapisy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym obecnie ich nie ma (co z tego, że może i znalazłby się inwestor, skoro dotychczasowy plan nie pozwala mu na jakiekolwiek inwestycje?). Rozpoczęliśmy ten proces już jakiś czas temu i konsekwentnie go realizujemy. Jego efektem końcowym - po przejściu wymaganej przepisami prawa procedury - będzie zmiana planu. Zaintrygowany pańskimi uwagami co do moich rzekomych obietnic przedwyborczych, sięgnąłem do rozpowszechnianych przeze mnie wówczas materiałów wyborczych. I co faktycznie deklarowałem? Otóż m.in. budowę kanalizacji, chodników, jezdni i oświetlenia ulicznego oraz cyt. wykorzystywanie walorów przyrodniczych miasta tj. wody, lasów. Nigdy nie twierdziłem, że turystyka zmieni obraz gospodarczy Głowna, aczkolwiek jestem świadomy tego, że jest to dziedzina, na której miasto winno budować swą oś rozwoju i zewnętrznej promocji, co też z konsekwencją czynimy i zapewne już niedługo będziemy mogli ten temat szerzej przybliżyć.

2012.03.27

Pytanie: Mam piętnaście lat uczęszczam do jednego z głowieńskich gimnazjów i chciałbym się (aby zostały dostawione nowe fajne atrakcyjne rzeczy dla bmx-owców, ponieważ w naszym mieście jest ich coraz więcej, a chciałbym bardzo żeby mieli gdzie pojeździć w tą ciepłą wiosenną pogodę oraz upalne lato.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, jestem otwarty na wszelkie podpowiedzi i sugestie w zakresie rozbudowy skateparku o nowe atrakcje. Przypomnę, że w roku ubiegłym po konsultacji z osobami, które ze skateparku korzystają, dokupiliśmy dodatkowy sprzęt. Analogicznie zapraszam zarówno Pana, jak i inne osoby zainteresowane tym tematem na spotkanie ze mną celem wypracowania wspólnych rozwiązań - oczywiście na miarę naszych możliwości finansowych. Termin takiego spotkania proponuję ustalić w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Młynarskiej.

2012.03.27

Pytanie: Czy zamierza Pan poczynić jakieś kroki w kierunku remontu nawierzchni na końcowym odcinku ulicy Bielawskiej? Droga łączy miasto z okolicznymi wsiami i z Bielawami, a jej stan można określić jako tragiczny. Łata na łacie i łatą pogania.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, ulica Bielawska jest drogą powiatową. Aby znacząco poprawić stan jej nawierzchni, należałoby wykonać nakładkę bitumiczną na jej wskazanym przez Pana odcinku. Wykonanie takiej nakładki do granic miasta jest jednak inwestycją pozostającą w kompetencji Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Będziemy zatem wnioskować o przeznaczenie na ten cel pieniędzy w budżecie powiatu. Miasto Głowno na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym jedynie administruje drogami powiatowymi co w praktyce umożliwia tylko ich bieżące naprawy czy utrzymanie czystości.

2012.03.15

Pytanie: Czy są jakieś plany dotyczące skomunikowania dworca kolejowego z pozostałą częścią miasta (w szczególności z dzielnicami od niego odległymi)? Z pewnością znalazłoby się wiele osób, które do pracy w Łodzi, Zgierzu czy Łowiczu chętnie dojeżdżałyby koleją. Tymczasem dojście piesze do stacji z niektórych części miasta zajmuje nawet ok. godziny, a rozkład busa MZK jest tak ułożony, że dojazd nim w wielu przypadkach wiązałby się z długim oczekiwaniem na dworcu, a powrót nie jest w ogóle możliwy, bo ostatni odjazd spod dworca jest o godzinie 15:22.
Idealną sytuacją byłoby, gdyby na dworzec można było dojechać autobusem, którego rozkład byłby zsynchronizowany z rozkładem kolei (na dworzec zajeżdżałby przed przyjazdem pociągu, wysadzał pasażerów mających zamiar nim jechać i czekał na tych, którzy z niego wysiądą), a przy tym obowiązywały w nim te same bilety, co w pociągu, ewentualnie z drobną dopłatą. Na chwilę obecną (gdy nie ma jeszcze ŁKA) to raczej utopijna wizja. Po uruchomieniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - bardziej realna, szczególnie jeśli chodzi o integrację taryfową. Nie znaczy to jednak, że nie można np. w miarę możliwości dostosować obecnego rozkładu busów MZK.
Na razie pociągi jeżdżą rzadko - w dni robocze jest to 6 par kursów dziennie w dni robocze + siódmy w piątki i niedziele. Poza tym w Łodzi nie ma jeszcze tunelu średnicowego, dzięki któremu można by było szybko dostać się pociągiem do centrum Łodzi. Obecnie wymaga to przesiadki na autobus lub tramwaj. Z komunikacją autobusową nie jest lepiej. PKS Łódź utrzymuje jedynie 3 pary kursów do Głowna dziennie, co wraz z autobusami przelotowymi do Skierniewic, Płocka i Sierpca daje całe 8 par kursów dziennie w dni robocze. Chodzą pogłoski, że PKS Łódź chce zlikwidować kursy do Głowna. Zostanie wtedy tylko 5 par kursów przelotowych. Tych z roku na rok też jest coraz mniej.
Pasażerom pozostają busy, które są przeładowane, niebezpieczne i niewygodne (w większości pojazdów siedzenia ustawione są tak ciasno, że nie ma tam miejsca na kolana). Po uruchomieniu ŁKA z pewnością to się poprawi (pociągi mają jeździć co 60 minut - http://www.lka.lodz.pl/index.php/projekt-7-3-19-budowa-systemu-lka-etap-1/plan-rozwoju), ale stacja w Głownie jest zlokalizowana tak, że jakiś dojazd autobusowy do niej po prostu musi być.
Co w związku z tym planuje miasto?

Odp. Burmistrza:Szanowny Panie, z uwagą przeczytałem Pańską wiadomość dotyczącą skomunikowania dworca kolejowego w Głownie z odległymi częściami naszego miasta oraz miejscowościami leżącymi na trasie linii kolejowej łączącej Łowicz z Łodzią. Pragnę Pana poinformować, że uczestniczymy w konsultacjach dotyczących zasad funkcjonowania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W czasie ustalania zasad kursowania pociągów i rozkładów jazdy wnioskować będziemy o uwzględnienie w nich interesu mieszkańców naszego miasta. Obecnie nie znamy planów przewoźników prowadzących zbiorową komunikację samochodową obejmującą swym zasięgiem Głowno. Podzielam Pańską uwagę na temat skorelowania rozkładu jazdy Komunikacji Miejskiej z rozkładem jazdy pociągów. Miejski Zakład Komunalny powinien go zweryfikować. Pojawienie się w przyszłości większej liczby połączeń lokalnych do Łodzi czy Łowicza pozwoli mieszkańcom na częstsze korzystanie z tego środka transportu i zadaniem miasta powinno być takie zorganizowanie transportu miejskiego, by to umożliwić.

2012.03.15

Pytanie: Czy jest w planach, modernizacja ciągu komunikacyjnego pieszo- rowerowego, pomiędzy osiedlami przy ul. gen. Sikorskiego i ul. Kopernika?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, w tej chwili w planach nakładów inwestycyjnych na rok 2012 nie ma zadania polegającego na wykonaniu nowego ciągu komunikacyjnego pomiędzy osiedlami Kopernika i Sikorskiego. I to nie dlatego, że jest on niepotrzebny, ale z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu miejskiego. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2013 dołożymy starań, by zadanie to znalazło się w propozycji do Planu Inwestycyjnego. Dodam tylko, że ostateczny kształt Planu jest weryfikowany i zatwierdzany przez Radę Miejską w Głownie.

2012.03.15

Pytanie: Wiemy, że trwają prace nad projektem budowy Placu Wolności w Głownie. Czy wzorem miasta Łodzi i ulicy Piotrkowskiej mieszkańcy Głowna mogliby zafundować kostkę brukową z własnym nazwiskiem ? Pomysł ten spotkał się w Łodzi z bardzo dużym odzewem mieszkańców. Może i mieszkańcy Głowna chcieliby zostać w ten sam sposób fundatorem (w część) rewitalizacji naszego Placu Wolności?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, pomysł na pewno wart jest uwagi i dyskusji. Chętnie poznamy opinie także innych mieszkańców w tej sprawie. Można je przekazywać do Urzędu Miejskiego, radnym reprezentującym poszczególne rejony miasta, jak również można skorzystać z miejskiego kanału komunikacyjnego na Facebooku .

2012.03.15

Pytanie: Chciałam się dowiedzieć kiedy będzie dostępna strona internetowa, na której będziemy mogli składać wnioski o wydanie dowodu osobistego online?

Odp. Burmistrza: UM Głowno umożliwia procedowanie spraw drogą elektroniczną za pomocą platformy ePuap www.epuap.gov.pl przy wykorzystaniu darmowego profilu zaufanego (bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją). Instrukcja utworzenia Profilu Zaufanego dostępna jest tutaj:
http://www.glowno.bip.net.pl/?c=215
Listę aktualnie dostępnych formularzy elektronicznych obsługiwanych przez UM Głowno można zobaczyć na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za pomocą następującego sposobu:
Wybierając kolejno, zakładkę:
- Alfabetyczna lista spraw
- Inne klasyfikacje
- woj. łódzkie
- Powiat zgierski
- Głowno - gmina miejska
Trwają prace nad uruchomieniem kolejnej usługi, mianowicie możliwości dopisania się elektronicznie do spisu wyborców.
Natomiast wydanie dowodu osobistego jest usługą specyficzną ze względu na potrzebę złożenia we wniosku własnoręcznego wzoru podpisu. Najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero w momencie wdrożeniu nowego systemu do wydawania dowodów osobistych pl.ID - polska ID karta (ostatni termin podawany przez MSW to 01.01.2013 r.). Zgodnie z założeniami projektu pl.ID - polska ID karta, nowy dowód osobisty umożliwi obywatelowi potwierdzenie swojej tożsamości i uwierzytelnienie w systemach teleinformatycznych podmiotów sektora publicznego oraz w rejestrach publicznych, zapewniając mu dostęp do usług administracji publicznej w Internecie.

2012.03.13

Pytanie: Czy w Głownie kultura jest tylko po znajomości i po 50-tce? Byłem w MOK na występie Edyty Geppert i to, co zobaczyłem na widowni było lekko żenujące. Mam 34 lata i znam repertuar artystki doskonale tak jak i kilku moich znajomych.Dostępność biletów dla ludzi z poza urzędu i oświaty oraz grona nauczycielskiego graniczyła z cudem.Szkoda,że narzeka się na młodzież i odsyła się ich do poczekalni.

Odp. Burmistrza: Nie dzielę mieszkańców na lepszych i gorszych. Wiek nie miał tu żadnego znaczenia. Przypomnę, że dystrybucja bezpłatnych zaproszeń odbyła się w dwóch wyznaczonych wcześniej i podanych do publicznej wiadomości miejscach i godzinach. Kto się pospieszył, zaproszenie zdobył. Życie pokazało, że część osób, które zaproszenia pobrały na koncercie się nie pojawiła. Na szczęście w ich miejsce w koncercie udział wzięły osoby, które mimo braku zaproszeń w dniu koncertu zdecydowały się do MOK przyjść z nadzieją, że jakieś miejsca się zwolnią. Nie zawiodły się. Zapewniam, że urzędnicy i nauczyciele nie otrzymali żadnej specjalnej puli zaproszeń. Także wśród nich są osoby, które na koncert chciały pójść, ale im się to nie udało, bo zaproszenia rozeszły się szybko. Co do narzekania na młodzież i odsyłania jej do poczekalni, to proszę o jakiś konkret, bo nie rozumiem tego zarzutu.

2012.03.08

Pytanie: Chciałabym zapytać, dlaczego w szkole Podstawowej nr 1 oddział przedszkolny nie ma pani, która pomaga wychowawczyni w opiece nad dziećmi?

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, przepisy prawa oświatowego jasno określają, że obowiązek zatrudniania pomocy nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym dotyczy przedszkola specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zatem z przepisów prawa nie wynika konieczność zatrudniania pomocy nauczyciela w oddziałach przedszkolnych. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonuje 5 godzin dziennie. Do połowy stycznia tego roku pracowała w nim pomoc nauczyciela zatrudniona w ramach tzw. "robót publicznych". W przypadku pojawienia się takiej możliwości, rozważam potrzebę ponownego zatrudnienia takiego pracownika.

2012.03.02

Pytanie: Panie Burmistrzu, mam pytanie dotyczące realizacji w Głownie Pracowni  Orange. Jestem pracownikiem PTK Centertel i trwa właśnie konkurs na wyłonienie kilku miejscowości, gdzie moja firma stworzy miejsce będące docelowo ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego mieszkańców. Pracownia musiałaby znajdować się w centrum miasta i być zauważalna, a przestrzeń wokół niej powinna zachęcać do wspólnego spędzania czasu i odwiedzin. (.) Termin wysłania projektu z pomysłem mija 16 marca. (.) Jestem mieszkanką Głowna i chciałabym pomóc w lepszym rozwoju naszego miasta.  Myślę , że Głowno nie ma miejsc spotkań dla młodzieży, a Pracownia dałaby taką szansę. Do tego czytając ostatnio artykuł o planach rozwoju miasta i jego promocji widzę duży potencjał w takiej realizacji.  (szczegóły  programu na www.pracownieorange.pl.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, temat jest mi znany i przyznaję, że wart uwagi. W najbliższy wtorek, 6 marca spotykam się w tej sprawie z przedstawicielami jednego z lokalnych stowarzyszeń. O konkretnych ustaleniach - gdy już takie zapadną - będę informował.

2012.03.02

Pytanie: Niepokoi mnie mała ilość miejsc parkingowych w/g nowego planu zagospodarowania Placu Wolności. Mieszkając na placu można zauważyć, że rano ok. godziny 7.00 na Placu parkują samochody osób dojeżdżających do pracy busami do innych miast i zajmują te miejsca do godzin popołudniowych . Jest ich ok 20-25 więc proponowana ilość miejsc będzie faktycznie tylko do ich dyspozycji, a co z mieszkańcami i osobami, które chcą podjechać by załatwić bieżące sprawy? Czy może będzie jakaś odpłatność za parkowanie i czy będzie dotyczyć mieszkańców Placu Wolności?

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, będziemy dążyć do zorganizowania dodatkowych miejsc parkingowych w niedalekiej odległości od zrewitalizowanego placu. Rozważamy przygotowanie projektu i budowę dodatkowych miejsc parkingowych "na tyłach" Parku im. Armii Krajowej, wzdłuż nowego ciągu komunikacyjnego, który połączyłby Plac Wolności z parkingiem przy kościele św. Jakuba. Ponadto będziemy chcieli skłonić osoby korzystające z komunikacji busowej, pozostawiające swe auta na Placu Wolności, do parkowania w innych miejscach np. na parkingu sąsiadującym z Urzędem Miejskim. Jednym z pomysłów do rozważenia jest wprowadzenie wokół placu stref płatnego parkowania. Temat jest otwarty. W takiej jednak sytuacji mieszkańcy Placu Wolności byliby potraktowani indywidualnie.
 

2012.03.01