Odpowiedzi 2016

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania - rok 2016

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, odniosę się do Pana odpowiedzi z 22 listopada na komentarz dotyczący rozkładów jazdy przewoźników na przystankach w mieście. Otóż zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, to nie przewoźnicy mają obowiązek wywieszać rozkłady na przystankach, tylko zarządca przystanku, a więc miasto. Traktuje o tym Rozporządzenie MTBiGM z 10 kwietnia 2012. Zgodnie z paragrafem 11:

§ 11. 1. Przewoźnik wykonujący regularny przewóz osób podaje rozkład jazdy do publicznej wiadomości w szczególności
poprzez:
[...]
3) przekazanie rozkładu jazdy oraz informacji dotyczącej rozkładu jazdy właścicielowi albo zarządzającemu przystankiem
komunikacyjnym lub dworcem, celem zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na danym obiekcie –
w transporcie drogowym oraz innym szynowym;

Po przekazaniu przez przewoźnika rozkładów (nazywanych w rozporządzeniu "informacjami o rozkładzie", bo w języku tego rozporządzenia rozkład jazdy to załącznik do wniosku o pozwolenie na wykonywanie przewozów), miasto powinno je umieścić na przystankach. Tymczasem ostatnio na przystanku przy cmentarzu pojawił się rozkład jednej z firm, którego akurat brakowało - tyle, że choć to przystanek w kierunku Łodzi, pojawił się tam (jedynie!) rozkład w kierunku Łowicza. Coś tu jest chyba nie w porządku.

Mówi Pan, że w interesie firm busowych powinno być informowanie pasażerów o rozkładzie jazdy - ale odnoszę wrażenie, że tak właśnie nie jest. Odnoszę wrażenie, że w ich interesie jest właśnie niepodawanie tej informacji, bo wtedy mogą niejako bezkarnie wykonywać kursy "kiedy chcą". Nikt ich nie oskarży, że nie trzymają się rozkładu, no bo rozkładu nie ma. Teraz jest z tym dużo lepiej niż było jeszcze kilka lat temu - ale szczególnie jeszcze kilka lat temu (teraz już w dużo mniejszym stopniu) tak to właśnie wyglądało. Oficjalnie rozkłady były, ale na przystankach ich nie było, a wiele kursów z tych "wirtualnych" rozkładów nie było wykonywanych. A teraz konkurencja na trasie z Głowna do Łodzi się kurczy (PKS-u już praktycznie na niej nie ma, jedna z firm busowych chyba całkowicie zawiesiła kursy, druga wykonuje tylko po jakieś trzy kursy dziennie - na rynku pozostały praktycznie tylko dwie) i może się to z powrotem zmienić na niekorzyść pasażerów.

A zapewnienie mieszkańcom transportu zbiorowego o należytej jakości i poziomie należy także do zadań miasta.

No i jest jeszcze kwestia komunikacji miejskiej. Jak wiadomo, po awarii dwóch autobusów komunikacja miejska została zawieszona, bo nie ma czym jej obsługiwać. Czy nie byłoby możliwości, żeby miasto wynajęło autobus (lub nawet mały bus) w zastępstwo od jakiegoś miejscowego przewoźnika? Komunikacja miejska jest dla mieszkańców ważna szczególnie w takie chłodne i deszczowe dni, jak obecnie. Rozumiem, że to będzie kosztować pieniądze, ale prowadzenie normalnej komunikacji miejskiej też kosztuje, a część kosztów komunikacji zastępczej pewnie będzie dało się odzyskać z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, w którym zniszczeniu uległ autobus marki Mercedes.

Jeśli chodzi o szerokopasmowy internet - rozumiem, że miasta raczej nie prowadzą takich inwestycji we własnym zakresie, ale w wielu miejscowościach, także małych, czy to firma Orange, czy lokalni operatorzy uruchamiają sieci światłowodowe FTTH (Fiber To The Home - światłowód do domu). Głowno takie inwestycje jakoś omijają, mimo że z dostępem do internetu nie jest u nas wcale najlepiej. Korzystam z sieci firmy Orange (sieć żadnego innego operatora - ani firmy Multimedia Polska, ani MNC - do mnie nie dociera) i internet osiąga u mnie w domu szybkość zaledwie 6 Mb/s, bo infrastruktura po prostu nie pozwala na więcej. Jak na obecne czasy, nie jest to dużo.

Nie wiem, co władze miasta mogą w tej sytuacji zrobić, ale może warto byłoby jakoś ponegocjować tę kwestię z miejscowymi operatorami, a może nawet z firmą Orange.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, od dłuższego już czasu konwersujemy tą drogą i odnoszę wrażenie, że nigdy Pana nie usatysfakcjonuję. Znamy przepisy dotyczące m.in. umieszczania rozkładów jazdy na przystankach. Zapewniam, że rozkłady, które przewoźnicy dostarczają do Urzędu Miejskiego w  Głownie, są na nich wywieszane podobnie jak te, które przewoźnicy uaktualniają we własnym zakresie.  Jak zachować się w sytuacji, gdy przewoźnik – co Pan po raz kolejny przytacza - nie wywiązuje się ze swego obowiązku i rozkładów nie uaktualnia? Jako zarządca możemy cofnąć takiemu przewoźnikowi zgodę na korzystanie z naszych przystanków. Tylko, że taką decyzją uniemożliwilibyśmy mieszkańcom w ogóle korzystanie z komunikacji busowej na terenie Głowna. A chyba nie o taki efekt chodzi?

Zapewnienie mieszkańcom transportu zbiorowego jako zadanie miasta dotyczy wyłącznie komunikacji miejskiej i czynimy to poprzez Miejski Zakład  Komunalny. 
W związku z powtarzającymi się awariami autobusu komunikacji miejskiej, Miejski Zakład Komunalny zakupił już używany pojazd (ma 19 miejsc siedzących i 32 miejsca stojące), który wykorzystywany będzie do czasu sfinalizowania zakupu dwóch autobusów niskoemisyjnych przy udziale środków unijnych. Po koniecznym przeglądzie i zarejestrowaniu wyruszy on na miejską trasę – co być może będzie możliwe już przed świętami. 


Jeśli chodzi o światłowody, to ich lokalizacja i przebieg jest sprawą operatorów sieci.

2016.12.14.


Pytanie: Witam. Czy burmistrz ma w ogóle pojęcie jak wygląda dojazd do domów mieszkańców ulic w rejonie szkoły podstawowej nr 1. ?? ulice Spółdzielcza, Rataja, 11 listopada są w tak masakrycznym stanie że nie da się tego opisać. Ja rozumiem żeby zrobić ulice Żwirki to muszą mieć dojazd do niej robotnicy, ale czy pomyślał Pan o mieszkańcach tych ulic?? Nie da się w ogóle iść pieszo, jest takie błoto, że brak słów. Nie ma nawet pobocza w miarę do przejścia. Koparki jeżdżą i nie patrzą czy pobocze czy nie byle jechać do przodu a ludzie niech topią się w błocie. Mamy XXI wiek a ulice są jak w XIX. Skandal. Pan nie chodzi po błocie bo na swoim rejonie to kosteczkę Pan ma. Zapraszam się przejść tymi ulicami pieszo nie autem, to zobaczy Pan uliczne rarytasy jakie mieszkańcy maja na co dzień. Podatki podwyższać to Pan wie jak ale żeby ulica była to już nie. Ja wiem że plany na ulice Spółdzielczą macie ale za kolejne 15 lat. Pozdrawiam

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, rozumiem, że łatwo jest oceniać, łatwo krytykować i wymagać, trudniej dostrzec złożoność problemu i wykazać się jego zrozumieniem. 
Budowa ul. Żwirki to jeden z najcięższych – pod względem realizacji – procesów inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich lat. To inwestycja, za którą nikt dotąd nie miał odwagi się zabrać m.in. dlatego, że można było się spodziewać utrudnień, które dziś są przedmiotem Pani interwencji. 
Dobrze wiem, w jakim stanie znajdują się ulice, które stanowią dla wykonawcy komunikację z placem budowy czyli ul. Żwirki. Przystępując do realizacji tej inwestycji zobowiązaliśmy wykonawcę do zapewnienia przejezdności tych ulic oraz do bieżącego usuwania negatywnych skutków swej działalności, zaś na zakończenie procesu – do naprawienia wyrządzonych na nich szkód. Sytuację skomplikowały jednak utrzymujące się opady deszczu, w trakcie których żadne równanie ulicy czy wysypywanie na nią tłucznia, nie przyniosłoby efektu. 
Budowa ul. Żwirki to proces bardzo trudny przez panujące w tym rejonie warunki geologiczne – niestabilny grunt i wysoki poziom cieków wodnych. Taka sytuacja uniemożliwiła jedoczesne położenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a przez to wydłuża cały proces. Położenie kanalizacji sanitarnej wymagało tym samym bardzo głębokich, sięgających 5 m wykopów. Faktycznie zatem obie kanalizacje musiały być położone na dwóch poziomach. Ponadto wykonawca został zobowiązany do wymiany gruntu, a to musiało się wiązać z koniecznością wywozu i dowozu materiałów na plac i z placu budowy. 
Budowy ul. Żwirki nie mogliśmy rozpocząć wcześniej. Najpierw musieliśmy bowiem, wykonać ul. Dworską, bo obligował nas do tego termin, którego dotrzymanie było warunkiem uzyskania zewnętrznego dofinansowania na tę inwestycję. Budowa ul. Żwirki musiała się zatem rozpocząć po zakończeniu budowy ul. Dworskiej. I tak też się stało.
Zniszczone ulice w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 zostaną przez wykonawcę doprowadzone do stanu sprzed budowy ul. Żwirki. Ale docelowo stanie się to dopiero wiosną, bo tyle potrwać ma ten proces. Do tego czasu wykonawca ma na bieżąco zapewniać przejezdność tych ulic. 
Wykonawca, z którym jesteśmy w stałym kontakcie kończy prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Mają się one zakończyć do świąt Bożego Narodzenia. Wraz z ich zakończeniem zmniejszyć ma się intensywność transportu z budowy i na budowę, bo wykonawca będzie mógł już wykorzystać do tego ul. Żwirki. Jednocześnie wykonawca ma naprawić rozjeżdżone ulice poprzez nawiezienie kamienia i jego uwałowanie. 

I jeszcze jedno. Szanowna Pani, wolność słowa to również odpowiedzialność za słowo – także i to, które zapisane w internecie, w nim zostaje. Udzielanie się na różnych forach publicznych i portalach społecznościowych pozostawia po sobie ślad, bo tam nic nie ginie.  Używanie wulgaryzmów i podawanie nieprawdy na pewno nie świadczy dobrze o ich autorce. 
Proszę mi wierzyć, że nikomu nie chodzi o utrudnianie życia innym. Zdaję sobie sprawę z utrudnień na Pani ulicy. Mimo jednak nawet najlepszych chęci, by utrudnienia nie występowały, po prostu one się zdarzają i w takiej sytuacji musimy uzbroić się w cierpliwość. 

Nie ma Pani racji w kwestii podatków, bo nie następuje żadna ich zmiana. Nieprawdą jest  również to, o czym pisze Pani na jednym z portali społecznościowych, bo sobie kostki na ulicy nie założyłem. 

Niestety nie zawsze wszystko układa się tak, jak byśmy tego chcieli. Po drodze trafiamy na rozmaite przeszkody. Dotyczy to każdej dziedziny naszego życia. Dlatego też w okresie nadchodzących świat Bożego Narodzenia szczerze życzę Pani, by jak najczęściej się Pani układało i udawało - bez przeszkód, przeciwności losu i zawsze tylko przy aprobacie i zrozumieniu otoczenia. Wszystkiego dobrego. 

2016.12.14.


Pytanie: Chciałbym się zapytać, czy jest w planach projekt uruchomienia sieci światłowodowej lub przyśpieszenia internetu w naszym mieście?
Uważam, że w aktualnej dobie internetu gdzie prawie wszystko załatwia się za pomocą komputera powinna być to priorytetowa inwestycja. Prędkość internetu w Głownie jest naprawdę na bardzo niskim poziomie.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, projekt budowy światłowodów był jednym z projektów zgłoszonych do I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2017 i został odrzucony przez - specjalnie powołany do oceny projektów - zespół ds. budżetu obywatelskiego. Powód odrzucenia? Zbyt wysokie koszty oraz fakt, że jest to zadanie operatora sieci, a nie Gminy Miasta Głowna.

2016.12.07.


Pytanie: Mam prośbę o sprawdzenie zasadności i bezpieczeństwa przejścia dla pieszych, które znajduje się na ul. Zgierskiej/Łowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Bielawską. Chodzi mi dokładnie o przejście, które znajduje się tuż przed łukiem drogi (od strony lodziarni). Jadąc od strony Placu Wolności jest utrudniona widoczność, gdy ktoś przechodzi od strony ul. Strażackiej przez to przejście. Zwłaszcza w takim okresie gdy szybko robi się ciemno, mży lub jest mgliście, a ludzie często ubrani w ciemne ubrania są bardzo słabo widoczni, dodatkowo przejście to jest słabo oświetlone co potęguje niebezpieczeństwo. Może uda się dodatkowo oświetlić lub zupełnie pozostawić tylko to, które jest z  drugiej strony skrzyżowania. Piesi przechodząc przez to przejście również nie mają wystarczającej widoczności co do ocenienia czy od strony placu nie jadą pojazdy. Proszę o interwencję w stosownych urzędach (zwrócenie uwagi na to przejście) bo droga zapewne powiatowa, ale zarazem jest też jedną z głównych ulic w naszym mieście. 

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, przejście dla pieszych, o którym Pani pisze, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. zostało wykonane w oparciu o projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez uprawniony do tego organ. Potrzebę doświetlenia tego miejsca dodatkową lampą sygnalizowaliśmy PGE. Chodziło nam o zamontowanie dodatkowej lampy w tym miejscu, na usytuowanym w pobliżu słupie energetycznym. 
Nie zmienia to jednak faktu, że uczestnicy ruchu drogowego, a więc zarówno kierowcy, jak i piesi winni zachować ostrożność przed każdym przejściem dla pieszych i stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

2016.12.07.


Pytanie: Witam Panie Burmistrzu. Moje prośba dotyczy przejazdu kolejowego na Zabrzeźni. PKP poprawiło swoje torowisko i powstał dość duży garb, który utrudnia przejazd zwykłym samochodom osobowym (trą spodem o wystający beton). Wielu kierowców jeździ przez Zakopane, czy mógł by Pan zgłosić problem do odpowiednich służb drogowych lub PKP o złagodzenie tego przejazdu, bo to co PKP zostawili po sobie to jest wielka tzw. "sztuka". Pozdrawiam.
Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, sprawę od razu zgłosiliśmy pilnie do PKP, jak tylko uwidoczniły się negatywne efekty prac przeprowadzonych na przejeździe. Pracownicy PKPLK poprawiali geometrię torów, niestety równocześnie jak widać pogorszyli – jeśli tak można powiedzieć – geometrię jezdni. W odpowiedzi na naszą interwencję PKP obiecały naprawę wraz z położeniem nowej nakładki asfaltowej i ma to nastąpić do końca przyszłego tygodnia. 

2016.11.24.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu;
Niniejszym chciałbym podzielić się z Panem (z pozycji mieszkańca) kilkoma spostrzeżeniami nt. funkcjonowania miasta i jego infrastruktury. 
1.    Zagospodarowanie terenów wokół jeziora – pomysł na teren „za galerią” 
Mam wrażenie, że miasto koncentuje się tylko na części jeziora położonej od strony ul. Swoboda a jednocześnie straciło (być może jescze nie bezpowrotnie) szansę na częściowe zagospodarowanie części od os. Sikorskiego. Za „Galerią Głowno”  istnieje teren (kiedyś była tam plaża) , który obecnie niestety częściowo zajmuje zbiornik p-poż. Czy nie można było ( a może jeszcze jest szansa) np dojść do porozumienia z inwestorem, żeby w tym miejscu wybudować kaskadowe tarasy ( lekkie matalowo drwniane konstrukcje z  zejściem w stronę jeziora) na których to tarasach można by urządzić ogródki gastronomiczne ze stolikami, parasolami, zielenią, które mogłyby być dzierżawione (lub używane w inny sposób) przez najemców lokali gastromicznych działających w galerii ? Jeżeli do tego (prawdopodobnie niewielkim kosztem) oczyszczono by  chociaż trochę tę część jeziora,  mieszkańcy, moim zdaniem otrzymaliby fajne miejsce na spotkania, wspólny posiłek czy też przysłowiowe piwo. Czy takie rozwiązanie nie wpisałoby się idealnie w „Rodzinną Rekreację”, którą tak bardzo Państwo promują? A może miasto mogłoby się pokusić o taką inwestycję (o ile jest gestorem terenu) , i mogłoby czerpać z niej przychody? Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? 
W zamian tego na dzień dzisiejszy w tym dość ładnym zakątku miasta mamy beznadziejny zbiornik, w którym podczas upałów woda ma dużą szansę na „kwitnięcie” i wydzielanie zapachu. Na pewno istnieją inne sposoby zabezpieczeń p-poż, które w tym miejscu spełniałyby wszystkie wymagania. 
Jeżeli już jesteśmy przy galerii: Czy mogą Państwo podjąć próbę negocjacji z dzierżawcą ternu nt poprawy stanu parkingu wewnątrz galerii? Błoto, które się tam tworzy po opadach nie należy do zbyt przyjemnych atrakcji. No i wizytówka miasta nie dość fajna.
2.    Rodzinna rekreacja.
W okolicach Głowna jest bardzo dużo terenów leśnych, zbiorników wodnych; pamiątek historycznych.
Czy jest szansa na porządne wytyczenie i oznaczenie na terenie miasta oraz w porozumieniu w ościennymi gminami na szerszym terenie  ścieżek rowerowych (tematycznych, o różnym stopniu trudności) wraz z miejscami odpoczynku ? Poszerzyłoby to ofertę programu rekreacyjnego miasta Głowna. Wydaje się, że przy pomocy niewielkich środków można by rozpocząć propagowanie turystyki rowerowej na naszym terenie. Program Rodzinna Rekreacja zyskałby nowy wymiar. 
3.    Dostępność dworca PKP dla mieszkańców Zabrzeźni
Jest rzeczą dość niezrozumiałą, że dość duża część mieszkańców mieszkających niedaleko dworca, aby się do niego dostać musi (niejednokotnie z bagażem) nadkładać drogi. O ile dobrze pamiętam pierwotny plan przebudowy dworca zakładał wybudowanie przejścia nad peronami. Co się stało, że przejście nie doczekało się realizacji? Czy miasto dokonało wszelkich starań, negocjacji aby takie przejscie jednak powstało ? Czy można takie rozmowy z PLK rozpocząć? Nie ma znaczenia, że teren być może nie należy do miasta. Uważam, że chociaż ograniczony, ale jako urząd macie Państwo wpływ na to się w mieście dzieje i na inwestycje prowdzone na terenie miasta. Widok podróżnych (niejednokrotnie dzieci) przeskakujących przez tory jest dość kontrowersyjny (o bezpieczeństwie nie wspomnę).
I jeżeli jesteśmy przy dworcu to czy jest szansa na uporządkowanie ruchu pojazdów przed budynkiem dworca, tzn na oznaczeniu wjazdu i wyjazdu w sposób jak to było zawsze (wjazd od prawej strony, wyjazd od lewej – stojąc twarzą do budynku). Nie uwierzy Pan ale przy rosnącej liczbie pasażerów i osób odwożących i odbierających podróżnych za  chwilę stanie się to powodem niepotrzebnych perturbacji. Proszę tylko nie mówić, że to nie leży w Państwa gestii. 
4.    Komunikacja 
Ze zdziwieniem i irytacją przeczytałem Pańską odpowiedź na pytanie mieszkańca, który wspomniał o braku rozkładów jazdy na przystankach PKS/busów.  Czy naprawdę myśli Pan, że każdy mieszkaniec (czy też przyjezdny) ma sobie wydrukować rozkład jazdy każdego z przewoźników działających w Głownie ? Uważam, że skoro miasto podpisało umowy z przewoźnikami na używanie przystanków to przecież może ich tym samym zobowiązać do umieszczania na nich aktualnych rozkładów jazdy w jednolitej formie ustalonej przez miasto.  Umieszczenie na przystankach informacji kontaktowych / linków nie załatwia niestety sprawy a na pewno nie jest przydatne osobom starszym. 
Proszę nie traktować  tego pisma jako argumentów przeciwko pracy jaką Państwo wykonują. Proszę raczej potraktować to jako głos w dyskusji na temat życia w naszym mieście.  Zwróciłem w tym miejscu uwagę na kilka spraw, które jako mieszkańca Głowna mnie nurtują. I choć ostatnio dość dużo w mieście się zmienia na lepsze to niestety są obszary, które mam wrażenie zupełnie Państwo ignorują lub zignorowali. Niestety również nurtujące jest często używane przez Państwa stwierdzenie, że nie macie Państwo na coś wpływu – uważam, że WŁAŚNIE MACIE albo powinniście robić wszystko, żeby taki wpływ mieć. Przy okazji inwestycji prowadzonych w miastach inwestorzy przeważnie w porozumieniu z władzami wykonują jakieś dodatkowe prace: czy to drogę dojazdową, czy też przebudują skrzyżowanie itd., a współpraca z zewnętrznymi instytucjami działającymi na terenie miasta powinna przynosić mieszkańcom korzyści.  Mam również nadzieję, że platforma „Zapytaj Burmistrza” i kwestie poruszane przez mieszkańców służyć będą również jako miejsce do merytorycznej wymiany poglądów, czasem skłonią do refleksji do czego niniejszym zachęcam a nie będą jedynie miejscem do udowadniania swoich jedynie słusznych racji. 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, 
1.    Na początek przypomnę, bo media już o tym informowały, że Gmina Miasta Głowno w czerwcu tego roku – tj. gdy tylko okazało się to możliwe - złożyła  wniosek w konkursie w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, by pozyskać ponad milionowe unijne dofinansowanie projektu „Zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka”. Wartość tego projektu to 1.539 757,97 zł. Nasz projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną, pozytywną ocenę merytoryczną i znalazł się w grupie 22 projektów, które Zarząd Województwa Łódzkiego wytypował do dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 
Projekt  „Zagospodarowania terenów rekreacyjnych wokół zalewu Mrożyczka dotyczy  obu części zbiornika Mrożyczka i obejmuje:
- budowę pływającego mola rekreacyjnego z platformą widokową (w rejonie istniejącego kąpieliska i plaży), 
- budowę dwóch pływających pomostów cumowniczych (jednego od strony cypla vis a vis Urzędu Miejskiego,  zaś drugiego – po drugiej stronie drogi krajowej nr 14, od strony lasku przy ul. Plażowej) 
- budowę parku linowego w lasku przy zalewie „Mrożyczka” (pomiędzy ul. Plażową a drogą krajową nr 14), 
- zakup 20 sztuk rowerów wodnych różnego typu (delfin, łabędź, samochód), 
- zakup i montaż altany taneczno-koncertowej o średnicy 10 m w sąsiedztwie plaży i wypożyczalni sprzętu pływającego, 
- zakup i montaż trzech stanowisk piknikowych – jednego w sąsiedztwie plaży, drugiego w sąsiedztwie cypla od strony ul. Młynarskiej i trzeciego – po drugiej stronie drogi krajowej nr 14 pomiędzy ul. Plażową a ujściem rzeki Mrogi do zalewu., 
- zakup i montaż dwóch stanowisk do grillowania – jednego w sąsiedztwie cypla od str. u. Młynarskiej oraz drugiego – w sąsiedztwie wspomnianego już stanowiska piknikowego pomiędzy ul. Plażową a ujściem rzeki  do zalewu. 
- wykonanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci z sześcioma tablicami edukacyjnymi, 
- montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych, 
- demontaż urządzeń istniejącego miejskiego placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych (przy ul. Swoboda 2)
- zakup dodatkowych konstrukcji dmuchanych do sezonowego parku wodnego.
Dziękuję za Pańskie pomysły. Sami mamy ich również wiele, jednakże w realizacji każdego z nich konieczne jest ich dostosowanie nie tylko do możliwości finansowych, ale i do obowiązujących uwarunkowań prawnych – choćby tych wynikających z ochrony środowiska czy planu zagospodarowania przestrzennego.  I tak np. w planie zagospodarowania przestrzennego  wskazywany przez Pana teren „za Galerią” graniczący z zalewem Mrożyczka jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Trudno zatem spodziewać się, że ktokolwiek pozwoli na tym terenie cokolwiek budować, co więcej – trudno oczekiwać, że ktokolwiek w tym rejonie zainwestuje w taką budowę. Możemy działać i działamy tam, gdzie takich obostrzeń i niebezpieczeństw nie ma.  
Szanuję Pańskie pomysły, ale uruchamianie i prowadzenie biznesu nie jest zadaniem Gminy. Jako Gmina możemy tworzyć warunki dla rozwoju gospodarki turystycznej – zresztą czynimy to zgodnie z przyjętym planem rozwoju gospodarki turystycznej - a co się z tym wiąże, możemy tworzyć  warunki dla biznesu około turystycznego, około rekreacyjnego.  Uruchamianie i prowadzenie takiego biznesu jednak, to już rola prywatnych inwestorów, prywatnych podmiotów, w tym mieszkańców – choćby takich jak Pan. Gros środków unijnych z nowego programowania jest adresowanych właśnie do przedsiębiorców. Może warto z nich skorzystać?
Jeśli chodzi o zbiornik p.poż., to zgodę na taką jego formę wydał właściwy w tych sprawach organ tj. Starostwo Powiatowe w Zgierzu udzielając stosownego pozwolenia na budowę. Zdając sobie sprawę z utrudnień, jakie zbiornik ten może sprawiać zwłaszcza w sezonie letnim, zwrócę się w tej sprawie, podobnie jak w sprawie stanu parkingu – do właściciela Galerii. 

2.    W chwili obecnej naszym priorytetem w zakresie poszerzania oferty rekreacyjnej  w Głownie jest realizacja projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych wokół zalewu Mrożyczka, o którym szczegółowo już Pana informowałem i na który pozyskaliśmy unijne dofinansowanie. 
Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych to również i nasz pomysł, ale – jak wszystko – wymagający najpierw uzgodnień z zarządcami terenów, przez które miałyby one wieść, następnie wykonania stosownego projektu, dokumentacji technicznej i wreszcie zapewnienia w budżecie funduszy na realizację takiej inwestycji. Wykonanie jednolitego oznakowania takiego szlaku to dopiero finał całego procesu. 
Tereny leśne w Głownie i jego bezpośrednim sąsiedztwie, przez które prowadzić miałyby szlaki rowerowe są własnością Lasów Państwowych, a ich zarządcami są rożne Nadleśnictwa. Zwróciłem się do Nadleśnictwa Grotniki z pytaniem, czy byłoby ono zainteresowane partnerstwem z Miastem Głowno w zakresie wytyczenia takich szlaków  oraz punktów edukacyjno-rekreacyjnych. Z podobnym pytaniem zwróciłem się również do władz Gminy Dmosin i Gminy Głowno. Czekam na ich stanowiska w tej sprawie. Bez porozumienia i współpracy z ościennymi gminami i Nadleśnictwami, nasze możliwości są mocno ograniczone. A w grę wchodzi choćby ponowne rozeznanie, wytyczenie i jednolite oznaczenie tras rowerowych, które w przeszłości już zostały amatorsko opisane i rozpowszechnione choćby za pośrednictwem internetu. Mowa tu np. o: trasie określonej jako „Bezkrwawe łowy nad Okrętem i Rydwanem” - 43 km, „Odpoczynek na "Kowalikach"- 18 km, „Szlak rowerowy dookoła Głowna - Głowieńska Ósemka” – 30 km, „Szlakiem "młynów nadmrożańskich" część południowa - 32 km, „Szlakiem "młynów nadmrożańskich" część północna - 24 km, „Wzdłuż Mrogi i Mrożycy” – 7 km. Bez zaangażowania trzech gmin oraz nadleśnictw, które zarządzają kompleksami leśnymi na ich terenie, realizacja takiego zadania nie będzie możliwa. 
Nie ustajemy w propagowaniu rekreacji rowerowej m.in. organizując w Głownie, cieszące się dużym zainteresowaniem,  kolejne edycje ORIENTAKCJI tj. ogólnopolskiego rajdu rowerowego na orientację. Tylko w tym roku impreza ta ściągnęła do Głowna blisko 170 miłośników rekreacji rowerowej z całej Polski (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy), w tym z tak odległych zakątków jak Kraków, Wrocław, Bielsko-Biała czy Dąbrowa Górnicza. Byli wśród uczestników rajdu również mieszkańcy Głowna i najbliższych okolic, a także mieszkańcy Skierniewic, Łodzi, Sosnowca, Bełchatowa, Tuszyna, Pruszkowa, Piaseczna, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Radomska, Kleszczowa, Białej, Łasku i Kalwarii Zebrzydowskiej. 
To z pewnością jeszcze jeden wymiar rodzinnej Re-Kreacji. Zapewniam, że jesteśmy otwarci na każdy pomysł poszerzający ofertę atrakcji rekreacyjnych w naszym mieście – zwłaszcza te, które rozwijają lokalną przedsiębiorczość. 

3.    O tym, dlaczego w sąsiedztwie stacji PKP w Głownie nie powstało -  planowane jeszcze na etapie przetargu na jej budowę - przejście do ulicy Topolowej informowałem już tutaj w 2012 r. Powtórzę zatem po raz kolejny, że brak dojścia do budynku dworca PKP od strony ul. Topolowej jest wyłączną decyzją inwestora czyli PKP i możemy się tylko domyślać, że powody wiążą się z kosztami. Realizacja tej inwestycji była procesem długotrwałym, przy udziale środków unijnych. Warunki te zdeterminowały jej ostateczny kształt.  Może się to Panu nie podobać, ale Gmina Miasta Głowno nie miała i nadal nie ma na takie rozwiązanie żadnego wpływu mimo, że w trakcie spotkań z przedstawicielami kolei już kilka lat temu zgłaszaliśmy konieczność wykonania przejścia z ul. Topolowej na dworzec – podobnie zresztą jak to, że zastosowane przez inwestora rozwiązanie uniemożliwia wejście do pociągu z obu stron. Do pociągu można bowiem wejść tylko z jednej strony (ze względu na zamontowane ogrodzenie wzdłuż peronu). 
Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu w rejonie dworca PKP od strony ul. Kolejowej, to czekamy w tej sprawie na  stanowisko właściciela terenu czyli PKP. 

4.    Wydaje się, że to tym, w których interesie leży pozyskiwanie pasażerów tj. przewoźnikom najbardziej zależeć powinno na tym, by na przystankach – także tych w Głownie – widniały ich  aktualne rozkłady jazdy. Umowy zawarte pomiędzy Gminą Miasta Głowno a przewoźnikami dotyczą korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych w celu zatrzymania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju (z wyjątkiem przystanków postojowych na stacjach końcowych), których właścicielem jest Gmina Miasta Głowno. Udostępniając nieodpłatnie przystanki, stworzyliśmy zatem warunki do tego, by mieszkańcy mogli korzystać również z prywatnych przewozów busowych.  Każdy jednak ma swoje obowiązki. Gmina i urzędnicy nie będą  wyręczać przewoźników. To Przewoźnik, a nie Gmina Miasta Głowno jest zobowiązany do rozwieszania rozkładów jazdy i do dokonywania ich zmian. Stanowią o tym przepisy. 
USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 915) w Art. 2.2. stanowi, iż Przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególności podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy, zaś Art. 2.3. – że Przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób są obowiązani do okresowej aktualizacji i publikowania informacji o wykonywanej komunikacji.
Jeśli irytuje Pana moja sugestia, by z przezorności wydrukować sobie rozkład jazdy, bo może go na przystanku nie być, to trudno.

 
I na koniec mała uwaga. Nie jest Pan jedyną osobą, która stwierdza, że władze miasta muszą mieć wpływ na czyjeś inwestycje, które przeprowadzane są na ich terenie. Przypominam jednak, że tam, gdzie przepisy wymagają od miasta działań, działania te są podejmowane. Gdy zaś przepisy takich działań nie wymagają, to miasto nie może tego robić. Chyba się Pan z tym powinien zgodzić, bo przecież nie pytał Pan kogokolwiek – w tym burmistrza - czy, gdzie, i za ile kupić bądź zbudować dom.

2016.11.22.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, przy ulicy X (nazwa do wiadomości Burmistrza) jest odprowadzone dzikie szambo do rzeki. Między posesją Pana Y (nazwisko do wiadomości Burmistrza) a Pana Z (nazwisko do wiadomości Burmistrza). Wie, że kiedyś taka kontrola dzikich szam już była i osoba została zlokalizowana, może należało by to sprawdzić?

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, wskazane przez Panią miejsce było już wcześniej kontrolowane i żadna z tych kontroli nie ujawniła procederu, o którym Pani pisze. Kontrolę taką pracownicy referatu ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Głownie przeprowadzili po raz kolejny we wskazanej przez Panią lokalizacji w dniu 18 listopada 2016 r. Podczas kontroli tej – co potwierdza stosowny protokół – nie stwierdzono występowania nielegalnych i niekontrolowanych wycieków z szamb do rzeki Mrogi. Grząski grunt przed wskazanymi posesjami Panow Y i Z (nazwiska do wiadomości Burmistrza) wynika z ukształtowania terenu i gromadzenia się w tym miejscu wód opadowych. Ponadto wzdłuż brzegu rzeki nie stwierdzono występowania rur/kanalików, które mogłyby potencjalnie służyć do nielegalnego odprowadzania nieczystości ciekłych z okolicznych zbiorników bezodpływowych. W dniu kontroli wykonano stosowną dokumentację fotograficzną wskazanego miejsca.

Takie są ustalenia poczynione w wyniku kontroli.  Jeśli jednak dysponuje Pani jakimikolwiek dowodami na uprawianie procederu, na który Pani wskazuje, proszę o ich dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Głownie lub na Komisariat Policji w Głownie celem podjęcia dalszych kroków. 

2016.11.22.


Pytanie: Panie Burmistrzu, moja kwestia dotyczy oświetlenia na parkingu wokół poczty. Naprawdę bardzo często się zdarza, że muszę po pracy załatwić pilne sprawy na poczcie ( jest to w moim przypadku godz. około 19.00). Niestety miejsce wokół poczty ma zero oświetlenia. W związku z czym nie czuję się bezpieczna. Bardzo proszę o pewne działanie w tym zakresie - domyślam się, że wspólnie z telekomunikacją. Fakt, że nasze miasto stopniowo pięknieje, ale istotne są nie tylko efekty wizualne, ale również kwestia bezpieczeństwa. 
Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, teren o którym Pani pisze leży w gestii firmy "Orange Polska", która jest jego użytkownikiem wieczystym. Ze swej strony mogę jednak zapewnić, iż  zwrócę uwagę "Orange" na podniesiony przez Panią problem. O podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby placówki pocztowej w Głownie zwrócę się również do Poczty Polskiej. Wydaje się bowiem, że jednym z najprostszych rozwiązań byłoby chociażby umieszczenie na elewacji siedziby Poczty Polskiej, reflektora/reflektorów oświetlających sąsiadujący z nią parking. 

2016.11.09.


Pytanie: Mam bardzo ważne pytanie związane z inwestycją technologii internetu światłowodowego. Czy są planowane inwestycje związane z wprowadzeniem szybkiego internetu światłowodowego w Głownie i okolicach. Pracuję jako osoba medialna i potrzebuje do pracy szybkiego internetu. Żyjemy już w takich czasach ze światłowód to podstawa, z racji ze technologia LTE to nadal ograniczenia transferu. Czy miasto planuje zrobić coś w kierunku światłowodów. Nie możemy żyć cały czas w erze internetu po złączu telefonicznym, który wprowadza duże ograniczenia przepustowości łącza. W mojej miejscowości to 10/1 Mbit , a ja do pracy potrzebuje łącza co najmniej 50/5 Mbit. Liczę na inicjatywę miasta w szybkie łącza i liczę też na informacje czy coś jest już w planach. 
Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, miejscowość, której jest Pan mieszkańcem, jest częścią Gminy Głowno, a tę reprezentuje Wójt Gminy Marek Jóźwiak, a nie Burmistrz Głowna, dlatego nie odniosę się do problemów internetowych w Pańskiej miejscowości. Projekt budowy światłowodów w samym Głownie był natomiast jednym z zadań zgłoszonych do I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2017 i został odrzucony przez - specjalnie powołany do oceny tych zadań - zespół ds. budżetu obywatelskiego. Powód odrzucenia? Zbyt wysokie koszty oraz fakt, że jest to zadanie operatora sieci, a nie Gminy Miasta Głowna. 

2016.11.03.

 

Pytanie: Panie Burmistrzu, pragniemy przypomnieć o fatalnym stanie ulicy Limanowskiego. Może w budżecie zostały jakieś środki aby położyć kostkę na ulicy Limanowskiego ( od ulicy Wodnej)...prosimy o nas pamiętać.
Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, temat który Pani poruszyła zbiegł się z działaniami, które doprowadzą do położenia nawierzchni na nieutwardzonej części ul. Limanowskiego. Otóż 7 października 2016 r. rozstrzygnięty został przetarg na remont nawierzchni bitumicznych ulic na terenie Głowna, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca tego zadania za kwotę 499.810,51 zł brutto. Jest nim Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego (konkurencyjna firma z Koluszek oferowała cenę łączną 751.837,50 zł).
Erbedim wykona:
- Remont nawierzchni ul. Solskiego na odcinku od mostu na rzece Mrodze do ul. Kopernika wraz z odcinkiem ul. Huta Józefów od ul. Kopernika do drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych,
- Remont nawierzchni ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wojska Polskiego,
- Remont nawierzchni ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Wyspiańskiego,
- Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Głownie na odcinku od ul. Zacisze do ul. Żeromskiego,
- Remont nawierzchni ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Karasickiej do ul. Ogrodniczej.
Jako, że pierwotnie na sfinansowanie w/w remontów rezerwowaliśmy w budżecie miejskim kwotę 634.700 zł brutto, po przetargu wygenerowaliśmy oszczędności. Postanowiliśmy, że zostaną one przeznaczone właśnie na remont ul. Limanowskiego. Liczymy, że kwota 240 tys. zł powinna na ten cel wystarczyć. Nim rozpoczną się prace, konieczne będzie przeprowadzenie procedury przetargowej, w drodze której wyłoniony zostanie wykonawca tego remontu. Jeśli aura pogodowa pozwoli, prace mogłyby rozpocząć się około 20 listopada 2016 r. Jeśli warunki atmosferyczne to uniemożliwią, prace będą musiały poczekać do wiosny. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu podbudowy i położeniu nakładki asfaltowej oraz chodnika. 

2016.10.18.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, dziękuję bardzo za ostatnią odpowiedź, ale jeszcze raz zabiorę głos w kwestii komunikacji miejskiej w Głownie i dojazdu nią na pociąg. 
Pamiętam, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu rozkład jazdy komunikacji miejskiej ułożony był tak, że można było dojechać nią na pociąg odjeżdżający do Łodzi na krótko przed godziną 7:00 - i po przyjeździe nim na stację, na pociąg nie czekało się dłużej niż 10 minut. Według obecnego rozkładu, autobus, którym można by było dojechać na pociąg odjeżdżający z Głowna do Łodzi o godzinie 6:52, z przystanku na ul. Czackiego odjeżdża o 5:52, a na stacji kolejowej jest o 6:03. Chcąc skorzystać z tego połączenia, na stacji kolejowej w Głownie trzeba czekać na pociąg prawie 50 minut! Jeśli mam wychodzić z domu przed piątą by dojechać na uczelnię na ósmą, to takie połączenie jest po prostu nic nie warte.
Rozumiem, że rozkład jazdy komunikacji miejskiej dostosowywany jest przede wszystkim do potrzeb uczniów dojeżdżających do szkół w Głownie - ale skoro jeszcze kilkanaście miesięcy temu można było ułożyć ten rozkład tak, by dało się miejskim busem dojechać na stację kolejową i szybko przesiąść się na wspomniany wcześniej pociąg, nie rozumiem, dlaczego nie miałoby to być możliwe obecnie.
Chciałbym zwrócić uwagę, że to jest prawdopodobnie najważniejszy poranny pociąg do Łodzi - na stację Łódź Kaliska dociera on o godzinie 7:48, tak że można nim dojechać na godzinę 8:00 do szkoły, na uczelnię czy do pracy. Skomunikowanie z tym pociągiem jest bardzo ważne.
Czy nie dałoby się z tym czegoś zrobić? Jeśli nie da się ułożyć rozkładu tak, by na krótko przed odjazdem tego pociągu miejski bus podjeżdżał na stację, to może da się zrobić tak, by na kilkanaście minut przed pociągiem bus miejski zatrzymywał się przy Galerii Głowno, skąd można dosyć szybko na stację dojść? Obecnie jest tam o 6:50, gdy pociąg odjeżdża o 6:52... Sam nie mierzyłem nigdy typowego czasu przejścia pieszego między Galerią Głowno a stacją kolejową - ani trasą wzdłuż ul. Łódzkiej, ani przez "Górkę Kazańca" - ale warto byłoby to sprawdzić i wziąć pod uwagę przy układaniu rozkładu.

Mam jeszcze propozycję, by oznaczać w rozkładzie jazdy godziny odjazdów skomunikowanych pociągów - byłoby to ułatwienie dla pasażerów, którzy nie musieliby sprawdzać i porównywać dwóch rozkładów jazdy. Cieszę się, że projekt rozbudowy komunikacji miejskiej w Głownie postępuje i być może już za rok-półtora nie będziemy mieć takich problemów jak obecnie - ale jeśli bieżące problemy można w jakiś sposób rozwiązać, to warto byłoby to zrobić. Co do autobusu ŁKA, można przecież było pozostawić przewoźnikowi kolejowemu kwestię dowozu pasażerów z terenu miasta na dworzec, a rozkład jazdy komunikacji miejskiej ustalać już zupełnie niezależnie od rozkładu jazdy pociągów, bądź ewentualnie tak, by dowozić na dworzec tych pasażerów, którym dowozu nie zapewniłaby linia autobusowa ŁKA. Dziękuję za poprawienie informacji na stronie internetowej miasta. Proponuję dodać jeszcze adresy stron przewoźników: Łoś-Bus: https://www.facebook.com/losbus (czy dałoby się coś zrobić z tym, że przewoźnik ten na stronie internetowej nie podaje aktualnych rozkładów jazdy linii Głowno-Łódź - choć, co ciekawe, robi to w przypadku drugiej posiadanej linii, z Ozorkowa do Łodzi? z tego co się orientuję, przepisy podają, że przewoźnik ma obowiązek publikować aktualne rozkłady na przystankach, ale także na swojej stronie internetowej) oraz PKS Skierniewice: http://pks.skierniewice.pl

Nie zgodzę się z tym, że rozkłady są często zrywane - jeżdżę regularnie różnego rodzaju transportem zbiorowym do Łodzi i widzę, że zerwania kartek z rozkładem są rzadkością, a najczęściej przewoźnicy tych kartek w ogóle nie wieszają, bądź nie aktualizują ich w razie zmiany rozkładu jazdy. Jeśli kartka rzeczywiście zostanie zerwana (co, jak mówię, jest rzadkością), na jej ponowne powieszenie można czekać dosłownie latami (kiedy w międzyczasie rozkład i tak kilka razy się zmieni i oryginalna kartka byłaby już nieaktualna), albo nie doczekać się wcale. Zresztą... na przystankach odjazdowych do Łodzi na pl. Wolności i przy cmentarzu kartki z rozkładami są w zamykanych gablotach - jak więc miałyby być w ogóle zrywane?


Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, szanuję Pańskie spostrzeżenia i opinie, ale proszę zrozumieć, że rozkład komunikacji miejskiej układany przez Miejski Zakład Komunalny  musi w sposób optymalny godzić interesy różnych grup korzystających z tej formy dojazdu do pracy, szkoły, czy dojazdu na dworzec PKP by skorzystać z połączenia kolejowego. Jak widać jest to zadanie raczej niewykonalne. Nie jest też tak, że rozkład dostosowywany jest przede wszystkim do potrzeb uczniów dojeżdżających do szkół w Głownie. Musimy w nim łączyć interesy tej grupy pasażerów z mieszkańcami, dla których komunikacja miejska stanowi dowóz do dworca PKP. Zważywszy na zwiększającą się liczbę oferowanych połączeń kolejowych (i to akurat dobrze) i cyklicznie zmieniane przez przewoźników kolejowych rozkłady jazdy pociągów, Miejskiemu Zakładowi  Komunalnemu, który dysponuje jednym wysłużonym autobusem trudno jest opracować rozkład, który by zadowolił wszystkich pasażerów. Niebawem kolejna zmiana rozkładu jazdy pociągów. Przy tej okazji poleciłem analizę aktualnego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej pod kątem zgłoszonych przez Pana uwag (ale jednak bez uszczerbku dla  innych jej użytkowników) oraz  jego ewentualną optymalizację. 

2016.10.11.


Pytanie: Dzień dobry Panie Burmistrzu. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Czy w ramach planowanego remontu ul. Żwirki zostanie wykonany chodnik na tej ulicy? Pragnę zauważyć, że jest to jedyna ulica w Głownie, która prowadzi do szkoły nieposiadająca chodnika. Ponadto ul. Żwirki od ul. 11-go listopada w kierunku Placu Reymonta posiada znaczną różnicę terenu co mocno ogranicza widoczność kierującym. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce dla pieszych, głównie dzieci tym bardziej, że od pewnego czasu zauważyłam większą liczbę parkujących pojazdów w rejonie boiska szkolnego co zmusza pieszych do poruszania się drogą.
2. W jakim terminie planowane są prace drogowe w rejonie ul. 11-go listopada i czy jest możliwe wykonanie zaprojektowanej tam instalacji oświetlenia ulicznego?


Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, w ramach planowanej przebudowy ul. Żwirki zostaną wykonane:
- kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Granicznej,
- kanalizacja deszczowa na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej,
- chodnik na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej (po lewej stronie patrząc od Pl. Reymonta),
- zjazdy do posesji od Pl. Reymonta do ul. Granicznej – nowe i przebudowa istniejących.

Co do oświetlenia, to pragnę zapewnić, że chcemy zacząć wykonywać prace inwestycyjne na tych ulicach, dla których mamy projekty. Sądzę więc, że na ulicy 11 Listopada prace związane z budową oświetlenia ulicznego mogłyby zacząć się już w I połowie 2017 roku. Przypomnę, że wszystkie inwestycje do realizacji muszą najpierw zostać zatwierdzone przez Radę Miejską w budżecie na 2017 rok.

2016.08.10.


Pytanie:  Szanowny Panie Burmistrzu,

Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie znajduje się projekt rozbudowy komunikacji miejskiej w Głownie z funduszy unijnych - który, swoją drogą, z tego co pamiętam, był jednym z punktów Pana programu wyborczego.

Oferta kolei na trasie z Głowna do Łodzi staje się coraz lepsza. Z rozkładu jazdy na rozkład jazdy dochodzą kolejne kursy pociągów. I bardzo mnie to cieszy. Wreszcie można poruszać się między Głownem a Łodzią wygodnie, zamiast ciasnego, męczącego busa, w którym w dodatku... wielu pasażerów nie jest w stanie pomieścić swoich nóg w przeznaczonej na to przestrzeni między znajdującymi się za sobą siedzeniami.

Szkoda jednak, że w miarę rozbudowy kolejowego rozkładu jazdy zerwane zostało dostosowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Głownie do rozkładu jazdy pociągów. Rozumiem, że kursów komunikacji miejskiej jest po prostu mniej niż kursów pociągów, i fizycznie niemożliwe jest zapewnienie dowozu na wszystkie połączenia do Łodzi czy Łowicza. Rozumiem też, że komunikacja miejska w Głownie ma też inne zadania, na przykład dowóz uczniów do miejskich szkół (choć nie należy zapominać, że z połączenia do Łodzi też korzystają w dużym stopniu uczniowie i studenci - oczywiście rozumiem, że ciężko porównywać miejską szkołę podstawową czy gimnazjum z obcymi liceami czy uczelniami w Łodzi, ale mimo wszystko ma to dla mieszkańców znaczenie). Ale dlatego właśnie czekam z niecierpliwością na moment, kiedy zwiększenie oferty komunikacji miejskiej w Głownie będzie wreszcie możliwe.

Jeszcze jedna kwestia. Dlaczego miasto nie skorzystało z możliwości, jaką dała w tym zakresie Łódzka Kolej Aglomeracyjna? Jakiś czas temu pilotażowo została przez tego przewoźnika uruchomiona w Głownie dowozowa linia autobusowa, która także miała pełnić rolę komunikacji miejskiej. I zapewniała ona dowóz do, chyba, wszystkich kursów pociągu. Z tego co wiem, obecnie planowane jest wprowadzenie drugiej linii po zakupie nowych autobusów z projektu unijnego. Tymczasem tak szybko jak ta linia została przez ŁKA wprowadzona, tak samo szybko zniknęła - niby dlatego, że miasto nie było zainteresowane jej współfinansowaniem.

Skoro i tak planowane jest wprowadzenie drugiej linii autobusowej, i jedynym ograniczeniem jest tutaj brak taboru (bo fundusze w budżecie miasta na jej kursowanie będą musiały się przecież znaleźć bez względu na projekt unijny) - a pojawiła się możliwość wprowadzenia takiej linii, współfinansowanej przez miasto, przez zewnętrzny podmiot, jakim jest ŁKA - to dlaczego z tego nie skorzystano? Mielibyśmy drugą linię już teraz, i można by wreszcie było pogodzić interesy różnych użytkowników komunikacji miejskiej w Głownie. A planowany zakup nowych autobusów umożliwiłby, być może nawet, uruchomienie trzeciej linii (o ile ma to w Głownie jakikolwiek sens) - albo po prostu lepsze dostosowanie oferty do potrzeb.

I jeszcze jedna kwestia. Czy ktoś kontroluje treść tej podstrony na stronie internetowej miasta: https://www.glowno.pl/340,pks-i-bus.html ? Ona powinna pełnić rolę informacyjną, i takie były zamierzenia, ale obecnie pełni raczej rolę dezinformacyjną, podając rozkłady jazdy sprzed czterech lat, które dawno już straciły aktualność. Według mnie ktoś powinien tego doglądać, i regularnie aktualizować informacje.

Poza tym na niektórych przystankach autobusowych w mieście, na pewno na przystanku przy cmentarzu, nadal wiszą plakaty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z czasu, gdy ten przewoźnik dopiero wchodził na trasę z Głowna do Łodzi. Zawierające rozkład jazdy, który wtedy obowiązywał. O ile sens zawieszenia tam tych plakatów popieram i go rozumiem, to z tym rozkładem jazdy należałoby coś zrobić. Nie wiem, może nakleić na nim aktualny rozkład pociągów?

Inną kwestią jest to, że na tym samym przystanku przy cmentarzu - w kierunku Łodzi - w gablocie wiszą też rozkłady w kierunku Łowicza. Rozumiem, że przystanek przy cmentarzu w kierunku Łowicza to zwykły, prosty (a w zasadzie nawet nie prosty, a krzywy) słupek, bez żadnej gabloty, i tych rozkładów nie byłoby tam gdzie powiesić. Ale obecność rozkładów do Łowicza na przystanku w kierunku Łodzi może wprowadzać w błąd ludzi, którzy na co dzień z tych przystanków nie korzystają. Wydaje mi się, że dobrze byłoby coś z tym zrobić. Wyposażyć przystanek w kierunku Łowicza w gablotę? Jeśli ma to kosztować tysiące albo miliony złotych, to raczej nie (choć na moją logikę koszty nie powinny przekroczyć kilkuset złotych). Ale może zawiesić na przystanku z wiatą i gablotą informację na temat tego, w jakich kierunkach odjeżdżają autobusy właśnie z niego, a w jakich z przystanku na ulicy Rynkowskiego?

Czy naprawdę nikt z Urzędu Miasta nie podróżuje między Głownem a Łodzią środkami transportu innymi niż samochód, skoro przez kilka lat niezauważone pozostają takie kwestie, jak nieaktualny rozkład jazdy pociągów wiszący na przystanku autobusowym?

Z góry dziękuję za odpowiedzi na pytania 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, Gmina Miasta Głowno jest w trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie”. Projekt ten – jak już wielokrotnie informowałem – będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w trybie pozakonkursowym (w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020). Wniosek ten zostanie złożony do końca 2016 r. W ramach tego projektu przewidziano: zakup dwóch autobusów o napędzie elektrycznym dla środowiska, zakup ładowarki do w/w autobusów, budowę placu postojowego i manewrowego dla autobusów na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego oraz przebudowę ul. Dworskiej wraz z mostem na rzece Brzuśni. 
Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Dworskiej razem z przebudowa mostu na rzece Brzuśni oraz budową placu manewrowego i postojowego dla autobusów na terenie MZK. Dokumentacja ta ma być gotowa do końca września 2016 r. Po odbiorze dokumentacji Gmina Miasta Głowno wystąpi do Starostwa Powiatowe w Zgierzu o wydanie pozwolenia na budowę. 
W tracie przygotowania jest także Plan Mobilności Miejskiej, który to dokument jest wymagany przy składaniu tego konkretnego wniosku). Aktualnie – zgodnie z obowiązującą procedurą- dokument ten został przesłany do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem uzyskania  niezbędnych uzgodnień i wymaganych prawem opinii. Dokument ten będzie musiał zostać przyjęty uchwała Rady Miejskiej. 
Wobec powyższego, po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania w roku 2017 planowany jest zakup autobusów i wykonanie prac ujętych w projekcie. Zrealizowanie projektu przewiduje się do końca 2017 r. 
Jeśli chodzi o dostosowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej prowadzonej przez MZK do zwiększającej się liczby kursów pociągów relacji Głowno-Łódź, to w obecnych warunkach – z jednym wysłużonym i ulegającym awariom autobusem  -  nie jest to możliwie. I ja nie mogę się doczekać zakupu nowych autobusów i zwiększenia oferty komunikacji miejskiej w Głownie, ale i ja muszę uzbroić się w cierpliwość. Procedura ubiegania się o dofinansowanie na ten cel jest niestety czasochłonna. 
Musi Pan wiedzieć, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna – i trudno się temu dziwić - nie była zainteresowana rozszerzeniem usług komunikacji miejskiej dla naszych mieszkańców i rozwiązaniem, które proponowaliśmy. Priorytetem było dla niej dowożeniem pasażerów na dworzec PKP według własnej trasy i harmonogramu, na które nie mieliśmy żadnego wpływu. W praktyce wyglądało to często tak, że autobus ŁKA podjeżdżał tuż za autobusem   komunikacji miejskiej . Nie było sensu płacić za takie usługi.
Na wspomnianej przez Pana podstronie strony internetowej Miasta Głowna nieaktualne rozkłady jazdy zostały zastąpione linkami do stron internetowych prywatnych przewoźników świadczących usługi w zakresie transportu zbiorowego, albowiem to obowiązkiem przewoźnika jest uaktualnianie tych rozkładów i faktycznie znajdują się one na tych stronach. Gmina Miasta Głowno zawarła z przewoźnikami umowy, w ramach których umożliwiła im korzystanie z przystanków miejskich.  Lista tych przewoźników z danymi kontaktowymi  umieszczona została na przystankach i to pod te adresy należy kierować uwagi dotyczące rozkładów jazdy. Proszę jednak wziąć pod uwagę to, że informacje, które umieszczane są  na przystankach są nagminnie dewastowane i zrywane. 
Najlepszym zatem sposobem wydaje się wydrukowanie aktualnych rozkładów jazdy interesujących nas połączeń ze stron internetowych przewoźników (w tym również ŁKA) i noszenie ich po prostu przy sobie. 

2016.09.08.


Pytanie: Realizowany jest pierwszy etap budowy ulicy Dworskiej. Jaki będzie drugi? Czy miasto po obniżeniu poziomu ulicy Dworskiej sfinansuje obniżenie wjazdów dla mieszkańców których tzw mostki znajdują się 0,5 metra powyżej poziomu krawężników?
 
Odpowiedź: Budowa wjazdów na posesje położone wzdłuż budowanej ul. Dworskiej zostanie sfinansowana z budżetu miejskiego - jeszcze w I etapie. W budżecie przeznaczono na ten cel dodatkowo 60 tys zł. 

2016.08.10.


Pytanie: Panie Burmistrzu, w jakich miesiącach odbędzie się modernizacja ulicy Żwirki i Placu Reymonta?
 
Odpowiedź: Szanowna Pani, inwestycja ta obejmuje budowę ul. Żwirki w Głownie na odcinku od Placu Reymonta do ul. Granicznej. W tym etapie nie będzie realizowana modernizacja Placu Reymonta. Prace na nim to następny etap – chcielibyśmy by został on wykonany w roku następnym. 
Prace na ul. Żwirki rozpoczną się po zakończeniu budowy ul. Dworskiej na odcinku od ul. Wigury do ul. Wiśniowej, która to inwestycja jest dofinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego. Obie w/w inwestycje nie mogą być realizowane jednocześnie z uwagi na wymogi wynikające z koniecznej zmiany organizacji ruchu (objazdów), przewidzianej na czas prowadzonych prac drogowych w tym rejonie. 
Umowa z wykonawcą ul. Dworskiej zaś, przewiduje zakończenie tej inwestycji w terminie 75 dni od momentu przekazania placu budowy. Przekazanie to nastąpiło 13 czerwca. Oznacza to, że prace na ul. Dworskiej powinny zakończyć się pod koniec sierpnia. Wtedy też należy spodziewać się rozpoczęcia prac na ul. Żwirki. 

2016.06.22.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu. Dziękując Panu za „naprawę” ulicy Świerkowej poprzez „wysypanie dziur i zadoleń kamieniem, który utwardzono”, zwracam się do Pana z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Dlaczego w procedurze przetargowej na naprawę ulic gruntowych na terenie miasta ulica Świerkowa została pominięta (jak wskazuje zał. nr 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ), a ,,naprawiona’’ dopiero po skierowaniu pytania ?
2. Jak rozumie Pan zapis w Załączniku nr 10 pkt. 4 tejże SIWZ, który stanowi: „Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia korzeni, kamieni, gruzu (powyżej średnicy 5 cm) itp. , które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg”, skoro pisze Pan, że ul Świerkowej nie można wyrównać z powodu korzeni? 

Informuję, że w latach ubiegłych prace równiarką były wykonywane. 
Czy zatem w związku z korzeniami należy domniemywać, że w latach następnych ulica również nie będzie korygowana ? A może należy usunąć drzewa z korzeniami rosnące w okolicy drogi i samym pasie drogowym, o którym to problemie już wielokrotnie Pana informowałem, zwracając uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców. 
Wydaje mi się, że teraz dostaliśmy sie do kółeczka „ nie będziemy równać drogi bo są korzenie, a korzenie są, bo są drzewa, których nie usuniemy” i tak dalej. 
Czy jest to lekceważenie problemów niektórych mieszkańców czy też brak należytej kontroli nad Wykonawcami prac? Proszę o merytoryczne zajęcie stanowiska.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, w żadnym razie nikt nie lekceważy problemów mieszkańców. Być może moja odpowiedź w tej sprawie była zbyt ogólnikowa i stąd takie odczucie, dlatego przekazuję nieco więcej informacji w tym temacie licząc na zrozumienie. 
Jak słusznie Pan zauważył, w latach poprzednich na ul. Świerkowej były wykonywane doraźne naprawy równiarką. Problem w tym, że mieliśmy jednak interwencje części mieszkańców ul. Świerkowej, by takich prac równiarką w ogóle nie przeprowadzać, albowiem naruszają one ubitą już strukturę obecnego gruntu i w efekcie po przejściu równiarki i zdestabilizowaniu tej ubitej nawierzchni jest jeszcze gorzej. Do tego doszła sprawa tych powrastanych korzeni, dlatego postanowiliśmy, by tym razem nie było równania równiarką, a uzupełnienie wyrw i zadoleń kamieniem. Co ciekawe mieliśmy nawet sygnały o pozytywnej ocenie tego co się stało. Jak Pan widzi, co człowiek to inne odczucie i trzeba to też zaakceptować. Pozdrawiam. 

2016.06.14.


Pytanie: Dotyczy świateł na skrzyżowaniu Sikorskiego (Swoboda) z krajową 14-ką.
Od pewnego czasu daje się odczuć zdecydowane pogorszenie płynności ruchu na w/w skrzyżowaniu. Jest to spowodowane, moim zdaniem, niczym nie uzasadnionym nadmiernym wydłużeniem czasu czerwonego światła dla pojazdów poruszających się ul.Sikorskiego i Swoboda. Tworzą się bardzo długie kolejki samochodów oczekujących na zielone światło na w/w ulicach, co powoduje, że często trzeba czekać na 2-3 zmiany świateł, by przyjechać skrzyżowanie, nie mówiąc już o bardzo utrudnionych skrętach w lewo i kłopotach kierowców wyjeżdżających z Galerii. Jest to nie tylko moje odczucie, ale wszystkich kierowców, z którymi rozmawiałem. Uważam, że ustawienie świateł przed w/w zmianą było bardzo dobre i zapewniało sprawną płynność ruchu. Mam prośbę, by właściwy organ ponownie przeanalizował ustawienie świateł na tym skrzyżowaniu.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, sygnalizowany przez Pana problem jest nam znany. Urząd Miejski w Głownie zwrócił się pisemnie w tej sprawie do zarządcy drogi krajowej nr 14 tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon Łowicz. Czekamy na odpowiedź GDDKiA.

2016.06.09.


Pytanie: Szanowny Panie, w ostatním czasie przebiegły na terenie miasta prace mające na celu wyrównanie/utwardzenie dróg gruntowych. Czy te prace są już zakończone? Jeżeli tak, to proszę o wyjaśnienie pominięcia ulicy Świerkowej (na odcinku od ul. Popiełuszki w stronę lasu). Stan ulicy jednoznacznie kwalifikuje się do wykonania takich prac.  Dziękuję i pozdrawiam.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, na ul. Świerkowej możliwe do wykonania okazały się jedynie prace polegające na wysypaniu dziur i zadoleń kamieniem, który utwardzono. Przeszkodą dla równiarki okazały się powrastane w pas drogowy i miejscami wystające korzenie drzew.

2016.06.09.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, gdyby zebrano jakąś ilość podpisów czy postarał by się burmistrz o wybudowanie MCDonalds.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, Urząd Miejski w Głownie już w latach ubiegłych przesyłał tej firmie propozycję lokalizacji w Głownie i otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z tego, że w swych działaniach i decyzjach lokalizacyjnych podmioty takie jak wymieniony przez Pana Mc Donalds kierują się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym. Może dziś jeszcze Głowno nie jest dla nich pod tym względem atrakcyjną lokalizacją - zresztą nie jedyną, bo plany ulokowania Mc Donalds w Łowiczu przy trasie Warszawa-Poznań też spełzł póki co na niczym.  Niewykluczone jednak, że zmieni się to wówczas, gdy nadal działać będziemy wspólnie na rzecz rozwoju rodzinnej, wielopokoleniowej rekreacji w naszym mieście. Jeśli bowiem konsekwentnie będziemy inwestować w rozwój atrakcji rekreacyjno-turystycznych w Głownie, to do naszego miasta przyjeżdżać będą na wypoczynek całe rodziny. To rozwój rekreacji i aktywnej turystyki weekendowej w naszym mieście ma być kołem zamachowym dla wielu około turystycznych aktywności i przedsięwzięć biznesowych. Wtedy być może Głownem zainteresuje się nie tylko Mc Donalds. 

2016.06.09.


Pytanie: Panie Burmistrzu. Nadeszły słoneczne i ciepłe dni. A z nimi największa bolączka mieszkańców ul. Południowej. Po licznych nieudanych próbach ubijania, mieszania i równania drogi o nazwie Południowa , pan i pańscy urzędnicy zgotowali nam nieustanną udrękę dla mieszkańców naszej ulicy. Z powodu kurzu jaki unosi się za każdym pojazdem przejeżdżającym przez ulicę. Pył wapienny jaki unosi się z drogi stanowi zagrożenie nie tylko dla budynków , roślin i zwierząt okolicznych ale przede wszystkim dla ludzi a co z tym idzie naszych dzieci. Cała moja rodzina w okresie letnim ma problemy ze zdrowiem związanym z oskrzelami i płucami. Po konsultacjach lekarskich wynikuję iż może i raczej tak jest że przyczyna jest kurz wapienny unoszący się z drogi. Nie mam jeszcze specjalistycznych badań ale wykonam takowe jeśli nic nie będzie oprawione na naszej drodze. Nie oczekuję to asfaltowej drogi ani kostki . Liczę na usunięcie wapna z drogi które zafundował pan naszym mieszkańcom i zabezpieczenie przed zabójczym kurzem który powoli zabiera zdrowie mi mojej rodzinie i wszystkim mieszkańcom. 
Zapraszam na spacerek po ul. Południowej w słoneczny dzień.


Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, ulica Południowa na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. 18 Stycznia kilka lat temu została „utwardzona” - najprościej rzecz ujmując – metodą wymieszania jej podłoża z cementem i przez dłuższy czas nie było negatywnych ocen jej zastosowania. Jest to metoda znana, a zastosowaliśmy ją w skutek sygnałów od mieszkańców, którzy skarżyli się na uciążliwy, unoszący się na tej ulicy latem kurz. Zmieszanie podłoża z cementem miało ustabilizować grunt i zlikwidować kurz, który unosił się każdorazowo za przejeżdżającymi samochodami. Jak widać niedogodności są jednak nadal. Sprawę ta poruszałem w korespondencji z mieszkańcami ulic 18 Stycznia i przyległych, i zaproponowałem zdjęcie obecnej nawierzchni celem pozbycia się uciążliwego cementu, ale do chwili obecnej nie otrzymałem  żadnej odpowiedzi na tę propozycję. Dodam jednak, że w przekazanych do Rady Miejskiej moich propozycjach inwestycji w najbliższych latach, znajduje się wykonanie utwardzonej (asfaltowej) jezdni również na ul. Południowej, do ul. Moczydła. Czy będzie to możliwe w roku 2017? Zobaczymy. 

2016.06.09.


Pytanie: Witam, mieszkam w Głownie od niedawna, bardzo mi się spodobało to miasto, więc kupiłam tu mieszkanie. 
Mam trzy pytania:
1. Czy jest nadzieja na autobus/ bus z Głowna do Warszawy? (Głowno nie ma ze stolicą bezpośredniego połączenia, a to tak niedaleko). Czy ma Pan na to jakiś wpływ? A może był kiedyś taki autobus, ale się nie sprawdził?
2. Zainteresował mnie herb miasta i pomyślałam, że warto byłoby rozwinąć treści z nim związane. Może skwer Jana Chrzciciela? (blisko wody - bo z rzeką Jordan była związana Jego posługa) Jan był bardzo wymowny - był człowiekiem sumienia, prawdy, pokory... myślę, że On niesie ze sobą wartości, na które w każdym czasie warto zwracać uwagę... (na takiej przestrzeni Jemu poświęconej mogłaby być jakaś urocza budka, w której sprzedawano by miód, jako, że Jan żywił się miodem)...
3. Jestem ciekawa co ostatecznie zadzieje się z naszym zalewem - w pierwszym rzucie było przeznaczonych na Mrożyczkę więcej pieniędzy, później obcięto... (szkoda). Czy mimo to będzie dofinansowanie i można liczyć na to, że zostaną podjęte prace nad tym terenem?


Odp. Burmistrza: Cieszę się, że dostrzegła Pani uroki Głowna i postanowiła Pani tutaj zamieszkać. 
1.    Przykro mi, ale nie mam wpływu na rodzaj połączeń oraz ich obsługę przez przewoźników, którzy w swych działaniach i decyzjach kierują się bez wątpienia popytem na swe usługi i rachunkiem ekonomicznym. Póki co, do stolicy dojechać z Głowna można m.in. pociągiem – z przesiadką w Łowiczu.
2.    Herb to najważniejszy, chroniony prawem symbol miasta. Nazwy ulic i placów nadaje się uchwałą Rady Miejskiej w Głownie. Nie czyni się tego na wniosek jednego mieszkańca. Zasadne byłoby zatem pomysł taki skierować np. do komisji spraw obywatelskich Rady Miejskiej wraz z odpowiednią argumentacją i wyrażonym dla niej poparciem także innych mieszkańców naszego miasta. Do radnych musiałaby ponadto trafić konkretna już propozycja miejsca, placu, ulicy z propozycją nazwy, by w ogóle mogli się w tym przedmiocie wypowiedzieć. 
3.    Na dniach składamy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek konkursowy, w ramach którego będziemy ubiegać się o dofinansowanie unijne na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół zalewu Mrożyczka. Wśród proponowanych w nim przez nas działań są: budowa parku linowego w lasku miejskim przy ul. Plażowej (sąsiadującym z zalewem Mrożyczka), całkowita modernizacja wysłużonego już placu zabaw przy wypożyczalni sprzętu pływającego, budowa mola rekreacyjnego z altaną widokową  od strony kąpieliska na zalewie Mrożyczka oraz budowa pomostów cumowniczych od strony cypla vis a vis Urzędu Miejskiego w Głownie, a także po drugiej stronie drogi krajowej nr 14 od strony lasku przy ul. Plażowej, ponadto: zlokalizowanie dwóch miejsc do grillowania – jednego w rejonie cypla od strony ul. Młynarskiej oraz drugiego – na terenie zielonym w sąsiedztwie ul. Plażowej, budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej (złożonej z sześciu stanowisk) na odcinku od cypla vis a vis Urzędu Miejskiego przy ul. Młynarskiej w stronę Parku im. Armii Krajowej i ul. Dworskiej, zakup nowych rowerów wodnych w fantazyjnych kształtach (łabędzi, kaczek, samochodów, delfinów itp.), zakup dodatkowych urządzeń na sezonowy Park Wodny, a także budowa altany taneczno-koncertowej w sąsiedztwie budynku zaplecza sanitarnego i kąpieliska. 
Dziękuję za pytania i pozdrawiam. 

 

2016.06.08.


Pytanie: Panie burmistrzu, pisze pan że nie było chętnych na obiekt szkolny, a przecież szkoła muzyczna jako oferent została odrzucona bo ponoć jest niewiarygodna, a osoba pana promującego koszykówkę, który chciał stworzyć szkołę o profilu sportowym, to chcąc to zrealizować musiałby zapłacić całą kwotę wyceny. To teraz nie bardzo rozumiem, czemu są równi i równiejsi?
Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, najpierw pytanie: czy już Pan powiadomił organy ścigania, że ja oraz radni wzięliśmy łapówki? Głosi Pan taką opinię więc proszę uczynić co należy, bo przypomnę, że osoba, która podejrzewa popełnienie przestępstwa ma wręcz obowiązek powiadomić o tym stosowne organa. Zdając sobie sprawę z absurdalności Pańskich oskarżeń nie ustanę w ich wyjaśnianiu –być może naiwnie sądząc – że w końcu jednak zauważy Pan swoje błędy. 
Odpowiadając zaś merytorycznie: wobec obowiązujących przepisów prawa – w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami – wszyscy są tylko równi. Kwestie, które porusza Pan w powyższym pytaniu już były przez mnie wyjaśniane wielokrotnie – m.in. tutaj, zachęcam zatem do prześledzenia wcześniejszych wpisów na ten temat. 
Jeszcze raz podkreślę, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami jednoznacznie wskazują normy prawne, w jakich Gmina Miasta Głowno może się poruszać i obwarowania, jakie może stosować. Przypomnę, że w tym przypadku ustawa pozwalała zastosować bonifikatę od ceny sprzedaży każdemu podmiotowi, który chciałby prowadzić niezarobkową działalność oświatową (chciała tylko parafia), a okres zobowiązania zwrotu bonifikaty (po waloryzacji), w przypadku przeznaczenia nieruchomości tej na inne cele jest jasno określony przez ustawę na 10 lat. 
Przypomnę Panu również, że szkoła muzyczna nie prowadzi swej działalności nieodpłatnie. Za naukę w niej się płaci. Poza tym, szkoła ta nie była zainteresowana całą tą nieruchomością, a jedynie częścią budynku. Żaden inny podmiot nie chciał prowadzić w w/w obiekcie działalności niezarobkowej, nieodpłatnej. Podkreślam raz jeszcze również to, że w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta przeznaczona jest na cele oświatowe/edukacyjne. Była ona zresztą proponowana Hufcowi ZHP Głowno na jego siedzibę (w formie nieodpłatnego użyczenia), bo akurat działalność, którą hufiec prowadzi jest nieodpłatna i ma charakter edukacyjny, ale przypomnę to ponownie - Hufiec nie był nią zainteresowany.  
Jeszcze raz przypomnę, że warunki sprzedaży zostały określone w podjętej przez Radę Miejską w Głownie uchwale nr XII/89/15 z dnia 9 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Uchwała ta jasno określa przeznaczenie, tj. prowadzenie niezarobkowej działalności oświatowej w formie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Z tej to właśnie przyczyny Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Jakuba w Głownie, bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży. Radni odrzucili poprawkę jednego z radnych, by bonifikata wynosiła 85%. Organy nadzoru tj. Wojewoda Łódzki i Regionalna Izba Obrachunkowa jej nie zakwestionowały, co oznacza, że była zgodna z prawem. 
Przestrzegam jednocześnie, by nie wypowiadał się Pan w imieniu kogoś, kto – jak Pan twierdzi – chciał w tym budynku stworzyć szkołę o profilu sportowym. Po pierwsze, jeśli ktoś chciałby prowadzić jakąkolwiek bezpłatną szkołę, mógł złożyć ofertę, a takiej oferty nie było. Po drugie, klasy sportowe koszykówki  powstały nie gdzie indziej tylko w Gimnazjum Miejskim i był to skutek współpracy samorządu miejskiego z klubem sportowym. Za miejskie pieniądze był w gimnazjum zatrudniony trener. Takie są fakty. Zawsze dobrze jest wysłuchać opinii opartych właśnie na faktach, zamiast budować sobie obraz na niesprawdzonych i krzywdzących plotkach. 

 

2016.04.22.


Pytanie: Panie Burmistrzu, pana motto jest takie, że traktuje pan ludzi tak, jakby pana traktowano. Chlubne, lecz trochę się w pana przypadku zdewaluowało. Chciałem się dowiedzieć, czym pan może się pochwalić zrobieniem czegoś konkretnego dla miasta, bo druga kadencja, a nie widać efektów pana działalności - tej pozytywnej. Kto w pana gronie jest odpowiedzialny za promocję miasta, poszukiwanie inwestorów, nawiązywanie współpracy, brania udziału w targach i prezentacjach. To jedne z niewielu cisnących się na usta pytań, bo to miasto umiera, a przecież pan sam chciał być burmistrzem, a to do czegoś zobowiązuje. Czekam na odpowiedz, chociaż te pytania były już zadawane, i nie otrzymałem na nie odpowiedzi.


Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, niedawno obrzucał mnie Pan inwektywami i oskarżał o łapówkarstwo stąd sądzę, że cokolwiek bym nie odpowiedział, i tak to nie zmieni Pańskiej oceny mojej osoby. Nie zamierzam wdawać się w żadną polemikę. Domaga się Pan konkretów, a więc podaję jako przykłady choćby:
Wydatki majątkowe w roku 2015:
1. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie – I etap wykonanie koncepcji koniecznych prac – 37.000 zł
2. Remont ulicy Złotej na odcinku od ul. Kilińskiego do mostu na rzece Brzuśni wraz z wykonaniem chodnika i wjazdów do posesji po prawej stronie ul. Złotej na odcinku od ul. Zgierskiej do mostu na rzece Brzuśni – 520.000 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięzców spod Monte Cassino w Głownie wykonanie projektu (a wykonanie  prac MZWiK w 2016 r.) - 26.000 zł
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Głownie (zakończenie, była to inwestycja dwuletnia) - 339 631,17 zł
5. Instalacja systemu antynapadowego i monitoringu w budynku przy ul. Norblina 1 (MOPS) – 7.500 zł
6. Dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka (plac zabaw w formie statku na plaży oraz sezonowy park wodny) - 130.000 zł
7. Przebudowa ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do granic miasta – 305.400 zł
8. Przebudowa ul. Wiejskiej na odcinku od torów do skrzyżowania z ul. Wiśniową – 102.600 zł
9. Instalacja monitoringu na terenie miasta Głowna - 25. 000 zł
10. Zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie -12 000 zł
11. Zakup dekoracji świątecznej (iluminacji świetlnej w formie bombki na Plac Wolności)– 15.000 zł
12. Prace remontowe w placówkach oświatowych (wymiana dwóch par drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3, wymiana dwóch par drzwi tarasowych i remont tarasu w Miejskim Przedszkolu Nr 1, wymiana dwóch par drzwi zewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Nr 2, przebudowa pomieszczeń gospodarczych budynku Gimnazjum Miejskiego w Głownie) – łącznie 35.822 zł
13. Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" na realizację projektu "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” – 285.682,22 zł 
14. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Swoboda w Głownie - 45.000 zł
15. Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 (dotacja celowa dla państwowej służby - jednostki powiatowej) - 6.500 zł
16. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych  w tym: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie”  - w tym za błędy w procedurze przetargowej z okresu zanim zostałem burmistrzem - 294.888 zł

Wydatki majątkowe w roku 2016:
1. Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie  - I etap – 590.000 zł (to projekt ubiegający  się o dofinansowanie unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych za pośrednictwem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, całkowita wartość tego projektu to ponad 3 mln zł)
2. Budowa ul. Dworskiej - I etap – 700.000 zł
3. Budowa ulic w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 - I etap: Budowa ul. Żwirki na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej wraz z wykonaniem niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej – 800.000 zł
4. Wykonanie projektu odwodnienia rejonu ulic: Zabrzeźniańskiej, Skokowskiego i Wyszyńskiego wraz z przebudową ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prawej do ul. Popiełuszki -180.000 zł
5. Wykup gruntów pod projektowaną ul. Wąską – 65.000 zł
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna - I etap – 200.000 zł (projekt z dofinansowaniem unijnym w ramach ZIT)
7. Modernizacja infrastruktury sieciowej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Głownie 25.000 zł
8. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Głownie -170.000 zł
9.  Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" na realizację projektu "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” - 103.698 zł
10. Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – I etap - 375.000 zł (projekt z dofinansowaniem unijnym w ramach ZIT) 
Ponadto na sesji w dniu 6.04.2016 r. – przy okazji podziału wolnych środków za rok 2015 – zdecydowano o przeznaczeniu tych środków m.in. na:  
11. Wykonanie dokumentacji i remont jazu „Huta Józefów” przy ul. Norblina – 45.000 zł
12. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka - 60.000 zł 
13. Wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Głownie przy ul. Piaskowej  - 200.000 zł
14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie – (wykonanie nakładki) - 25.939 zł
15. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska z drogą gminną - ul. Szkolna i ul. Kilińskiego w Głownie – 99.450 zł
16. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 - ul. Bielawska w Głownie – 157.087 zł.

Jak Pan widzi jest co robić, a gdyby pojawiły się jakieś oszczędności poprzetargowe, będzie można zrobić jeszcze więcej. Proszę jednocześnie wziąć pod uwagę to, że chcąc skorzystać ze środków unijnych w latach 2014-2020 oprócz opracowania dokumentacji projektowej, miasto musi spełniać wiele warunków finansowych. Musi nie tylko zabezpieczyć pieniądze na tzw. wkład własny – co może przekładać się nawet na chwilowe „zamrożenie” wydatków, w tym tych inwestycyjnych, ale przede wszystkim musi osiągnąć odpowiednie wskaźniki finansowe budżetu. Robimy zatem wszystko, by wskaźniki te były zgodne z wymogami. Każdy rozsądny samorządowiec przygotowuje budżet swej gminy na moment naboru do konkursów o środki unijne, a jak wiadomo mamy w tym zakresie opóźnienia co najmniej roczne. Jeśli Pan nie wierzy, proszę sprawdzić budżety innych gmin z Łodzią na czele. 

2016.04.21.


Pytanie: Drogi Panie Burmistrzu, czy naprawdę tak trudno jest zadbać o plac zabaw dla dzieci nad zalewem. Aktualny stan tego miejsca jest fatalny. Większość elementów jest sparciała, ogrodzenie połamane, huśtawki pourywane, każdy element z zadrami, pourywane zapięcia w karuzeli, większość elementów do zabawy posiada jakiś defekt. Strach żeby dzieci się tam bawiły. To miejsce jest wizytówką naszego Miasta czy naprawdę musi być w tak strasznym stanie technicznym, pomijam już dość istotny aspekt jakim jest BEZPIECZEŃSTWO !!!
Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, administratorem placu zabaw, jak i całego terenu rekreacyjnego wokół zalewu Mrożyczka jest Miejski Zakład Komunalny, który zobowiązany jest do przeprowadzania corocznych przeglądów urządzeń zabawowych przed ich udostępnieniem w sezonie i naprawy powstałych w nich uszkodzeń. Tak też jest w tym roku. Dodam tylko, że w ramach projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych wokół zalewu Mrożyczka, na którego realizację chcemy ubiegać się o dofinansowanie unijne, przewidujemy zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw przy ul. Swoboda 2.  

2016.04.21.


Pytanie: Witam Pana Burmistrza. Właśnie minął marzec, a wraz z nim obligatoryjny termin podpisania papierów związanych ze sprzedażą (darowaniem za symboliczny %) terenów przy ul. Kościuszki. Mniemam, że doszło do spotkania Pana Burmistrza z Panem Proboszczem i w imieniu zainteresowanych tematem mieszkańców Głowna, chciałbym dowiedzieć się na jakim etapie są rzeczone rozmowy zaangażowanych w sprawę stron. Kiedy strona kościelna przystępuje do prac remontowo-adaptacyjnych, na kiedy przewidziany jest termin przecięcia szarf (mam nadzieję, że jeszcze za Pana kadencji). Przy okazji pytania powiązane. Czy w związku ze wspomnianą budową przewidziane są jakieś prace remontowe na sąsiadujących z przyszłą szkolą ulicach Kościuszki i Zacisze??? Czy moje dzieci które za sześć lat staną przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej będą mogły i Tą szkołę brać pod uwagę czy może będzie ona nadal w "planach"!!!
Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, wyjaśniałem już Panu kwestie, o których Pan pisze w odpowiedzi z dnia 16 marca 2016 r. Wyraźnie wskazałem, iż ustawa o gospodarce nieruchomościami w swoich zapisach jasno reguluje warunki sprzedaży nieruchomości z bonifikatą. Bez względu na czyjąkolwiek ocenę tych zapisów, należy się do nich stosować. Innymi słowy, gdyby ustawodawca chciał w jakikolwiek inny sposób sformułować przepis, to by to uczynił. Wobec powyższego, zobowiązani jesteśmy do stosowania zapisów obowiązujących w ustawie. Ani zatem burmistrz, ani Rada Miejska w tych okolicznościach nie mają uprawnień do nakładania wymagań innych niż te ustawowe. 
Jeśli interesują Pana szczegóły dotyczące zagospodarowania tej nieruchomości, to proponuję zapytać o nie bezpośrednio w liceum katolickim. Proszę jednocześnie pamiętać, że szkoła, o której Pan pisze nie jest w planach, ale już istnieje od roku 2011. Nie widzę zatem problemu, by Pańskie dzieci – jeśli taka będzie Pańska wola – kontynuowały w niej naukę, bo ona działa.  

2016.04.14.


Pytanie: Witam panie Burmistrzu ja piszę jak co wiosna w imieniu jak sądzę ulic Lewej, 18 Stycznia i Moczydła chodzi znów o odcinek drogi od Zabrzeźniańskiej (przejazd kolejowy) do ul Lewej jest to krótki kawałek drogi a tak dziurawy że nie sposób ominąć te dziury (sam urwałem zderzak) dobry operator koparki załatwi sprawę w pół godziny tj;ok 60 zł chyba miasto stać na taki wydatek. Wiem że jest to dukt leśny ale wszyscy nią jeżdżą tzn; policja straż też pozdrawiam.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, jak zawsze w podobnych sytuacjach wyjaśniając kwestie równania ulic gruntowych muszę wskazać, iż zgodnie z przepisami Gmina jest zobowiązana dokonać oszacowania kosztu równania ulic dla całego miasta i zorganizować przetarg. Obecnie ta procedura trwa. Nie ma innego sposobu. Nie możemy tym bardziej dać 60 złotych operatorowi za pół godziny roboty. Proszę o zrozumienie takich uwarunkowań prawnych. Również i my oceniamy je jako utrudniające, ale musimy ich bezwzględnie przestrzegać.

2016.03.23.


Pytanie: Witam, w niedzielę/6.III. /byłem w hali sportowej na turnieju piłkarskim i stwierdziłem, że nagłośnienie jest fatalnie. Czy m. Głowno nie jest w stanie zainstalować nagłośnienia profesjonalnego? Pozdrawiam.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, zdajemy sobie sprawę z tego, że z akustyką na hali jest rożnie, stąd też – gdy organizator sobie życzy – udostępniamy osobne nagłośnienie.  

2016.03.16.


Pytanie: Też, jak ogromna większość mieszkańców, jestem bardzo ciekawy ,co pan Proboszcz zamierza zrobić z podarowanym Mu majątkiem. Po pierwsze czy musi go zagospodarować??Czy ktoś lub coś może Go do tego zobligować??Czy raczej wystarczy, że przeczeka ustawowe 10 lat i nieskrępowanie będzie mógł dysponować majątkiem wartości ok. 700 tyś. Panie Burmistrzu ,skoro ma powstać szkoła, a budynek wymaga remontu czy władze kościelne już poszukują wykonawców i sponsorów??Skoro podpisanie "papierów" ma nastąpić w marcu ,to najwyższy czas już chodzić wokół sprawy. Chyba, że proboszcz zamierza poczeka  z inwestycjami do przyszłego roku albo, że pozwolę sobie na frazeologizm "na święty nigdy" Proszę dopilnować sprawy, bo jest ona "na językach" ,a zaniedbania w tej kwestii mogą się odbić utratą skrupulatnie budowanego przez Pana zaufania. Życzę sukcesów. Pana wyborca.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami jednoznacznie wskazują normy prawne, w jakich Gmina Miasta Głowno może się poruszać i obwarowania, jakie może stosować. Tak, jak nie można nie dopełnić przepisów prawa, tak też nie można ich łamać. Przypomnę, że w tym przypadku ustawa pozwalała zastosować bonifikatę od ceny sprzedaży każdemu podmiotowi, który chciałby prowadzić niezarobkową działalność oświatową (chciała tylko parafia), a okres zobowiązania zwrotu bonifikaty (po waloryzacji), w przypadku przeznaczenia nieruchomości tej na inne cele jest jasno określony przez ustawę na 10 lat. Dla jednych tylko, dla innych aż. Chcę jednak podkreślić, że z przepisami się nie dyskutuje, tylko ich przestrzega i wykonuje.

Dla porównania, w przypadku lokali mieszkalnych od miasta Głowna lokator liczyć może na 80% bonifikatę (oraz dodatkowo 10% od wskazanej ceny, gdy wpłaca kwotę jednorazowo), a okres zobowiązania zwrotu bonifikaty to 5 lat.

Raz jeszcze podkreślam dodatkowy i przesądzający aspekt – w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta przeznaczona jest na cele oświatowe/edukacyjne. Była ona zresztą proponowana Hufcowi ZHP Głowno na jego siedzibę (w formie nieodpłatnego użyczenia), ale Hufiec nie był nią zainteresowany.  

2016.03.16.


Pytanie: Mam pytanie w imieniu mieszkańców ulicy Wyspiańskiego, czy los nasz jest całkiem obojętny panu Burmistrzowi, ponieważ toniemy w błocie, czy ze względu na małą liczbę mieszkańców nic się nie da zaradzić prosimy o pomoc i w miarę możliwości o szybkie rozpatrzenie naszej prośby. Z poważaniem mieszkańcy ul. Wyspiańskiego.
Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, jak obaj wiemy doszło już do spotkania Pana z pracownikami Urzędu Miejskiego w Głownie, w czasie którego został Pan poinformowany o obecnej sytuacji. Wypełniając jednakże obowiązek udzielania odpowiedzi pisemnych na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza „Zapytaj Burmistrza” pragnę podkreślić, że ani los mieszkańców ul. Wyspiańskiego, ani los innych mieszkańców Głowna, nie jest mi obojętny. Robimy wszystko, by w mieście przybywało ulic utwardzonych. Problem jednak w tym, że potrzeb (a mamy obecnie ok. 35 km dróg gruntowych), jest dużo więcej niż pieniędzy w budżecie. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że Pana i mieszkańców  ul. Wyspiańskiego interesuje tylko Państwa ulica. Samorząd jednak musi brać pod uwagę przede wszystkim możliwości budżetu miejskiego. W budżecie na rok 2016 ujęte zostały następujące inwestycje drogowe:  
- Budowa ul. Dworskiej – I etap – 700.000 zł, 
- Budowa ulic w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 – I etap: budowa ul. Żwirki na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej wraz z wykonaniem niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej – 800.000 zł,
- Wykonanie projektu odwodnienia ulic: Zabrzeźniańskiej, Skokowskiego i Wyszyńskiego wraz z przebudową ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prawej do ul. Popiełuszki – 180.000 zł.

Na utwardzenie wszystkich ulic gruntowych w Głownie potrzeba ok. 60 mln zł. Nie mając takich pieniędzy stajemy przed bardzo trudnymi wyborami, w których nie kierujemy się uznaniowością, ale konkretnymi kryteriami. Priorytetowe są zatem ulice, przy których znajdują się uaktywniane tereny inwestycyjne (taką była np. ul. Czackiego); ponadto ulice, przy których zlokalizowanych jest więcej nieruchomości, więcej zabudowań i więcej mieszkańców. Dla przykładu, proszę zestawić dwie gruntowe ulice i spróbować samemu obiektywnie zdecydować o tym, na której z nich utwardzenie powinno nastąpić w pierwszej kolejności: czy na 800 – metrowym odcinku ul. Wyspiańskiego, przy którym położonych jest 15 posesji z 37 mieszkańcami, czy też może na 530-metrowym odcinku ul. Spacerowej z 30 zabudowaniami i blisko 150 mieszkańcami?
4 marca 2016 r. został ogłoszony przetarg na naprawę dróg gruntowych na terenie miasta Głowna. Po zakończeniu procedury przetargowej, wykonawca będzie miał 40 dni od podpisania umowy na wykonanie prac na drogach gruntowych poprzez ich równanie i profilowanie za pomocą równiarki wraz z wałowaniem walcem wibracyjnym. Wykaz dróg przewidzianych do naprawy obejmuje 66 odcinków ulic gruntowych, w tym niemal kilometrowy odcinek ul. Wyspiańskiego. 

2016.03.07.


Jako, że autorem obu poniższych pytań jest ta sama osoba, odpowiedź Burmistrza została udzielona na nie łącznie.
Pytanie1: Szanowny Panie. Głosowałem na Pana, bo wydawało mi się że będziemy mieli gospodarza z prawdziwego zdarzenia. Mam pytanie natury sportowej. Chodzi mi o budynek, który otrzymała nasza parafia, od miasta. Chciałem się dowiedzieć, za jaką sumę ( o ile nie jest to tajemnicą) został on sprzedany lub darowany, i na jaki będzie cel przeznaczony. Wersje tej transakcji są różne, ceny też (te poza obiegiem ponoć także) więc jako mieszkaniec i parafianin chciałbym się dowiedzieć, by nie wierzyć plotkom i pomówieniom. Wiele osób których znam wyśmiewa się ze mnie, że oddając na Pana głos, sprzeniewierzyłem się mieszkańcom.

Pytanie2: Panie Burmistrzu. Przeczytałem artykuł w Wieściach odnośnie sprzedaży terenów szkoły za 1% wartości. Mam pytanie, a mianowicie jaką sumę pod stołem pan dostał, aby oddać ten teren za bezcen.To, że własne tereny pan może rozdawać, to Pana sprawa. Ale w tym przypadku to miasto czyli obywatele na tym tracą. Z tego co wiem, na temat przetargów, to sumy były wyższe, lecz Pan nie wiedząc czemu ( teraz już się domyślam, tylko nie wiem za ile) przekazał dobro miasta, a nie swoje własne. Jeżeli rada również w podobny sposób co Pan została zwerbowana, to powinien zająć się tym prokurator, o ile jak pan mówi (ale nie robi) dba o dobro obywateli. Podejrzewam, że bardziej dba Pan o swoje dobro, niż obywateli. Bo przetarg który ponoć był ogłoszony, a do którego w/g Pana nie było chętnych, nijak się ma do prawdy. Jako obywatel uważam, że to co robi Pan ze swoimi prywatnymi dobrami, to Pana prywatna sprawa. Ale dlaczego pan zarabia na terenach należących do miasta. Bo nie powie mi Pan, że działka o wartości 695 tyś zł. została dana za 7000zł. To przebicie stukrotne. Jako gospodarz nie pozwoliłbym na takie oszustwo, gdybym nie miał w tym konkretnej korzyści. Zaznaczam, że Głowno to nie Pana prywatny folwark, i Pan jako burmistrz jest powołany do działania dla dobra miasta, a nie swoim. Ponadto, gdzie była Rada Miasta, która to zaakceptowała. Podejrzewam, iż była to jakaś suma konkretna do podziału, bo innej możliwości nie widzę. Najlepiej gospodarzyć się nie swoimi terenami, ze stukrotnym przebiciem, bo jest jak dzielić. Ale pan, ponoć osoba uczciwa, jeśli widział pan prokuratorskie poczynania swojej - naszej rady miejskiej, nie powinien pan przystawiać swojej akceptacji, no chyba że pana osobę objęto także w rozliczeniu, dlatego tak pan postąpił. Głosowałem na pana, bo myślałem że jest pan człowiekiem uczciwym. Rozmawialiśmy pod Biedronką na Kopernika, kiedy pan ( z gilem do pasa) wieczorem rozdawał ulotki. Pracował pan na swoją opinię, a teraz pracuje pan na dogodne życie, kiedy skończy się kadencja. Tak że daleko panu do uczciwości, o której pan tak szumnie mówi. Tylko, że to są tereny mieszkańców, i dla dobra mieszkańców pan powinien działać, a nie się sprzedawać za ileś tam srebrników. Żal mi pana, jako człowieka, który ponad honor (o ile pan wie co to słowo znaczy) zniweczył marzenia społeczności odnośnie uczciwości na plenum władzy.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, musi Pan wiedzieć, że rozpowszechnianie bezpodstawnych zarzutów i oskarżeń może mieć swoje konkretne konsekwencje prawne. Jeśli zatem podejrzewa Pan popełnienie przestępstwa (a tak wnioskować można z treści Pańskiego drugiego maila), to Pańskim obowiązkiem jest powiadomienie o tym stosownych organów ścigania. Są granice nie tylko prawne, ale także kultury i przyzwoitości, których przekraczać nie wolno. Niech ten Pański wpis będzie przykładem, do jakiego poziomu są w stanie zejść ci, którzy lubią obrzucać innych błotem i rozpowszechniać oszczerstwa tylko po to, by osiągnąć swój cel. Życzę Panu odrobinę refleksji.

Fakty dotyczące sprawy, którą Pan podejmuje są następujące:

Warunki sprzedaży zostały określone w podjętej przez Radę Miejską w Głownie uchwale nr XII/89/15 z dnia 9 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Uchwała jasno określa przeznaczenie, tj. prowadzenie niezarobkowej działalności oświatowej w formie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.

Z tej to właśnie przyczyny Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Jakuba w Głownie, bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży. Radni odrzucili poprawkę jednego z radnych, by bonifikata wynosiła 85%. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami jasno wskazują zasady udzielenia bonifikaty. Nabywca zobowiązany jest bowiem do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli zbyłby nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia. Tak a propos, podpisanie aktu notarialnego sprzedaży jeszcze nie nastąpiło i planowane jest na marzec.  

Dlaczego przedstawiłem Radzie projekt takiej uchwały? Otóż, wcześniej zostały przeprowadzane 2 przetargi i nie było żadnego chętnego na zakup tej nieruchomości. Jak się wydaje podstawową przyczyną braku zainteresowanych na zakup było przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania, tj. cele oświatowe. To jak widać, jednoznacznie ograniczało liczbę zainteresowanych, gdyż potencjalny nabywca może tam prowadzić placówki typu szkoła, przedszkole.

Druga zaś przyczyna to brak osobnego zasilania w wodę i ogrzewanie oraz mało funkcjonalne wewnętrzne rozwiązania architektoniczne. Budynek ten (należący do gimnazjum miejskiego) zasilany jest bowiem z sąsiedniego budynku licealnego (należącego do powiatu). Gimnazjum z niego nie korzysta od kilku lat z powodu niemożliwej do akceptacji propozycji strony powiatowej ponad 2 – krotnego podniesienia ceny ogrzewania, co głównie wpływało na wzrost kosztu rocznego utrzymania tego tylko gimnazjalnego budynku do około 100 tys. zł. rocznie (nie licząc kosztów głównego gimnazjalnego budynku po przeciwnej stronie ulicy). Nie jest on też potrzebny Gimnazjum, gdyż wszystkie jego klasy mieszczą się w budynku głównym. Warto zaś przypomnieć, że oprócz Gimnazjum mieści się w nim też wynajmujące odpłatnie Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, a więc są w nim 2 szkoły.

Dodam, że budynek o który Pan pyta (naszemu Gimnazjum zupełnie niepotrzebny) wymaga dużych nakładów remontowych. Tu rodziło się pytanie, czy w mieście nie ma innych potrzeb inwestycyjnych? Skoro wiec miasto nie zaangażuje pieniędzy na remonty, to czy pozwolić by dalej niszczał i czekać nie wiadomo jak długo na chętnego, który zechce zapłacić około 700 tys. złotych, by prowadzić w nim placówką szkolną, czy też wykorzystując zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przekazać podmiotowi, który szkołę prowadzi? Jeszcze raz przypomnę, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zezwala w tym miejscu tylko na działalność w celach oświatowych.   

2016.02.26.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, Zwracam się z prośbą, w imienu swoim i mojej rodziny, o oficjalne wyjaśnienie sprawy z przychodnią Swoboda, ponieważ w mojej opinii ważne jest aby poznać dwie strony sprawy jaka zaistniała, a to, że mieszkańcy są wprowadzani w jakieś potyczki i konflikty i są zwłaszcza niedoinformowani zmusza do snucia jakiś bezpodstawnych domysłów i wprowadzania ludzi w błąd. Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska wobec sprawy, która jest rozdmuchiwana jednostronnie na portalu społecznościowym facebook.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, cieszę się że należy Pani do tych osób, które nim ocenią, chcą poznać zdanie wszystkich stron i weryfikują informacje u źródła. Oby więcej takich postaw. Informuję Panią, iż związku z prowadzoną od kilku dni na portalu społecznościowym Facebook nagonką na na moją osobę i obraźliwymi, kłamliwymi wpisami autorstwa m.in. Prezesa Fundacji Swoboda Pana Mariusza Kokocińskiego, wezwałem ich autorów do niezwłocznego zaprzestania posługiwania się kłamstwami i insynuacjami.

Ani Ja, ani żaden z podległych mi pracowników bowiem, nie podejmowaliśmy jakichkolwiek działań przeciwko Przychodni Swoboda, ani przeciwko prowadzącej ją fundacji. 

Pan Kokociński kłamie podając opinii publicznej, że burmistrz w piśmie do Inspektoratu Budowlanego wyraził tezę, iż obiekt przy ul. Sosnowej, w którym znajduje się przychodnia i ZOL nie spełnia wymogów na działalność medyczną. Pismo, jakie skierowane zostało do PINB powodowane było wyłącznie zapowiedzią kontroli ZOL funkcjonujących na terenie woj. łódzkiego pod kątem bezpieczeństwa p.poż. w związku z tragicznym w skutkach zdarzeniem, do jakiego doszło wcześniej w podobnej placówce pod Pabianicami (skan pisma do pobrania u dołu strony). Nie ma w nim słowa o Przychodni Swoboda. Jeśli zatem Fundacja Swoboda i jej prezes - Pan Kokociński - mają jakiekolwiek problemy z jej  dalszym funkcjonowaniem, to jest to wyłącznie efekt decyzji podejmowanych właśnie przez Prezesa i Zarząd Fundacji. I burmistrzowi nic do tego.

Przypomnę, że Fundacja Swoboda prowadzi działalność gospodarczą, a zatem – czy się to komuś podoba czy nie - ciążą na niej stosowne ustawowe obowiązki. Jeśli ich dopełnia, nie powinna się o swą przyszłość obawiać. Jeśli nie – sama jest sobie winna i sama ponosi odpowiedzialność wobec swych pacjentów. Proszę zatem przed swymi pacjentami nie zasłaniać się burmistrzem.

Nieprawdą jest, że – jak rozpowszechnia Pan Kokociński – w roku ubiegłym miasto przekazało Remedium rzekomą dotację w wysokości 750 tys. zł.

W roku 2015 miasto nie przekazało spółce miejskiej Remedium żadnych pieniędzy. W 2013 za zgodą Rady Miejskiej w Głownie, sfinansowaliśmy termomodernizację budynku przychodni Remedium, który to budynek jest własnością Gminy Miasta Głowno, a Remedium płaci nam czynsz za jego użytkowanie. Na ten cel wydaliśmy 254.648,99 zł . W roku 2014 dostosowaliśmy obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych montując windę za 250.628,24 zł (dodatkowo pozyskaliśmy na ten cel 96.529,04 zł z PFRON). Od roku 2010 Gmina Miasta Głowno posiada udziały w spółce Remedium o wartości łącznej 710.350 zł. Jest to majątek trwały gminy.

Pan Kokociński kieruje bezpodstawne zarzuty pod moim adresem nie po raz pierwszy.

Twierdził np., że bezskutecznie prosił mnie o poparcie starań ZOL Medical o uzyskanie kontraktu z NFZ. Kłamstwa te Pan Kokociński przekazał 17 grudnia 2015 miejskim radnym na posiedzeniu komisji oświaty, w którym nie mogłem uczestniczyć. Dementowałem je na sesji 30 grudnia 2015 r. To nie Pan Kokociński, ale Prezes Zarządu Medical Sp. z o.o. zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc w uzyskaniu kontraktu NFZ na usługi świadczone w ZOL. W efekcie w dniu 19 marca 2015 r. zwróciłem się  pisemnie do Pani Jolanty Kręckiej – Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w tej sprawie. Podnosiłem, że usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej świadczone w Głownie i ich finansowanie w ramach kontraktu z NFZ są szczególnie potrzebne i zasadne. Odpowiedź NFZ  w tej sprawie przyszła 5 maja 2015 r., o czym również poinformowałem Prezes Medical Sp. z o.o. Sprowadziła się ona do tego, że środki finansowe przeznaczone wówczas na zabezpieczenie długoterminowej opieki zdrowotnej w zakresie wskazywanym przeze mnie. zostały rozdysponowane i ŁOW NFZ nie mogłem przychylić się do mojej prośby o ogłoszenie postępowania konkursowego. Jednocześnie NFZ poinformował mnie, że w przypadku posiadania przez ŁOW NFZ środków finansowych, możliwe będzie ponowne rozważenie mojej prośby.

Jeszcze raz wzywam do zaprzestania oszczerstw, a jeśli ktokolwiek uważa, że jako burmistrz i funkcjonariusz publiczny popełniłem jakiekolwiek przestępstwo, zachęcam do poinformowania o tym niezwłocznie organów ścigania. 

Oświadczam, że od początku pełnienia funkcji burmistrza kieruję się podstawowym zobowiązaniem, by wobec mieszkańców działać uczciwie, bezstronnie i przestrzegać prawa. Jeśli komuś się to nie podoba, to trudno. Nikt kto chciałby łamać przepisy i swymi działaniami negatywnie wpływać na codzienne życie Miasta i jego Mieszkańców nie może oczekiwać, by Grzegorz Janeczek jako burmistrz Głowna miał dopuszczać bądź tolerować takie zachowania. Powoływanie się przez kogokolwiek na znajomość z burmistrzem, bądź oczekiwanie wdzięczności za mniej lub bardziej wyimaginowane „zasługi” wobec niego jest więc bezcelowe, a przede wszystkim narusza prawo i jest niegodne. Wielokrotnie dawałem już przykłady, że żadne pozaprawne i nieformalne względy nie wpływają na podejmowane przeze mnie decyzje.

2016.02.22.


Pytanie: Bardzo niemiłą niespodziankę sprawił nam Urząd Miasta, stawiając miejscową ludność przed faktem płacenia za wywóz śmieci po znacznej podwyżce . To bardzo przykry fakt, mając na uwadze okoliczne miasta i gminy, w których ceny za te usługi są znacznie niższe. Skąd taka podwyżka ?
Być może , wkrótce okaże się ,że ceny pójdą w górę kolejny raz , skoro tym razem tak gładko ten manewr przeszedł ...

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, trudno chyba mówić o niespodziance, gdyż o tej sprawie było bardzo głośno w poprzednim roku. Kwestia ta była ważnym tematem, wyjaśniałem ją wielokrotnie, pisała o niej miejscowa prasa. Szczegółowo informowaliśmy o niej na internetowej stronie naszego miasta. Pozwolę sobie przesłać linki do wiadomości z 10 września 2015r. https://www.glowno.pl/2001,z-ostatniej-sesji.html?tresc=4519 oraz z 1 grudnia 2015r. https://www.glowno.pl/2149,od-1-01-2016-r-nowe-stawki-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-glownie.html?tresc=4899

Powtórzę to, co najważniejsze: wzrost opłaty był efektem przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2016 – 2017, gdyż wcześniejsza umowa zawarta po przetargu w 2013r. obowiązywała do końca 2015r. Do pierwszego przetargu ogłoszonego przez Gminę Miasta Głowno w połowie poprzedniego roku przystąpiła tylko jedna firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z Kutna, z ceną oferty na poziomie 3.758.400 zł. Aby za to zapłacić należałoby podnieść opłatę „śmieciową” aż o 5 złotych. Przetarg został więc przeze mnie unieważniony i na jesieni rozpisaliśmy drugi. W tym drugim oferty złożyły dwie firmy: Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z Kutna z ceną 3.344.976 zł oraz Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o.o. z Rąbienia  z ceną 2.954.880 zł i to ta druga – jako najkorzystniejsza – została wybrana. To była więc przyczyna wzrostu opłaty o 2,80 zł.   

Dla porównania w latach 2014 – 2015 firma Tonsmeier, która wygrała wtedy przetarg i zajmowała się odbiorem i wywozem odpadów z terenu Głowna robiła to za kwotę 2.481.995 zł. Widzimy różnicę i to cała tajemnica. Gminy płacą za wywóz i zagospodarowanie śmieci pieniędzmi z opłaty uiszczanej przez mieszkańców, ale co ważne nie mogą na niej zarabiać. I rzecz równie ważna, kalkulacja wysokości opłaty była nadzorowana i sprawdzana przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Łodzi, która w razie jakichkolwiek nieścisłości unieważniłaby uchwałę naszej Rady Miejskiej o wysokości opłat, RIO nie miała żadnych zastrzeżeń.

2016.02.12.


Pytanie1: Panie Burmistrzu, czy w tym roku Gmina Miasta Głowno przystąpi do programu KAWKA organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach którego między innymi osoby fizyczne mogłyby ubiegać się o dofinansowanie (do 65% kosztów kwalifikowanych) projektów mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez likwidację tzw. niskiej emisji (wymiana pieców węglowych na ekologiczne). I od razu nasuwa mi się pytanie co Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozumie przez pojęcie - piece ekologiczne (czyli dokładniej JAKIE ? Przecież węglowe też mogą być EKO).

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, Gmina Miasta Głowno przystąpiła do programu KAWKA organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach którego między innymi osoby fizyczne mogły ubiegać się o dofinansowanie (do 65% kosztów kwalifikowanych) projektów mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez likwidację tzw. niskiej emisji. Warunkiem przystąpienia do programu było złożenie najpóźniej do 24 listopada 2015 r. deklaracji udziału w programie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie. Na podstawie tych deklaracji Gmina Miasta Głowna zobowiązana była do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do dnia 30 listopada 2015 r. Zgodnie z tym terminem taki wniosek został przez Gminę Miasta Głowna już złożony.  Nabór do programu, który będzie realizowany w roku 2016 był prowadzony w listopadzie 2015 r. (https://www.glowno.pl/2089,informacja-dla-mieszkancow.html).  Zgłoszono wówczas 27 wniosków. Nie mamy dziś wiedzy, czy w roku 2016 WFOŚ i GW w Łodzi ponownie ogłosi nabór do drugiej edycji programu KAWKA. Jeżeli będzie taka możliwość i Gmina Miasta Głowno będzie jego beneficjentem, z pewnością ogłosimy taki nabór dla mieszkańców. Ostatnie pytanie proszę skierować bezpośrednio WFOSiGW.

2016.02.12.


Pytanie 2: Słyszałem o planach doprowadzenia do Naszego miasta gazu ziemnego z okolic Rawy Maz. Jakie są szanse na powodzenie tego projektu? Jakie rejony Głowna jako pierwsze będą mogły być podłączone do nowopowstałego gazociągu?  Rozumiem, że po ewentualnym zakończeniu tej inwestycji, Miasto będzie się starało o możliwość dofinansowania wymiany starych pieców na nowe np. "gazowe"?

Odp. Burmistrza: Istotnie, taki temat się pojawił. W dniu 14 grudnia 2015 r. Gmina Miasta Głowno podpisała porozumienie z firmą SIME POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie będąca właścicielem sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Błonie Sochaczew o długości ok. 150 km. W porozumieniu tym obie strony zadeklarowały współdziałanie w celu budowy sieci gazowej i promowania wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa o wysokiej efektywności ekonomicznej i sprawności energetycznej oraz sprzyjającego poprawie środowiska. W porozumieniu tym Inwestor zadeklarował zamiar wybudowania gazociągu Rawa –Mazowiecka – Brzeziny – Głowno nie później niż do końca II kwartału 2018 r. Obecnie Gmina Miasta Głowno oczekuje na pisemną informację firmy SIME POLSKA Sp. z o.o., która po dokonaniu stosownych analiz ma ostatecznie wypowiedzieć się w kwestii zamiaru rozpoczęcia budowy gazociągu prowadzącego do Głowna. Na ten moment to wszystkie informacje, którymi dysponujemy.

2016.02.12.


Pytanie 3: Czy osoby fizyczne ogrzewające domy starymi, nie spełniającymi już norm emisyjnych piecami na olej opałowy, też mogą należeć do grupy zainteresowanej dotacjami "piecowymi"? Tak teraz jaki i po zgazyfikowaniu Głowna? Życzę dalszych sukcesów i pozdrawiam.

Odp. Burmistrza: Program KAWKA realizowany pod auspicjami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest adresowany do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych. Dzięki niemu można pozyskać dofinansowanie w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych:

- przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;

- zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;

- demontażu istniejących instalacji i urządzeń;

- robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;

- wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami;

- wykonania przyłącza i instalacji gazowej;

- budowy węzła cieplnego;

- wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.

2016.02.12.


Pytanie 4: Panie Burmistrzu. Odważyłem się napisać do Pana mimo, że z pewnością mój list nie spodoba się mieszkańcom Głowna, dlatego wolałbym pozostać anonimowy. W ostatnich latach w Głownie poziom szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 regularnie przekraczał dopuszczalne normy. Jakość powietrza u nas jak i w całej Polsce jest katastrofalna. W trakcie okresu grzewczego, kiedy normy są przekroczone – było już ok. 100 dni –kiedy zalecane jest niewychodzenie z domu. Nie mogę wyjść na spacer, uprawiać sportu, a nawet przewietrzyć mieszkania. Jestem skazany na areszt domowy. To jest naruszenie dóbr osobistych i obniżenia komfortu życia (zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc czy w końcu nowotwór płuc).

Po drugie – znaczne zanieczyszczenie powietrza ogranicza swobodę poruszania się, bo" w takiej sytuacji zaleca się pozostanie w domu” – twierdzą naukowcy, znawcy tematu. Nie chciałbym aby skończyło się zbiorowym pozwem na podstawie art. 23 kc, który mówi o ochronie dóbr osobistych człowieka, w szczególności zdrowia i wolności, oraz na podstawie art. 8 ratyfikowanej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ostatni przepis określa, że życie na obszarze ze skażonym powietrzem narusza tę konwencję. A taki pozew rozpatrują ci mieszkańcy, (np. bloków na Kopernika), którzy są narażeni na powyższe zagrożenia. 

Stąd moje pytanie, kiedy zaczną się kontrole , czym ludzie palą w piecach. Nie raz byłem świadkiem wrażenia "MGŁY" w środku dnia i to przy słonecznej pogodzie. Nie potrzeba wyspecjalizowanych służb żeby organoleptycznie przeanalizować, co wydobywa się z kominów co niektórych domostw. I nie chodzi mi bynajmniej o karanie, a przede wszystkim uświadamianie. Przecież wszystkim zależy na zdrowiu, tylko że niektórzy nie zdają sobie sprawy z trucia siebie i innych. Proszę zająć się tym problemem i to jeszcze w okresie grzewczym, a wtedy może już w przyszłym roku będzie można zaprosić do Głowna gości z innych miast, co by mogli u nas odetchnąć świeżym powietrzem. Pozdrawiam

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że paląc w piecach odpadami, które spalane być nie powinny, bo w procesie tym wydzielają substancje szkodliwe dla zdrowia, trujemy nie tylko sąsiadów, ale i siebie, własne dzieci. Końca dobiegają prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Głowna, którego częścią będzie analiza istniejącej sytuacji miasta w tym zakresie oraz wytyczne, propozycje działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. Plan ten zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Głownie. Po jego zatwierdzeniu stosowna uchwałą Rady Miejskiej przystąpimy do jego sukcesywnego wdrażania. Przypomnę, że Gmina Miasta Głowno przystąpiła do programu KAWKA organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach którego między innymi osoby fizyczne mogły ubiegać się o dofinansowanie (do 65% kosztów kwalifikowanych) projektów mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez likwidację tzw. niskiej emisji). Ponadto podpisała porozumienie z firmą SIME POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie będącą właścicielem sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Błonie Sochaczew o długości ok. 150 km, w którym obie strony zadeklarowały współdziałanie w celu budowy sieci gazowej i promowania wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa o wysokiej efektywności ekonomicznej i sprawności energetycznej oraz sprzyjającego poprawie środowiska.  

2016.02.12.


 
Pytanie: Dzień dobry. Chciałem się spytać, czy jest planowana budowa kanalizacji na ul. Moczydła? Jaki jest przewidywany termin takiej budowy?

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, wszystkie nasze plany dotyczące gospodarki ściekowej weryfikuje dokument wyznaczający politykę państwa w zakresie gospodarki ściekowej, a jest to Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Jest to dokument rządowy, koordynujący i porządkujący realizację zobowiązań przyjętych przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym w zakresie dyrektywy 91/271/EWG. W wyniku zmian przyjętych w tym właśnie dokumencie, w przygotowanym przez Gminę Miasto Głowno „Projekcie planu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na lata 2015-2020 do planu aglomeracji” mogły się znaleźć tylko te zadania, które spełniły narzucone w w/w KPOŚK wymogi dotyczące gęstości zabudowy wzdłuż ulic wytypowanych do skanalizowania. Obostrzenia te mają zagwarantować spełnienie tzw. efektu ekologicznego określonego w traktacie akcesyjnym. 
Ulica Moczydła tych wymogów nie spełnia (znajduje się na niej zbyt mało posesji), a zatem nie mogła się znaleźć w opracowanym przez Gminę Miasta Głowna „Projekcie planu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na lata 2015-2020 do planu aglomeracji”. Założeniem KPOŚK jest to, iż pozostała ludność nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne korzystać będzie z indywidualnych systemów usuwania i oczyszczania ścieków. Takim systemem są np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, na które można uzyskać dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi. 
Bliższe informacje na temat  „Programu priorytetowego dotyczącego przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2015-2016” dostępne są na http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

2016.01.22.