Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do kompetencji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

analiza i opiniowanie skierowanych do Rady wniosków, petycji składanych przez obywateli oraz skarg na działalność Burmistrza i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

 

Skład Komisji:
Maciej Lisowski - przewodniczący
Krzysztof Zieliński - wiceprzewodniczący
Jakub Kowalski