Komisja Spraw Obywatelskich

Komisja Spraw Obywatelskich

Do kompetencji Komisji Spraw Obywatelskich należą w szczególności:

  1. sprawy mieszkaniowe,
  2. sprawy socjalno-bytowe,
  3. pomoc społeczna i organizacje charytatywne,
  4. bezpieczeństwo obywateli,
  5. Statut Miasta i jego jednostek organizacyjnych.

 

Skład Komisji:

Małgorzata Baraniak - przewodnicząca
Bożena Michalska - wiceprzewodnicząca
Grzegorz Oraś
Krzysztof Wawrzyn