Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Do kompetencji Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy z zakresu:

  1. organizacji systemu oświaty na terenie Miasta,
  2. ochrony zdrowia, a w szczególności podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. wspierania rozwoju kultury na terenie Miasta,
  4. rozwoju turystyki, rekreacji i sportu.

 

Skład Komisji:

Maria Furga - przewodnicząca
Magdalena Sadowska - wiceprzewodnicząca
Małgorzata Baraniak
Tomasz Chmielewski
Jakub Kowalski
Tomasz Lenart
Maciej Lisowski
Bożena Michalska