Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Rozstrzygnięcie kolejnego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w roku 2021 zadań publicznych.