Krzysztof Zuchora

  • Krzysztof Zuchora
    fot. PKOl Szymon Sikora

Krzysztof Zuchora

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głowna nadano Uchwałą NR XLII/330/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 3 listopada 2009 r.
 
Krzysztof Zuchora urodził się 10 stycznia 1940 r. w Głownie, gdzie ukończył Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące. Studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1969 uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, członek Komisji Rehabilitacyjnej, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, wiceprezes Polskiej Akademii Olimpijskiej i Komisji Kultury Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Redaktor Naczelny pisma „Kultura Fizyczna” (od 1973 r.), zastępca redaktora naczelnego kwartalnika artystycznego i naukowego „Quo Vadis” oraz polskiej edycji „Kroniki Sportu”.
 
W 1972 roku w olimpijskim konkursie literackim ogłoszonym przez Związek Literatów Polskich i Polski Komitet Olimpijski otrzymał drugą nagrodę za poemat „Spartakus olimpijczyk”. W 1988 roku otrzymał doroczną nagrodę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego za upowszechnienie idei olimpijskiej w świecie.
 
Poeta, krytyk, eseista, pedagog. Autor książek poetyckich: m.in. "Jasnowłosej" (1968 r.), "Chwila bez godziny" (1972 r.), "Cicho" (1980 r.), "W słonecznej koronie stadionu" (1995 r.), "W cieniu światła" (1998 r.) oraz wielu tomików wierszy: "W zatoce serca" (2001 r.), "Przebudzenie" (2001 r.), "Bezdomny wiersz" (2002 r.), "Wiersze o miłości" (2002 r.), „Odwrócone niebo” (2004 r.), „Sonet z jabłkiem” (2005 r.), „W cieniu światła” (2006 r.), „Noc bliżej światła” (2007 r.).
 
Autor książek sportowych: „Wychowanie fizyczne naszych dni” (1974 r.), "Wychowanie w kulturze fizycznej” (1980 r.), ”Sport niejedno ma imię”, „Białe dorzecze sportu”. Za zbiór esejów o sporcie w książce pt. "Dalekie i bliskie krajobrazy sportu” w roku 1996 otrzymał Złoty Wawrzyn Olimpijski, przyznany przez Polski Komitet Olimpijski w dziedzinie literatury. Dziwięć lat później, w 2005 r. otrzymał Srebrny Wawrzyn Olimpijski za tomik „W zatoce serca”. Znany propagator wartości sportu i ideałów olimpijskich w prasie, radiu i telewizji.