Wiesław Garboliński

  • Prof. Wiesław Garboliński

Wiesław Garboliński

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głowna nadano Uchwałą nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Głownie dnia 15.06.2007r. na wniosek Komisji Spraw Obywatelskich rady Miejskiej w Głownie.
 
Profesor Wiesław Garboliński urodził się 2 stycznia 1927 roku w Głownie (zmarł 31 sierpnia 2014 r.). Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1948-1954), a następnie odbył studia aspiranckie w Instytucie Malarstwa, Rzeźby i Architektury w ówczesnym Leningradzie (1954-1957). W 1958 roku osiedlił się w Łodzi.
 
Był twórcą obrazów zaliczanych do gatunku realizmu, doskonałych pod względem malarskiego warsztatu, pełnych poetyckiej refleksji oraz zaskakujących metafor. Swoje prace prezentował na ponad czterdziestu wystawach indywidualnych oraz licznych wystawach zbiorowych. Uczestniczył w szeregu przedsięwzięć artystycznych, promujących sztukę polską w kraju i za granicą. Zaliczany jest do czołówki polskich malarzy okresu powojennego.
 
Znaczącym rozdziałem w życiu artysty była praca pedagogiczna, którą rozpoczął w 1974 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1975-1981 był rektorem tej uczelni. W 1982 roku uzyskał tytuł profesora. W latach 1983-1990 był członkiem Narodowej Rady Kultury. Aktywnie działał w związkach twórczych, będąc m.in. wiceprezesem krajowego Związku Polskich Artystów Plastyków, prezesem Zarządu Łódzkiego ZPAP oraz współzałożycielem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
 
Za prace malarskie Wiesław Garboliński otrzymał szereg nagród i wyróżnień na wielu wystawach oraz konkursach polskich i międzynarodowych. Był wielokrotnie nagradzany i honorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1984 roku, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2006 roku, w 1975 r. otrzymał nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości, a w 1979 roku nagrodę ministerialną za działalność pedagogiczną.
 
Prace artysty znajdują się w zbiorach wielu krajowych i zagranicznych muzeów oraz w prywatnych kolekcjach na całym świecie. Z Głownem związany od urodzenia. Tutaj ukończył szkołę podstawową oraz rozpoczął naukę w szkole średniej. W Głownie stawiał pierwsze artystyczne kroki pod okiem Aleksandra Orczykowskiego - nauczyciela i dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2. W czasie okupacji pracował jako pomocnik artysty Feliksa Paszkowskiego przy tworzeniu polichromii w głowieńskim kościele pw. św. Jakuba Apostoła. W odremontowanym domu rodzinnym przy ul. Kopernika spędzał weekendy i wakacje, pielęgnując wraz z żoną Haliną Garbolińską (również artystką, absolwentką Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych) jeden z najładniejszych w Głownie przydomowych ogrodów kwiatowych.