Stanisław Banach

  • Ks. Stanisław Banach

ks. dr Stanisław Banach

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głowna nadano Uchwałą NR XLIV/433/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2006r. 

Działalność księdza Stanisława Banacha można opisywać w kilku sferach: kapłan, gospodarz parafii, wieloletni dziekan dekanatu, publicysta i historyk. Urodził się 24 kwietnia 1953 r. w Dalkowie koło Łodzi w rodzinie Zofii i Władysława Banachów. Po ukończeniu szkoły średniej studiował  w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie, zdobywając tytuł magistra teologii w 1978 r. 
 
Doktorat z zakresu historii Kościoła uzyskał w roku 2000. Odbył 6 wikariatów, a probostwo w parafii św. Jakuba w Głownie jest w jego pracy kapłańskiej drugim z kolei. W latach 1995-2006 ksiądz Stanisław Banach kierował lokalnym dekanatem. Pasja literacka i historyczna spowodowała, że w latach 1996-2001 został redaktorem naczelnym łowickiej edycji tygodnika "Niedziela", które to pismo w owym czasie osiągało największe nakłady wydawnicze. Opublikował w nim wiele felietonów i reportaży, poświęconych historii i aktualnym wydarzeniom z Głowna. Jest autorem kilku książek, w tym 600-stronicowej pozycji, poświęconej historii parafii św. Jakuba w Głownie. Artykuły księdza ukazywały się też w "Życiu Głowna" i w "Echu Głowna".
 
Lista dokonań księdza Stanisława Banacha, jako gospodarza parafii jest bardzo długa. Najważniejsze z nich to: odrestaurowanie kościelnej dzwonnicy, wyłożenie terenu wokół kościoła kostką brukową, organizacja parkingu za kościołem, remont muru cmentarnego i budowa chodników na cmentarzu, organizacja stołówki dla ubogich, koordynacja powstania we współpracy ze sponsorami ponad dwudziestu witraży w oknach kościoła, stworzenie iluminacji nocnej kościoła oraz przeprowadzenie szeregu prac remontowych.
           
Ksiądz Stanisław Banach jest osobą komunikatywną, lubianą przez mieszkańców Głowna. Współpracuje z władzami miasta oraz licznymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Głownie. Czynnie uczestniczy w życiu społecznym naszego miasta, współorganizując uroczystości patriotyczne i inne wydarzenie kulturalne.