Andrzej Janowski

  • Andrzej Janowski

Andrzej Janowski

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głowna został nadany Uchwałą nr XL/375/06 Rady Miejskiej w Głownie dnia 28.04.2006 r. na wniosek radnego Macieja Lisowskiego.
 
Andrzej Janowski urodził się 23 czerwca 1949 r. w Łodzi. Pochodzi z rodziny o tradycjach budowlanych. Jego ojciec Henryk Janowski to znany inżynier budowlany, a pan Andrzej - idąc w jego ślady - ukończył kierunek elektryczny oraz budownictwo na Politechnice Łódzkiej.
 
Od najmłodszych lat pasjonowały go podróże i żeglarstwo. Mając 9 lat wyruszył na swój pierwszy rejs po jeziorach mazurskich. Będąc na studiach, uczestniczył jako członek klubów turystycznych w licznych wyprawach poza granice naszego kraju. W 1972 roku założył niewielką firmę „Janmor” produkującą kadłuby łodzi. W 1977 roku firma przeniosła się do Głowna i od tego czasu rozpoczął się prawdziwy jej rozkwit. Obecnie „Janmor” produkuje kadłuby łodzi, gotowe łodzie żaglowe i łodzie motorowe. Wyroby z Głowna trafiają do odbiorców z całego świata - 80% produkcji trafia na eksport.
 
Centrala firmy znajduje się w Głownie, natomiast jej liczne oddziały zlokalizowane są w Holandii, Austrii i w Ukrainie. „Janmor” zatrudnia w Głownie kilkadziesiąt osób. Wyroby firmy posiadają wszelkie możliwe europejskie certyfikaty jakości oraz wygrywają rywalizację z innymi tego typu produktami. Do najważniejszych wyróżnień należą: złoty medal na Światowych Targach Żeglugi „Wiatr i Woda” w Warszawie i złoty medal na Światowych Targach Żeglugi „Bota-Show” w Łodzi.
 
Andrzej  Janowski jest kapitanem jachtowym i każdą wolną chwilę wykorzystuje na realizację swojej życiowej pasji, jaką jest żeglarstwo -  pływając po morzach i oceanach całego świata. Jest też człowiekiem o wielkim sercu, znanym filantropem. Pomaga osobom ubogim, potrzebującym oraz niepełnosprawnym. Od wielu lat wspiera finansowo szkołę specjalną w Głownie. Jest członkiem „Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie” w Głownie i czynnie pomaga w funkcjonowaniu świetlicy socjoterapeutycznej, działającej przy tym stowarzyszeniu. Wspiera też działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Andrzej Janowski jest także jednym z inicjatorów Szkoły Żeglarskiej w Głownie oraz fundatorem sprzętu pływającego. Pomaga w organizacji dużych imprez kulturalnych na terenie naszego miasta oraz z pasją promuje Głowno w Polsce i na całym świecie.