Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna w kolejnym otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna w kolejnym otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna, rodzaj zadań oraz wysokość wnioskowanych kwot dotacji, w kolejnym otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych