Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pracownicy Referatu:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Przemysław Małecki 42 237 25 45 w. 300 pmalecki@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 17
inspektor Piotr Łęcki 42 237 25 45 w. 320 plecki@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 17
podinspektor Monika Gajek      
podinspektor Monika Kapka 42 237 25 45 w. 310 mkapka@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 17

 

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

  1. Wykonywanie zadań administracyjnych z zakresu ochrony zieleni (m.in. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów).
  2. Wykonywanie zadań administracyjnych z zakresu ochrony gruntów rolnych.
  3. Wykonywanie działań administracyjnych w zakresie ochrony przyrody.
  4. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
  5. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.
  6. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i informacji o środowisku.

Wnioski i formularze do pobrania.