Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest przedłużony do 19 lutego 2021 r

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest przedłużony do 19 lutego 2021 r

Burmistrz Głowna informuje, że do 19 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie zostaje przedłużony nabór wniosków od mieszkańców o udzielenie dotacji celowej na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku.

Powyższa dotacja obejmuje demontaż i odbiór albo tylko sam odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.glowno.pl w zakładce „Urząd Miejski> wzory druków i formularzy”. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 42 237 25 45 w. 320

Przypominamy, że zgodnie z zasadami prawa budowlanego, przed przystąpieniem do prac obejmujących wymianę pokrycia dachu należy dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takich robót w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz. Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa należy załączyć do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest - obligatoryjnie w przypadku gdy pokrycie azbestowe nie zostało jeszcze zdemontowane.

Informacje w zakresie procedury zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót udziela Starostwo Powiatowe w Zgierzu, tel. 42 288 82 02.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno oraz przez e-puap na adres: /UMGlowno/skrytka

Warunkiem realizacji ww. zadania jest uzyskanie przez Gminę Miasta Głowno dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.