Eligiusz Zieliński

  • Eligiusz Zieliński

Eligiusz Zieliński

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą NR XXV/185/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 marca 2012 roku.
 
Eligiusz Zieliński urodził się 3 listopada 1951 r. w Łodzi. Wychowanek młodzieży, społecznik oraz animator życia sportowego w Głownie. Od 1981 r. jest organizatorem licznych imprez sportowo-rekreacyjnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych.
 
W roku 1986 Eligiusz Zieliński reaktywował Ognisko TKKF Expandor w Głownie i objął w nim funkcję prezesa. Powołał do życia sekcje: kulturystyczną, koszykówki dziewcząt, siatkówki dziewcząt i chłopców, tenisa stołowego, karate, samoobrony, fitness, piłki nożnej dla dzieci oraz sekcję biegową.
 
W roku 1991 po wielu staraniach Eligiusz Zieliński otrzymał klucze do zdewastowanej łaźni miejskiej przy ul. Łowickiej 8 i stopniowo doprowadził obiekt do użytku, organizując w nim siedzibę TKKF. W trakcie długoletniego remontu, w którym wspomagała go społecznie młodzież, zerwano stare tynki, podłączono wodę, zainstalowano sanitariaty, wyodrębniono szatnie oraz siłownię. W 1998 r. z budynku TKKF zdjęto spróchniały dach. Obiekt został podwyższony i po 6 latach udało się wreszcie zakończyć kosztowny remont. Odnowione poddasze budynku (nowe podłogi, ocieplony dach, metalowe schody, pomieszczenie gospodarcze) przeznaczono na salę do tenisa stołowego, szatnię, toalety oraz pomieszczenie dla zarządu. Dzięki swoim usilnym staraniom Eligiusz Zieliński otrzymał na remont pomoc od samorządu Głowna oraz od licznych sponsorów.
 
W 1994 r. z jego inicjatywy powstał ceglany kort tenisowy. W 1995 r. udało mu się doprowadzić do budowy pierwszego boiska do siatkówki plażowej w Głownie.
 
Podopieczni reaktywowanego przez Eligiusza Zielińskiego Ogniska TKKF Expandor zaczęli odnosić sukcesy – zdobyli m.in. I i II miejsca na Mistrzostwach Polski w karate i kulturystyce, VIII i XII miejsce na Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym dzieci do 8 i 12 lat, czy IV miejsce na Mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej. Trzech wychowanków Eligiusza Zielińskiego znalazło się w kadrze Polski juniorów (siatkówka), a wychowanek TKKF Expandor Krzysztof Radzikowski – głowieński Strong Man, stał się jednym z najsilnieszych ludzi na świecie, osiągając znakomite wyniki na Mistrzostwach Polski, Europy oraz świata.
 
W roku 2003 wraz z młodzieżą z osiedla Swoboda Eligiusz Zieliński zbudował boisko do mini koszykówki, przekazując na jego użytek profesjonalny stelaż do kosza. W 2005 r., ponownie wspomagany społeczną pracą młodzieży, wybudował kolejne trzy boiska do siatkówki plażowej – dwa na MOSiR i jedno przy osiedlu Sikorskiego. Eligiusz Zieliński od wielu lat organizuje imprezy rekreacyjno-sportowe dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, jak również dla zakładów pracy. W sumie zdołał ich zorganizować już kilkaset i wciąż inicjuje oraz organizuje nowe.
 
Eligiusz Zieliński był także członkiem Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej (kadencja 1990-1994), radnym Rady Miejskiej w Głownie (kadencja 1994-1998) oraz radnym Powiatu Zgierskiego (kadencja 1998-2002). Za swoją działalność został odznaczony Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Odznaką za Zasługi dla Województwa Łódzkiego, Honorową Srebrną Odznaką TKKF Zarządu Głównego TKKF w Warszawie, Honorową Złotą Odznaką TKKF Zarządu Głównego TKKF w Warszawie, Medalem za Zasługi w Upowszechnianiu Rekreacji Fizycznej, Brązową Odznaką "Za Zasługi dla Sportu” przyznaną przez Ministra Sportu w roku 2006 oraz Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych.