Zofia Janina Kittel

  • Zofia Janina Kittel

Zofia Janina Kittel

Tytuł "Zasłużona dla Miasta Głowna" został nadany Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/54/11 z dnia 30 marca 2011 roku.
 
Zofia Janina Kittel, urodzona 25 marca 1905 r. w Dąbiu nad Nerem, z domu Prylińska. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Łęczycy podjęła pracę w tutejszej szkole podstawowej. Lata II wojny światowej spędziła wraz z mężem Władysławem w Głownie. Tu wspólnie prowadzili księgarnię.
 
Od 1 września 1945 r. przystąpiła do pracy jako nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie. Jej zaangażowanie i umiejętności pedagogiczne sprawiły, że klasy, których była wychowawczynią wyróżniały się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej. Zajmowały też pierwsze miejsca w licznych konkursach. Zofia Kittel prowadziła m.in. kółko dramatyczne, którego występy wzbogacały finanse szkoły. Spółdzielnia Uczniowska "Jutrzenka" oraz obchody Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy to inne formy jej pracy z dziećmi. Należy zaznaczyć, że były to lata tuż po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to szkolnictwo polskie zaczęło się dopiero odradzać i rozwijać.
 
Działalność Zofii Kittel była przez władze oświatowe wysoko oceniana i nagradzana. We wrześniu 1950 r. została powołana na stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie. Na stanowisku tym dała się poznać jako wspaniały organizator oraz dobry, a zarazem wymagający przełożony.
 
Największe osiągnięcia Zofii Kittel w tym okresie to:
- uaktywnienie Szkolnego Koła Odbudowy Stolicy;
- zorganizowanie świetlicy szkolnej, a następnie półinternatu, gdzie uczniowie wymagający wsparcia mogli pod okiem nauczycieli odrabiać lekcje, bawić się, wypoczywać, a także zjeść posiłek;
- inspirowanie działań Komitetu Rodzicielskiego, który w 1952 r. oddał do użytku wprawdzie jeszcze prowizoryczną, ale już z pełnym wyposażeniem sportowym, salę gimnastyczną;
- rozbudowa w latach 1961-1964 szkoły i kapitalny remont starej części budynku (zorganizowanie sali gimnastycznej, gabinetu dentystycznego i biblioteki);
- inspirowanie kadry pedagogicznej do ustawicznego kształcenia się w zakresie studiów wyższych oraz wzbogacania warsztatu własnej pracy;
- wdrożenie systemu klasowo-pracownianego jako podstawowej formy pracy szkoły oraz poszerzonego programu matematyki w klasach I-III, realizowanego metodą "kolorowych klocków";
- zainicjowanie systemu wychowawczego szkoły, opartego na samorządności i samoobsłudze uczniów;
- nawiązanie kontaktów ze szkołami wiodącymi i eksperymentującymi w kraju.
 
Te wszystkie poczynania spowodowały, że w roku szkolnym 1966/67 Szkoła Podstawowa nr 1 w Głownie, na wniosek Wydziału Oświaty w Łowiczu otrzymała tytuł "Szkoły Wiodącej", która wyróżniała się w środowisku, a swoje doświadczenia i osiągnięcia zaczęła przekazywać innym placówkom.
 
Zofia Kittel miała zawsze na uwadze dobro i rozwój uczniów oraz nauczycieli - ich wychowawców, była przy tym skromnym, dobrym, spieszącym z pomocą człowiekiem. Na uwagę zasługuje jej praca w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie sposób też nie docenić jej wielkiego wkładu w życie i rozwój naszego miasta, co znalazło wyraz w jej aktywności w trakcie pełnienia przez wiele kadencji funkcji radnej Rady Miejskiej w Głownie. Przyczyniła się m.in. do budowy Obelisku Poległych w latach 1949/45, usytuowanego w Parku im. Armii Krajowej, czy do powołania Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna.
 
Zofia Kittel zmarła w kwietniu 1982 r., żegnana przez społeczność całego miasta, a zwłaszcza jej uczniów, dla których pozostaje wzorem pedagoga i społecznika. Całe jej życie zawodowe i społeczne było związane z historią i rozwojem oświaty w Głownie, historią Związku Nauczycielstwa Polskiego, wzbogacaniem życia kulturalnego, tradycji, z rozwojem i rozsławianiem naszego miasta. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Zasłużony dla Województwa Łódzkiego oraz licznymi nagrodami, dyplomami, listami gratulacyjnymi i wyróżnienieniami od Kuratora Oświaty Okręgu Łódzkiego i Inspektora Szkolnego w Łowiczu.