Janina Markiewicz

Janina Markiewicz

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna zosstał nadany Uchwałą Nr XXIX/222/08 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 listopada 2008 roku.
 
Janina Markiewicz urodzona 01.06.1898 r. w Głownie. Pochodziła z szanowanej rodziny Perlińskich. Ukończyła pensję dla panien w Łowiczu i Seminarium Nauczycielskie w Łowiczu.
 
Do wybuchu wojny pracowała jako nauczycielka w Warszawie. W trakcie wojny zesłana do obozu koncentracyjnego w Majdanku, do którego trafiła po jednej z przypadkowych łapanek na ulicach Warszawy. Została jednak z niego zwolniona, co należało do rzadkości. Wróciła do Głowna i w 1945 r. podjęła pracę w nowo utworzonym, jedynym w Głownie przedszkolu, którego została wkrótce kierownikiem.
 
Praca z dziećmi stała się jej pasją. Uczyła dzieci poprzez zabawę, co było wówczas metodą nowatorską. Była wspaniałą organizatorką zabaw ruchowych, zastępujących dzieciom zabawki i pomoce dydaktyczne, o które po wojnie było trudno. Codzienną zabawę i naukę przeplatała występami w sali kinowej. W pamięci jej wychowanków pozostały jasełka i liczne przedstawienia. Janina Markiewicz wpajała dzieciom wartości patriotyczne, sama zaś służyła jako przykład obywatelskiej, chrześcijańskiej i patriotycznej postawy. Jej zaradności i pomysłowości dzieci zawdzięczają dobre, jak na ówczesne czasy, warunki nauki i zabawy. W głowieńskim przedszkolu Janina Markiewicz pracowała pięć lat. W 1950 roku, ponieważ nie chciała wstąpić do partii, została przeniesiona do pracy w oddalonej o pięć kilometrów od Głowna Woli Zbrożkowej. Tutaj, jako kierownik przedszkola, pracowała do 1958 roku. Mimo przenosin do pracy oddalonej od naszego miasta, dzieci z Głowna odwiedzały ją w jej służbowym mieszkaniu. W wieku 49 lat wyszła za mąż za Józefa Markiewicza i zaadoptowała pięcioletnią dziewczynkę Anię, tworząc dla niej kochający dom. Po przejściu na emeryturę utrzymywała kontakt ze swoimi wychowankami, którzy nie zapomnieli o swojej przedszkolance nawet po jej śmierci. Janina Markiewicz zmarła 4 czerwca 1973 r., ale pamięć o jej dokonaniach jest w Głownie ciągle żywa. Została zapamiętana jako uśmiechnięta, skromna i serdeczna osoba, które całe swoje życie oddała dzieciom.