Wojciech Zuchora

  • Wojciech Zuchora

Wojciech Zuchora

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą NR XLIII/413/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 12 września 2006 roku.

Wojciech Zuchora urodził się 26.04.1935 roku w Głownie. Przez ponad 50 lat był członkiem OSP Głowno, pełniąc przez wiele lat zaszczytną funkcję chorążego sztandaru jednostki.

W 1951 roku rozpoczął pracę jako uczeń ślusarski w Zgierskich Zakładach Remontu Maszyn Włókienniczych. W 1955 roku w akcji ratunkowej po wybuchu butli acetylenowej, narażał życie ratując ludzi i mienie zakładu, samemu zostając poszkodowanym. Za udział w akcji i wykazane poświęcenie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W okresie zatrudnienia jako ślusarz-spawacz w Łódzkim Kombinacie Budowy Domów przyczynił się do budowy zalewu na rzece Mrodze, pozyskując trudno dostępne elementy prefabrykowane do wyłożenia jego brzegów. Wojciech Zuchora był także zaangażowany w odnowienie pomnika rozstrzelanych Polaków pod murem cmentarnym w Głownie.

W 1958 roku w święto Bożego Ciała podczas haniebnej akcji komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, próbującej siłą rozproszyć uczestników procesji i zapobiec przeniesieniu krzyża z Placu Wolności, Wojciechowi Zuchorze wraz z kolegami udało się tego dokonać i ustawić krzyż pod gmachem kościoła św. Jakuba (obecnie stoi on przy kościelnej dzwonnicy). Wojciech Zuchora (wraz z ks. Stanisławem Banachem i prezesem Banku Spółdzielczego Tomaszem Lisem) przyczynił się także do przywrócenia w roku 2001 figury św. Floriana na fasadzie budyku Banku Spółdzielczego, która w czasach stalinowskich została przez "nieznanych sprawców" zdemontowana.

Działalność społeczna Wojciecha Zuchory była doceniana przez władze miasta, a przede wszystkim przez mieszkańców Głowna. Sam nigdy nie zabiegał o nagrody i nie eksponował własnych osiągnięć.

Zmarł 16 sierpnia 2019 roku.