Alicja Wojciechowska

  • Alicja Wojciechowska

Alicja Wojciechowska

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany uchwałą nr XL/376/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 kwietnia 2006 r.
 
Alicja Wojciechowska profesjonalnie zarządza firmą Alles (tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play), doskonale łącząc pracę zawodową z działalnością społeczną. Angażuje się w pomoc na rzecz głowieńskich instytucji, organizacji społecznych i stowarzyszeń
 
Jej aktywna postawa w życiu lokalnego środowiska pomaga rozwiązywać problemy i nieść pomoc potrzebującym. Alicja Wojciechowska zaangażowana jest w pomoc finansową dla głowieńskich szkół, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Polskiego Związku Niewidomych-Koło Terenowe w Głownie, Domu Pomocy Społecznej w Głownie czy ZNP Oddział w Głownie. Przez wiele lat sponsorowała drużynę tenisa stołowego TKKF.
 
Poprzez działania swojej firmy wpływa na rozwój gospodarczy Głowna, kształtując jednocześnie pozytywny wizerunek miasta, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.