Franciszek Gwoździcki

  • Franciszek Gwoździcki

ks. Franciszek Gwoździcki

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą Nr XXII/211/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 października 2004 roku.
 
Ksiądz Franciszek Gwoździcki w latach 1919-1945 administrował parafią Głowno. Obejmując parafię w administrowanie, zastał spalony przez Niemców kościół oraz zniszczoną plebanię. Dzięki hartowi ducha, konsekwencji i wytrwałości doprowadził do odbudowania istniejącej do dnia dzisiejszego świątyni.
 
Ksiądz Franciszek Gwoździcki brał czynny udział w życiu społecznym Głowna. W latach 1938-1945 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Banku Ludowego w Głownie (obecnie Bank Spółdzielczy). Pełnienie tej funkcji przypadło na cały, niezwykle trudny okres okupacji hitlerowskiej. Bank nie przerwał jednak swojej działalności, służąc mieszkańcom miasta. Dzięki pracy i postawie takich ludzi, jak ksiądz Gwoździcki, mogły funkcjonować i przetrwać placówki polskie w najtrudniejszym dla Rzeczpospolitej okresie.