Mieczysław Dylik

  • Mieczysław Dylik

Mieczysław Dylik

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą Nr XVIII/157/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 kwietnia 2004 roku.
 
Mieczysław Dylik po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Łowiczu w 1953 r. podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie. Wkrótce został zastępcą kierownika szkoły, a następnie dyrektorem placówki. Pod jego kierownictwem szkoła stała się jedną z najlepszych w regionie. W 1979 r. ukończył studia w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie na kierunku: wychowanie fizyczne.
 
Kierowana przez Mieczysława Dylika Szkoła Podstawowa nr 1 odnosiła liczne sukcesy na wielu płaszczyznach: dydaktycznej, wychowawczej i sportowej. W roku 1983 został Inspektorem Oświaty i Wychowania w Głownie, nadzorując do 1989 roku pozostałe głowieńskie placówki oświatowe. Zdobył wówczas uznanie dyrektorów placówek oraz kadry pedagogicznej, nie tylko za dbałość o poziom nauczania i warunki pracy w szkołach, ale także za styl bycia i otwartość na problemy oraz inicjatywę. Po przejściu w 1989 r. na emeryturę nadal angażował się w pracę społeczną na rzecz mieszkańców Głowna. Za swoją pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.
 
Mieczysław Dylik zmarł 7 lipca 2015 r.