Henryk Rynkowski

  • Henryk Rynkowski

Henryk Rynkowski

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą Nr XII/95/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 listopada 2003 roku.
 
Henryk Rynkowski był Burmistrzem Miasta Głowna w latach 1927-1935. Był ponadto prezesem Spółdzielni „Nadzieja” oraz inspektorem Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych w Warszawie. W 1934 r. przyczynił się do poszerzenia granic Głowna. Był autorem pierwszego planu Głowna, zaprojektował i zainicjował budowę Szkoły Powszechnej Nr 1 w Głownie. Wydał także książkę o elektrowniach wiatrowych.
 
Henryk Rynkowski urodził się w 1893 roku w Łodzi. Po ukończeniu Szkoły Kupieckiej oraz Szkoły Technicznej Wawelberga został skierowany przez Polską Organizację Wojskową (POW) w 1914 r. w okolice Głowna. Zorganizował szkoły w Kadzielnie, Toporowie, Kamieniu i wieczorowe kursy dla dorosłych w Ostrołęce. Po ukończeniu kursów nauczycielskich w Łęczycy został nauczycielem, a jednocześnie organizował straże pożarne (strażacy należeli wówczas do tajnej POW). W 1917 roku przeniósł się do Szkoły Powszechnej w Głownie. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w 1918 roku. W tym samym roku ożenił się z Jadwigą Stępniewską, córką burmistrza Władysława Stępniewskiego (1920-1926).
 
W drugich wyborach w 1927 r. Henryk Rynkowski został burmistrzem Głowna. Postanowił wówczas poszerzyć granice miejskie oraz wybudować nową szkołę. Poszerzenie granic miało na celu zwiększenie udziału Polaków w Radzie Miejskiej w Głownie (w radzie przeważali wówczas przedstawiciele organizacji żydowskich), a także zwiększenie dochodów dla miasta przez przyłączenie bogatych majątków sąsiadujących z Głownem (Komorowskich, Rzewuskich, Jansza oraz bogatych gospodarstw Jabłońskiego oraz fortuny na Paleńcu) oraz wsi Osiny z Fabryką Norblina.
 
Do zmiany granic potrzebny był plan miasta. Burmistrz Rynkowski postanowił sporządzić go samodzielnie, ponieważ nie było funduszy na ten cel. Przez półtora roku osobiście zbierał małe plany poszczególnych działek, wykonywał pomiary w terenie i rysował pierwszy szczegółowy plan, który został następnie zatwierdzony w Warszawie na podstawie porównania ze zdjęciem lotniczym. Dzięki tej mrówczej pracy udało się przyłączyć do Głowna Paleniec, Zabrzeźnię, Warchałów, Osiny i Otwock.
 
Jedną z najważniejszych inwestycji, do jakich przyczynił się burmistrz Rynkowski była budowa Szkoły Nr 1, na działce podarowanej przez hrabinę Aleksandrę Komorowską. Była to szkoła, jak na tamte czasy bardzo nowoczesna, z pierwszym w Głownie centralnym ogrzewaniem.