Komunikat informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Komunikat informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy w ramach środków Funduszu Pracy:

 • prace interwencyjne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 1.200,00 zł oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne),
 • roboty publiczne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 2.000,00 zł oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne),
 • staże,
 • szkolenia,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (refundacja w kwocie 28.000,00 zł – 1 stanowisko pracy),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (kwota 25.000,00 zł),
 • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (kwota 10.000,00 zł)
 • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej www.zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

UWAGA !!!!!

Przed wypełnieniem stosownego wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi odpowiedniej formy wsparcia.

 

Wstecz