Zagrożenie powodziowe

Informacje szczegółowe

Jak zabezpieczyć się przed powodzią?

 

 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego - mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w woj. łódzkim

  • Rozmiar_mapy_-_26.63MB (Copy)

Wstępna ocena ryzyka powodziowego - mapa znaczących powodzi historycznych w woj. łódzkim

  • 2 (Copy)