Galeria historyczna cz. 2

Dawne Głowno - galeria historyczna, część 2 Część 1

 

 • Zdjęcie z przedstawienia amatorskiego teatru w Głownie, 'Tamten' G.Zapolskiej 0 1923 r.
  Zdjęcie z przedstawienia amatorskiego teatru w Głownie pt. "Tamten" G. Zapolskiej - 1923 r.
 • Most na Mrodze - 1936 r.
  Most na Mrodze - 1936 r.
 • Defilada strażaków w Głownie połowa lat 30 XX w.
  Defilada strażaków w Głownie - połowa lat 30 XX w.
 • Strażacy głowieńscy połowa lat 20 XX w.
  Strażacy głowieńscy - połowa lat 20 XX w.
 • Pożar centrum miasta Głowna - rok 1937
  Pożar centrum Głowna - 1937 r.
 • Strażacy głowieńscy 1917 r.
  Strażacy głowieńscy - 1917 r.
 • Moment wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 'Domu Ludowego'(obecnie róg ul. Dworskiej i ul. Łowickiej) - 1910 r.
  Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę "Domu Ludowego" (obecnie róg ul. Dworskiej i ul. Łowickiej) - 1910 r.
 • Strażacy ze sprzętem - lata 30 XX w.
  Strażacy ze sprzętem - lata 30 XX w.
 • Dawna willa Ramischa wybudowana w 1912 r., po drugiej wojnie światowej Dom Dziecka a później Dom Pomocy Społecznej - stan z...
  Dawna willa Ramischa wybudowana w 1912 r. (po II wojnie światowej Dom Dziecka, a następnie Dom Pomocy Społecznej) - stan z lat 80 XX w.
 • Rada Miasta Głowna 1945 r.
  Rada Miasta Głowna - 1945 r.
 • Wnętrze piekarni - w środku majster Perzyński - lata 50 XX w.
  Wnętrze piekarni (w środku majster Perzyński) - lata 50 XX w.
 • Zarząd Rady Głównej Opiekuńczej - lata 40 XX w. (druga od prawej osoba siedząca Aleksandra hr. Komorowska )
  Zarząd Rady Głównej Opiekuńczej (druga od prawej, siedząca Aleksandra hr. Komorowska) - lata 40 XX w.
 • Przedstawienie teatralne amatorskiego kółka aktorskiego w Głownie - lata 30 XX.
  Przedstawienie teatralne amatorskiego kółka aktorskiego w Głownie - lata 30 XX.
 • Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Domu Ludowego - początek lat 30 XX.
  Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Domu Ludowego - początek lat 30 XX.
 • Brukowanie ulicy Bielawskiej okres międzywojenny XX w.
  Brukowanie ulicy Bielawskiej - okres międzywojenny XX w.
 • Rada Nadzorcza Spółdzielni Spożywców w Głownie (otwarcie masarni spółdzielczej na posesji Domu Ludowego ) - listopad 1928 r.
  Rada Nadzorcza Spółdzielni Spożywców w Głownie (otwarcie masarni spółdzielczej na posesji Domu Ludowego) - listopad 1928 r.
 • Zjednoczenie Cechów Głowieńskich lata 30 XX w.
  Zjednoczenie Cechów Głowieńskich - lata 30 XX w.
 • Chór Kościelny przy parafii Św. Jakuba pod dyrekcją I.Gorzkiewicza ( w trzecim rzędzie od dołu siedzą od lewej:...
  Chór Kościelny przy parafii Św. Jakuba pod dyrekcją I. Gorzkiewicza (w trzecim rzędzie od dołu siedzą od lewej: I. Gorzekiwicz, Ks. Żabczyński, Burmistrz Głowna Władysław Stępniewski
 • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1.
  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1
 • Zdjęcie klasowe SP nr 1 z kierownikiem szkoły Rogalskim - lata 30 XX w.
  Zdjęcie klasowe SP nr 1 z kierownikiem szkoły Rogalskim - lata 30 XX w.
 • Rada i Zarząd Stowarzyszenia Spożywców w Głownie - początek XX w.
  Rada i Zarząd Stowarzyszenia Spożywców w Głownie - początek XX w.
 • Rada Miasta Głowna przed Szkołą Podstawową Nr 1 zBurmistrzem H.Rynkowskim.
  Rada Miasta Głowna przed Szkołą Podstawową Nr 1 z Burmistrzem H. Rynkowskim
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 W.Orczykowski - lata 30 XX w.
  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 W. Orczykowski - lata 30 XX w.
 • Lekcja w Szkole Podstawowej Nr 1
  Lekcja w Szkole Podstawowej Nr 1
 • Budynek zniszczonego kościoła pod wezwaniem św. Jakuba - 1914 r.
  Budynek zniszczonego kościoła pod wezwaniem św. Jakuba - 1914 r.
 • Działacze społeczni z Głowna - 1905 r.
  Działacze społeczni z Głowna - 1905 r.
 • Uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej legioniście Zenonowi Bekrychtowi w ścianę kościoła pod wezwaniem św...
  Uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej legioniście Zenonowi Bekrychtowi w ścianę kościoła św. Jakuba - 1934 r.
 • Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 1 - 1930 r.
  Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 1 - 1930 r.
 • Oddział partyzancki 'Sama' - początek lat 40 XX w.
  Oddział partyzancki "Sama" - początek lat 40 XX w.
 • -
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 - lata 1966-67
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 - lata 1966-67
 • Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 1937 r.
  Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 - 1937 r.
 • Macewa - kamienna tablica nagrobna z cmentarza żydowskiego w Głownie - stan obecny
  Macewa - kamienna tablica nagrobna z cmentarza żydowskiego w Głownie - stan obecny
 • Jeden z wariantów herbu Głowna
  Jeden z wariantów herbu Głowna
 • Wizyta Biskupa - 1935 r.
  Wizyta Biskupa - 1935 r.
 • Wizyta Biskupa 1935 r.
  Wizyta Biskupa - 1935 r.

Uwaga!

Jeśli dysponujecie Państwo archiwalnymi zdjęciami (filmami, wydawnictwami) przedstawiającymi dawne Głowno  i możecie je udostępnić szerszej publiczności – prosimy o kontakt !

admin@glowno.pl tel. 42 719 16 97 w. 130

 • autor: Arek Głowacki