Wacława Rydzyńska

  • -

Wacława Rydzyńska

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą Nr XII/95/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 listopada 2003 roku.
 
Wacława Rydzyńska była jedną z założycielek Towarzystwa Przyjaciół Pożytecznej Zabawy i Amatorskiego Teatru. W czasie studiów pracowała w akademickich zespołach koncertowych. Założycielka Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna. Należała do inicjatorów wznowienia wydawnictwa lokalnego „Echo Głowna” oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Kulturalnego rejonu Głowna. Dzięki niej powstał Zarząd PCK w Głownie. Była przez wiele kadencji radną Rady Miejskiej w Głownie, a także Rady Miasta Łodzi.
 
W 1951 r. ukończyła Wydział Stomatologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, przez cztery lata uczęszczała także do Łódzkiego Konserwatorium Muzycznego na wydział wokalny, występowała jako solistka w Polskim Radiu. Przez cały okres swojej pracy zawodowej pełniła wiele funkcji społecznych, udzielając się na rzecz miasta i regionu. Była animatorką życia kulturalnego na terenie Głowna. 20 września 1975 r.  powstało Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna, którego prezesem była od 1978 r. W 1977 r. pod kierownictwem Wacławy Rydzyńskiej powstała sala pamięci, która w 1989 r. została przekształcona na Muzeum Regionalne. Dzięki jej osobistym staraniom część XIX-wiecznego Pałacu Jabłońskich została przekazana Towarzystwu Przyjaciół Miasta Głowna. W jego salach, wspólnie z członkami TPMG, Wacława Rydzyńska zorganizowała stałe wystawy: archeologiczno-historyczną, etnograficzną, poświęconą prof. Romualdowi Cebertowiczowi oraz wiele wystaw czasowych. W Muzeum zgromadzonych było 1280 eksponatów, będących darem mieszkańców Głowna i okolic.
 
W ramach współpracy z licznymi muzeami Łodzi i województwa łódzkiego oraz Warszawy, pod kierownictwem Wacławy Rydzyńskiej zorganizowanych zostało w Muzeum w Głownie kilkadziesiąt wystaw czasowych o bardzo różnej tematyce, m.in. archeologicznej, przyrodniczej, etnograficznej, historycznej, marynistycznej. Wystawę o Afryce odwiedziło ponad 2500 osób, natomiast wystawę o Antarktyce - ok. 4500 osób. Dzięki staraniom Pani Rydzyńskiej oraz nawiązaniu osobistych kontaktów z doc. Wojciechem Kittlem, w siedzibie TPMG w Głownie przy ul. Łowickiej 74 zorganizowane zostały dwa sympozja i prelekcje z udziałem uczestników wyprawy na Antarktydę, a także pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk - na czele z prof. Rakusa-Suszczewskim. Wystawa pt. „Antarktyda – XVII Polska Wyprawa Polarna” wraz z rysunkami wykonanymi przez dzieci z Głowna, była eksponowana na Wyspie Św. Jerzego z okazji XX- lecia powstania Polskiej Stacji Antarktycznej.
 
W latach 1993-1996, dzięki osobistym staraniom Wacławy Rydzyńskiej, zorganizowano wystawy: dwie o tematyce archeologicznej (np. „Obrządek pogrzebowy ludności prasłowiańskiej”), siedem o tematyce etnograficznej (m.in. „Polskie stroje ludowe”, „Diabły polskie w Rzeźbie Ludowej”), osiem o tematyce artystycznej (m.in. „Wystawa lalek scenicznych”, „Imprezy XX-lecia – wystawa plakatu”), osiem historycznych (m.in. „Bitwa nad Bzurą”, „50-ta rocznica Bitwy o Monte Cassino”, „Społeczność Żydowska w Głownie”), trzy o tematyce fotograficznej (m.in. „Rodziny głowieńskie w starej fotografii”) i dwie biograficzne (m.in. „Prof. Romuald Cebertowicz twórca metody zeskalania gruntów”).
 
Dzięki współpracy Wacławy Rydzyńskiej z Muzeum Miasta Pabianic oraz Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym Miasta Łodzi w dniu 16 maja 1995 r. w Głownie otwarto wystawę „Afryka legenda i rzeczywistość”. Dzięki jej osobistym kontaktom w głowieńskim muzeum zorganizowana została wystawa eksponatów przywiezionych z Afryki, a także inne wystawy, m.in. „Kobieta Japońska”, w której otwarciu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Polsko-Japońskiego Masakatsu Yoshidam, „Piękno Puszczy Kampinoskiej”, „Ptaki klejnoty naszej przyrody”,  „Indianie Wielkich Równin”, „Egipt, kraj piramid i minaretów”, w otwarciu której uczestniczył attache kulturalny Ambasady Egiptu prof. Sobhy Ghoneam. Współpraca oraz osobiste rozmowy prowadzone przez Wacławę Rydzyńską z prof. Siemińskim - dyrektorem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi umożliwiły zorganizowanie wiele wystaw historycznych, m.in. „Wygrać Polskę”, „Wolność ważniejsza niż życie”, „Cierpienie, walka nadzieja: święty Maksymilian Maria Kolbe życie i dzieło”.
 
Prowadzone osobiście przez Panią Rydzyńską rozmowy z dyrektorem Łódzkiego Domu Kultury zaowocowały przekazaniem na rzecz Muzeum w Głownie pieca do wypalania ceramiki. W 1987 r. zorganizowano tu jedyną wówczas w województwie pracownię ceramiczną. Wyroby z gliny wykonywane przez dzieci i młodzież z naszego miasta wypalane w specjalnym piecu, następnie szkliwione i kolorowane eksponowane były na licznych wystawach nie tylko w kraju, ale i za granicą (Japonia, Węgry). Glinę, z której wyrabiane były prace ceramiczne Wacława Rydzyńska własnym samochodem przywoziła z fabryki płytek ceramicznych w Tubądzinie. W pracowni ceramicznej wykonano ok. 400 prac, 200 z nich eksponowanych było na wystawie „Dorobek artystyczny 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna".
 
W listopadzie 1998 r. staraniem Wacławy Rydzyńskiej ustawiony został obelisk z tablicą upamiętniającą 70. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Obelisk usytuowany został pod „Dębem Wolności”, posadzonym 11 listopada 1928 r. w 10. rocznicę odzyskania niepodległości.
 
Od 1994 r. Wacława Rydzyńska organziowała wspólnie z TPMG Festiwal „Lato Muzyczne w Głownie”. Była współzałożycielką Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Kulturalnego Miasta Głowna. Wspólnie z fundacją zapoczątkowała cykl koncertów dla dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą „Muzyka łagodzi obyczaje”. W koncertach tych brali udział najzdolniejsi uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Łodzi oraz orkiestra kameralna „Łódzkie Smyczki” pod dyrekcją R. Osmolińskiego. Uczestniczyło w nich około 900 uczniów. W maju 2004 r. pod kierownictwem Pani Wacławy Rydzyńskiej TPMG uczestniczyło w ogólnopolskim konkursie „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie. Zgłaszając do Konkursu projekt „Rękodzieło” na start TPMG uzyskało pierwsze miejsce oraz nagrodę finansową, dzieki której utworzono dwie pracownie: wyrobu papieru czerpanego oraz plastyczną.
 
W latach 1985, 1987, 1994, 1995 i poraz ostatni w 2000 r. Wacława Rydzyńska zorganizowała pięć zjazdów koleżeńskich nauczycieli i uczniów tajnego nauczania w Głownie, uczęszczających na komplety w okresie okupacji hitlerowskiej. Na zjazdy przybywało około 70-80 osób z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Wacława Rydzyńska była uczennicą tajnego nauczania w latach 1940-1945.
 
Jest autorką następujących publikacji: "Osadnictwo w okolicach Głowna”, "Rodzina Głowieńskich", opracowania z działalności Klubu Amatorskiej Twórczości Artystycznej, "10 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna”, "Ludzie nauki i sztuki naszego miasta”, "Walka podziemna, SZP, ZWZ, AK Rejon Głowno w okresie okupacji hitlerowskiej”, "Skąd Nasz Ród”, "25 lat Muzeum Regionalnego – Forum Muzealnictwa i Kolekcjonerstwa", "Rękodzieło na start. Działaj lokalnie – Akademia filantropii". W 1989 r. kandydowała na senatora z ramienia Zarządu Łódzkiego PCK.
 
Za pracę społeczną na rzecz miasta i województwa otrzymała medale i odznaczenia: Medal Honorowy Federacji Stowarzyszeń Kulturalnych Województwa Łódzkiego w uznaniu zasług w upowszechnianiu kultury, Medal Kawalera Komandorii Łódzkiej Ligi Morskiej – „Wierni Morzu i Ojczyźnie”, Medal Honorowy Wojewody Łódzkiego za Zasługi dla Województwa Łódzkiego, dwukrotnie Medal za Zasługi dla Samorządności przyznany przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
 
Przez długoletni okres swej społecznej pracy Wacława Rydzyńska otrzymywała liczne nagrody, podziękowania, dyplomy, odznaki, słowa uznania, m.in.: dwukrotnie Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za działania na rzecz upowszechniania kultury oraz aktywną i twórczą pracę w dziedzinie upowszechniania kultury, list gratulacyjny Marszałka Województwa Łódzkiego za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury, dwukrotnie Nagrodę Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Honorową Odznakę Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Odznakę Przyjaciel Dziecka, Odznakę PCK II i III stopnia, Honorową Odznakę Związku Harcerstwa Polskiego, Honorową Złotą Odznakę Związku Emerytów i Rencistów, Złotą i Srebrną Odznakę Pracowników Służby Zdrowia.
 
Nazwisko Wacławy Rydzyńskiej jest umieszczone w Encyklopedii Biograficznej z życiorysami znanych Polek i Polaków „Who is Who”, wydanej w Szwajcarii w 2003 r.

Zmarła 5 lutego 2019 roku.