Hrabina Aleksandra Komorowska

  • -

Hrabina Aleksandra Komorowska

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą Nr XII/95/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 listopada 2003 roku.
 
Hrabina Aleksandra Komorowska była od 1926 roku właścicielką Zabrzeźni. Majątek ten otrzymała w spadku po Stanisławie Michalskim. Hrabina podarowała działkę pod budowę szkoły powszechnej (obecnej Szkoły Podstawowej nr 1), dokonała ponadto innych darowizn na rzecz społeczności Głowna, m.in. gruntów pod cmentarz i straż pożarną.
 
W czasie wojny 1939-1945 hrabina aktywnie działała w Radzie Głównej Opiekuńczej, udzielając pomocy uchodźcom i wygnańcom z terenów przyłączonych do Rzeszy (m.in. Łodzi). Po wojnie została zmuszona do opuszczenia majątku, który znacjonalizowano. W dawnym dworze zorganizowano wówczas przedszkole i bibliotekę.