Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza gazowego lub zakup kotła na gaz ziemny

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza gazowego lub zakup kotła na gaz ziemny

Burmistrz Głowna informuje, że od dnia 12 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane wnioski od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców (w tym rolników) oraz od jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Głowno na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza gazowego albo na zakup kotła na gaz ziemny na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Głowno.

Dotacje celowe ze środków Gminy Miasta Głowno będą udzielane na pokrycie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego polegające na wykonaniu przyłącza gazowego albo na zakup kotła na gaz ziemny.

Dotacja na wykonanie przyłącza gazowego będzie udzielana w wysokości do 50% kosztów wykonania przyłącza, lecz nie więcej niż 1 000,00 zł.

Dotacja na zakup kotła gazowego na gaz ziemny będzie udzielana w kwocie 1 000,00 zł.

Środki przeznaczone na dotacje zarezerwowane w budżecie Gminy Miasta Głowno na 2021 r. – 50 000 zł.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.glowno.pl w zakładce „Urząd Miejski> wzory druków i formularzy”. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 42 237 25 45 w. 320.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno oraz przez e-puap na adres: /UMGlowno/skrytka

Załączniki: