Karta Seniora Województwa Łodzkiego

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu: promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów, wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego, umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Program jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

 • każda osoba, która ukończyła 60. rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Złożenie wniosku:

 • wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony www.rcpslodz.pl, zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
  tel. 42 203 48 78
  godziny pracy urzędu: 8:00-16:00

Odbiór Karty:

 • Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych,
 • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty,
 • odbioru Karty w imieniu Wnioskodawcy może dokonać inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dowodu tożsamości.

Procedura zostania partnerem Programu:

 • nawiązanie kontaktu z koordynatorem Programu tj. Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, tel. 42 203 48 78, email: kartaseniora@rcpslodz.pl,
 • przedstawienie przez przedsiębiorcę lub instytucję oferty z propozycją ulg i zniżek dla seniorów,
 • zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a przedsiębiorcą lub instytucją w sprawie współpracy w ramach Programu,
 • odbiór materiałów dotyczących Programu tj. naklejki o honorowaniu karty, plakatu oraz pliku z wizualizacją Karty Seniora Województwa Łódzkiego.