Demografia

Głownianie według płci i wieku

Na koniec 2020 r. w Głownie zameldowanych było na pobyt stały 13578 osób, wśród nich 6341 mężczyzn i 7237 kobiet.

4092 mieszkańców Głowna to mężczyźni w tzw. wieku produkcyjnym, tj. między 19. a 65. rokiem życia. Mieszkanek Głowna w wieku produkcyjnym tj. między 19. a 60. rokiem życia było na koniec 2020 r. 3673.

W Głownie mieszka 1092 mężczyzn powyżej 65. roku życia i 2428 kobiet mających powyżej 60 lat.

Mamy ponadto:

  • 122 osiemnastolatków, wśród nich 68 mężczyzn i 54 kobiety;
  • 255 szesnasto- i siedemnastolatków, wśród nich 137 chłopców i 118 dziewcząt;
  • 361 trzynasto-, czternasto- i piętnastolatków, wśród nich 186 chłopców i 175 dziewcząt;
  • 671 głownian w wieku od 8 do 12 lat, wśród nich 335 chłopców i 336 dziewczynek;
  • 128 siedmiolatków - 63 chłopców i 65 dziewczynek;
  • 114 sześciolatków - 60 chłopców i 54 dziewczynki;
  • 212 cztero i pięciolatków - 111 chłopców i 101 dziewczynek;
  • 121 trzylatków - 54 chłopców i 67 dziewczynek;

oraz 309 dzieci w wieku do 2 lat, wśród nich 143 chłopców i 166 dziewczynek.

W 2020 roku wśród mieszkańców Głowna odnotowano 103 urodzenia i 211 zgonów.