Referat Infrastruktury Technicznej

Referat Infrastruktury Technicznej

Pracownicy Referatu:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Arkadiusz Janiak 42 719 11 14 w. 700 ajaniak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 11
zastępca kierownika Katarzyna Misiak 42 719 11 14 w. 710 kmisiak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 3a
inspektor Marcin Niekraś 42 719 11 14 w. 730 mniekras@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 10
podinspektor Aleksandra Łaska 42 719 11 14 w. 745 alaska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 10
inspektor Aneta Nowacka 42 719 11 14 w. 740 anowacka@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 3a
inspektor Anna Tomczyk 42 719 11 14 w. 720 atomczyk@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 10

 

Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej należy:

1. Prowadzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi spraw związanych z opracowywaniem ofert inwestycyjnych oraz realizacją inwestycji.
2. Prowadzenie spraw związanych z kanalizowaniem terenów miejskich.
3. Prowadzenie spraw związanych z budową dróg gminnych i ich infrastrukturą oraz bieżącym utrzymaniem dróg.
4. Naliczanie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego.
5. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
6. Typowanie dróg do remontów.
7. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową w pasie drogowym dróg gminnych.
8. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie spraw związanych z działalnością inwestycyjną.

Wnioski i formularze do pobrania.