Referat Organizacyjno-Administracyjny

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Pracownicy Referatu:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Magdalena Szczerba 42 719 16 97 w. 100 mszczerba@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 13
zastępca kierownika Dagmara Andrysiak 42 719 16 97 w. 170 dandrysiak@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 11
inspektor Beata Bednarska   bbednarska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 11
inspektor Małgorzata Domińczak 42 719 11 51 w. 145 sekretariat@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 6
informatyk urzędu Jacek Kubiak   jkubiak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p.14
podinspektor Karolina Łuczak 42 719 16 97 w. 120 kluczak@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 13
podinspektor Martyna Marczewska 42 719 16 97 w. 140 mmarczewska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 13
inspektor Paulina Kowalczyk      
podinspektor Marta Kaniewska 42 719 16 97 w. 920 mkaniewska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 11
podinspektor Małgorzata Majchrzak 42 719 11 51 w. 500 mmajchrzak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 6

 

Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu.
 2. Prowadzenie rejestrów zarządzeń burmistrza, skarg i wniosków, upoważnień i pełnomocnictw, umów i porozumień, instytucji kultury.
 3. Prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków.
 4. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 5. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników urzędu.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników urzędu oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 7. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych, staży, robót publicznych i prac interwencyjnych.
 8. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 9. Obsługa informatyczna urzędu.
 10. Obsługa sekretariatu burmistrza.
 11. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ryzykiem zawodowym oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
 12. Prowadzenie spraw związanych z zarządem siedzibami urzędu, ubezpieczeniem mienia, bieżącymi remontami, konserwacją sprzętu biurowego i zaopatrzeniem.
 13. Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych.