Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

Burmistrz Głowna informuje, że od 7 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane wnioski od mieszkańców o udzielenie dotacji celowej na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Powyższa dotacja obejmuje demontaż i odbiór albo tylko sam odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.glowno.pl  lub w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel.42 237 25 45 w. 320

Przypominamy, że zgodnie z zasadami prawa budowlanego, przed przystąpieniem do prac obejmujących wymianę pokrycia dachu należy dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takich robót w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz. Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa należy załączyć do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest obligatoryjnie w przypadku gdy pokrycie azbestowe nie zostało jeszcze zdemontowane.

Informacje w zakresie procedury zgłaszania zamiaru przeprowadzenia robót udziela Starostwo Powiatowe w Zgierzu tel 42 288 82 02.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno oraz przez  e-puap na adres:/UMGlowno/skrytka oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 w godzinach pracy Urzędu.

Warunkiem realizacji ww. zadania jest uzyskanie przez Gminę Miasta Głowno dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.