Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Miasta Głowno na rok 2023

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Miasta Głowno na rok 2023

Burmistrz Głowna ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2023 pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Głowno spółkom wodnym działającym na terenie miasta Głowna.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta Głowna. Wysokość środków finansowych na realizację ww. zadań w roku 2023 została określona w budżecie Miasta Głowna i przyjęta przez Radę Miejską w Głownie w kwocie 20.000 zł. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia 31 stycznia 2023 roku.