Rozbudowa infrastruktury na terenie rekreacyjnym przy ul. Skrętnej

  • fundusze-europejskie

Nazwa projektu: „Rozbudowa infrastruktury na terenie rekreacyjnym przy ul. Skrętnej”

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00800-6935-UM0511344/20 z dnia 27 maja 2020 roku

Całkowita wartość projektu: 68.867,29 zł

Wartość dofinansowania z budżetu UE: 43.820,00 zł

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni

- dostawę i montaż urządzeń małej architektury

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6