Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2021 r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2021 r.

 

logo wfoś

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Informuję, że Gmina Miasta Głowno w dniu 18.11.2021 r. zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie nr 535/OZ/D/2021 w formie dotacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2021 r.”

Koszt całkowity zadania: 18 036,46 zł netto,

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 13 149,00 zł

Zakres projektu:

Zgodnie z ww. umową zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2021 r.” obejmuje demontaż, obiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 1 posesji położonej na terenie Gminy Miasta Głownow ilości 4,95 Mg oraz sam odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 16 posesji położonych na terenie Gminy Miasta Głowno w ilości 29,085 Mg.

 

Więcej informacji na temat dofinansowań i działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można uzyskać na stronie: http://www.zainwestujwekologie.pl/