Odpowiedzi 2019

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania - rok 2019

Pytanie: Witam moje pytanie dotyczy przejścia między Dworcem Kolejowym a Zabrzeźnią czy jest plan zbudowania takiego przejścia ponieważ bardzo dużo osób było by tym zainteresowanych.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani,
Budowę kładki dla pieszych między dworcem kolejowym a dzielnicą Zabrzeźnia w Głownie ma w swoich planach spółka PKP PLK. Inwestycja ta stanowi integralną część projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”. W jego ramach, oprócz budowy kładki dla pieszych przewidziano też utworzenie w sąsiedztwie stacji kolejowej w Głownie nowych miejsc parkingowych, ustawienie po obu stronach torów wiat rowerowych oraz przebudowę podjazdów i uzupełnianie chodników z myślą o dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy jednak pamiętać, że inwestycja ta nie leży w gestii Gminy Miasta Głowno, ponieważ właścicielem tego terenu oraz inwestorem jest wspomniana na wstępie spółka PKP PLK. Według naszych informacji do przetargu na wykonanie tej inwestycji, którego termin upłynął w dniu 24 kwietnia 2019 r. zgłosił się tylko jeden wykonawca, a jego oferta ponad dwukrotnie przekraczała zaplanowany kosztorys zadania. Przetarg ten został zatem unieważniony. W dniu 5 lipca 2019 r. został jednak ogłoszony nowy przetarg na wykonanie tej inwestycji, którego termin upływa w dniu 13 sierpnia 2019 r. Miejmy nadzieję, że tym razem spółce PKP PLK uda się wyłonić wykonawcę i inwestycja ta zostanie wkrótce zrealizowana. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod poniższymi linkami: 
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lodzkie-pkp-plk-chce-tworzyc-wezly-przesiadkowe-61115.html 
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails&noticeIdentity=11676&expired=0

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

 

10.07.2019


Pytanie: Nawiązując do ul. Czarnieckiego. Skoro przetarg unieważniono, a Miasto dostało by dofinansowanie do budowy dróg, to co dalej? Czy przetarg będzie wznowiony? Czy już nie będzie tematu remontu drogi?

Odp. Burmistrza: Sznowny Panie,
Informuję, że w dniu 4 czerwca 2019 r. ogłoszony został następny przetarg na przebudowe ul. Czarnieckiego.

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

5.06.2019


Pytanie: Po przeczytaniu informacji o otwarciu ofert na wykonanie ulicy Czarnieckiego dowiedziałem się że kwota przeznaczona na wykonanie ulicy oraz drugiej strony chodnika wynosi 120 000zł podczas gdy kwota przeznaczona na wykonaną już tylko jedną stronę chodnika wynosiła 140.000 zł. Proszę wyjaśnić czy jest to tylko błąd informacyjny czy rzeczywiście miasto zaplanowało na wykonanie chodnika i ulicy mniejszą kwotę niż na wykonanie samego chodnika. Przeznaczenie tak małej kwoty byłoby ewidentnym założeniem niewykonania tej inwestycji.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie,
Projekt budżetu, skierowany jeszcze przez mojego poprzednika przewidywał zadanie „Budowa ulicy Czarnieckiego”, na które przeznaczono 140 tys. zł. Od samego początku było wiadomo, że jest to kwota zbyt niska i aby rozstrzygnąć przetarg oraz podpisać umowę na wykonanie tej inwestycji należałoby bądź dołożyć dodatkową kwotę, bądź też zmniejszyć zakres inwestycji lub ją etapować. Uważam jednak, że o wiele bardziej zasadne będzie wykonanie inwestycji w całości i dlatego też wystąpiłem z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o jej dofinansowanie z Programu budowy dróg lokalnych, gdzie istnieje możliwość uzyskania nawet 50 proc. kosztów całości zadania. Niestety Urząd Wojewódzki nie rozstrzygnął jeszcze tego konkursu. Jednocześnie byłem zmuszony przeznaczyć prawie 300 tys. zł na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie, który (co dziwne) w pierwotnej wersji budżetu w ogóle nie był zaplanowany, a bez jego przeprowadzenia istnieje groźba zamknięcia placówki od 1.09.2019 r. Dodatkowo w ostatnich dniach pojawił się wniosek firmy gospodarującej odpadami komunalnymi o zwiększenie odpłatności prawie o 1/3 (ze 185 tys. na 240 tys. zł miesięcznie), co może skutkować kolejnym, znaczącym nieplanowanym obciążeniem budżetu miasta. To uniemożliwiło mi aktualnie podjęcie decyzji o zwiększeniu środków finansowych na inwestycję w ulicę Czarnieckiego. Gdyby nie te sytuacje, sprawa inwestycji w budowę ulicy byłaby rozwiązania. Procedura w przetargowa jeszcze trwa i w przypadku konieczności unieważnienia postępowania, zakładam przeprowadzenie przetargu na cały zakres prac i budowę ulicy Czarnieckiego w całości. Pozytywnemu zakończeniu sprawy pomogłoby oczywiście uzyskanie dofinansowania na ww. inwestycję ze strony Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

27.05.2019


 

Pytanie: Panie Burmistrzu (...) Prośba od starszej większości tego miasta, czyli naszych seniorów, prośba w ich imieniu o zamontowanie w pana dzielnicy ławek na głównych drogach z miasta, po spacerze z zalewu, co 100 m,w ich wieku przebycie z wnuczkiem albo dzieckiem to w ich wieku wysiłek. Spacer powinien być przyjemnością, nie ma nigdzie ławek drewnianych, tylko na przystankach. Proponuje za pieniądze obywatelskie 100 ławek na najważniejszych drogach komunikacyjnych w naszym mieście, a w pana dzielnicy drugie tyle ponieważ posiada tereny leśne i nie ma gdzie odpocząć, i oczywiście drogi o które ludzie pytali już pana w pierwszej kadencji. Życzę miłej służby.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie,
Ustawienie drewnianych ławek wzdłuż najważniejszych ulic Głowna a także w dzielnicy Zabrzeźnia jest z całą pewnością warte rozważenia. Istnieją jednak okoliczności, które przy tego typu inicjatywie należałoby wziąć pod rozwagę. Pierwsza okoliczność to kwestia rozbieżności wśród samych mieszkańców, co do potrzeby stawiania ławek. Część mieszkańców nie życzy sobie bowiem jakichkolwiek siedzisk w sąsiedztwie swoich posesji, argumentując to przesiadywaniem na nich osób, zakłócających spokój. Kolejną okolicznością jest sama liczba ławek, którą Pan zaproponował w swoim postulacie. 100 ławek wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych Głowna i kolejne 100 w dzielnicy Zabrzeźnia to koszt znacznie przekraczający 100 tys. zł. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie projektu ustawienia ławek w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Głowna. Należałoby jednak ograniczyć jego rozmiary (przypominam, że do budżetu obywatelskiego można składać zadania do 50 tys. zł). Możliwość głosowania na taki projekt przez mieszkańców, pokazałaby także ich faktyczne poparcie dla zgłoszonego przez Pana pomysłu.

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

20.03.2019


Pytanie: Przyznaję że system e-Podatki, to dobry pomysł. Jednak nie do końca moim zdaniem dopracowany. Mianowicie mam już profil zaufany e-PUAP, dlaczego zatem muszę koniecznie udać się osobiście do UM Głowno, aby potwierdzić swoją tożsamość przed uzyskaniem dostępu do systemu e-Podatki? Czemu nie mogę się zalogować za pomocą profilu zaufanego? Byłoby by zdecydowanie prościej.... Może ktoś wprowadzi taką funkcjonalność? Zaznaczam, że mieszkam w Łodzi, a w Głownie bywam, jeśli już to raczej w dni wolne od pracy. Pozdrawiam. TK

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie:

Oczywiście zintegrowanie obydwu systemów jest bez wątpienia korzystne dla użytkowników, którym odchodzi konieczność osobistej weryfikacji tożsamości w urzędzie. Jednakże w momencie wdrażania systemu e-podatki producenci oprogramowania nie oferowali takiej funkcjonalności,
w związku z czym nie było możliwości połączenia systemu lokalnego z logowaniem poprzez Profil Zaufany. Należy zaznaczyć, że projekt w wyniku którego wprowadzaliśmy taki system obejmował wiele gmin i miast w Polsce, nie jest to sprawa dotycząca tylko Głowna. Od samego początku sygnalizowaliśmy, że konieczność osobistej nawet jednorazowej wizyty w Urzędzie może być uciążliwością dla podatnika. Obecnie oczekujemy na realizację modyfikacji systemu bowiem planowana jest jego rozbudowa i aktualizacja, która miedzy innymi wprowadzi udogodnienie umożliwiające posługiwanie się posiadanym Profilem Zaufanym do poświadczania tożsamości w lokalnym miejskim systemie i wyeliminuje konieczność wizyty w urzędzie dla posiadaczy Profilu.

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

20.02.2019


Pytanie: Dzień dobry. Panie Burmistrzu chciałbym zapytać kiedy zostanie rozwiązany problem nieprzejezdnej w okresie jesieni i wczesnej wiosny ul. Komorowskiej. Sytuacja jest na tyle poważna że ciężko jest przejechać samochodem, a wyjście z naszym niepełnosprawnym dzieckiem z wózkiem jest niemożliwe. Taka sytuacja trwa od 7 lat i nic się nie zmienia. Doraźnie wraz z sąsiadami próbujemy ,,naprawiać,, tą drogę ale nic to nie daje na dłuższą metę. Prosimy o pomoc. Z wyrazami szacunku.

 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie:

Mamy świadomość, że w Głownie jest jeszcze wiele dróg gruntowych, na których tworzą się wyboje, zalega woda w kałużach, a powstające błoto utrudnia przejazd. W poprzednim roku Gmina Miasta Głowno zakupiła równiarkę i przekazała ją do Miejskiego Zakładu  Komunalnego by doraźnie i w miarę potrzeb równać te ulice. MZK dokonuje bieżących napraw dróg i tam można zgłaszać swoje wnioski.
    Zdaję sobie sprawę, że najlepiej byłoby gdyby się udało ulicę utwardzić. Wymaga to wykonania projektu i zapisania zadania inwestycyjnego w budżecie miasta. W tej chwili mamy gotowe projekty na kilkanaście ulic i te w pierwszej kolejności będą realizowane. Musimy jednak pamiętać, że nie uda się tego przeprowadzić w krótkim czasie. Główną przyczyną są wysokie koszty takich inwestycji, a budżet miasta nie posiada tak dużych środków. Dla zobrazowania skali wielkości: w tej chwili zaczyna się budowa ulicy Wąskiej. To 108 metrów bieżących, całość kosztów wynosi prawie 760 tysięcy złotych.

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

18.02.2019


Pytanie: Dzień dobry Panie Burmistrzu, meszkam przy ul. Modrzewiowej.
Ulica ta podczas deszczu albo roztopów zamienia się w jeden duży pas błota. W imieniu mieszkańców tej ulicy proszę o odpowiedz, czy lub ewentualnie kiedy planowana jest budowa naszej drogi. Z poważaniem.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani:

W ramach realizacji inwestycji miejskiej w roku 2018 została wykonana dokumentacja projektowa budowy ul. Modrzewiowej oraz uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Aby można było przystąpić do robót budowlanych, konieczne jest ujęcie przez Radę Miejską  zadania w budżecie miasta i tym samym zapewnienie środków finansowych na jego realizację.  
W budżecie miasta Głowna na 2019 rok nie ma inwestycji polegającej na budowie ul. Modrzewiowej i w związku z tym nie mam jako burmistrz podstaw do realizacji tego zadania. Jeśli takie zadanie inwestycyjne zostanie umieszczone w budżecie będziemy je wykonywać.

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

13.02.2019


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu! Chciałabym dowiedzieć się o postępie projektu polegającym na montażu instalacji OZE w Gminie Miasta Głowno. Deklaracje udziału w w/w projekcie były składane w grudniu 2017r wraz z opłatą inwentaryzacyjną w wysokości 120 zł. Wnioski miały być rozpatrzone w pierwszej połowie 2018r. Mamy pierwszą połowę 2019 r. W deklaracjach podany jest adres e-mail oraz nr telefonu, ale żadnej korespondencji na ten temat nie otrzymałam.Czy są jakiekolwiek informacje dotyczące tego projektu? Pozdrawiam


Odp. Burmistrza: Szanowna Pani:
Gmina Miasta Głowno w styczniu 2018 r. złożyła projekt do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt daje możliwość zamontowania na swojej posesji trzech rodzajów instalacji OZE:
- kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody użytkowej;
- panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej;
- kotły na biomasę.
W związku z wprowadzonymi przez Zarząd Województwa Łódzkiego, zmianami w regulaminie konkursu, które skutkują wydłużeniem terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, pierwotnie termin ten wydłużono do 22 stycznia 2019 r. (informowaliśmy o tym na stronie www.glowno.pl w dn. 22 maja 2018 r.) W styczniu br. otrzymaliśmy informację o ponownym wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie do 11 marca 2019 r. (również informowaliśmy o tym na stronie www.glowno.pl w dniu 18 stycznia 2019 r.). Wobec powyższego rozstrzygnięcie ww. konkursów może ulec wydłużeniu. Proszę o śledzenie informacji na miejskiej stronie internetowej www.glowno.pl.

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

12.02.2019


Pytanie: Panie Burmistrzu, czy jest taka mozliwość, aby wiatę autobusowa komunikacji miejskiej, która stoi przy Cebertowiczu przenieść w okolice kiosku ruchu? Byłoby to dla nas oczekujacych na busa duże udogodnienie, nawet w chwili kiedy poda deszcz.

Odp Burmistrza: Szanowna Pani,
Niestety nie ma możliwości technicznych przeniesienia wiaty, gdyż na stałe związana jest z gruntem i jej demontaż spowodowałby uszkodzenie. Kiedy była montowana w zamierzeniu miała służyć obsłudze pasażerów  autobusów poruszających się w obu kierunkach. Ponadto informuję, że pas drogowy ulicy Mikołaja Kopernika, od strony kiosku jest ograniczony szerokością istniejącego chodnika, co wyklucza usytuowanie wiaty. Teren sprzyjający usytuowaniu wiaty w rejonie kiosku nie należy do pasa drogowego, który jest własnością Gminy Miasta Głowno.

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

09.01.2019


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu,
Chciałabym zapytać czy w planach inwestycyjnych na rok 2019 znajduje się budowa nawierzchni na ulicy Czarnieckiego??? Pytanie moje związane jest z zapewnieniem ze strony pana Macieja Lisowskiego, który zaręczał (kandydując na radnego) że chodnik na tej ulicy powstanie jeszcze w 2018 roku a całość ulicy zostanie dokończona w 2019 roku. Wiemy już na pewno, że w sprawie chodnika mówił nieprawdę.
Pozdrawiam Serdecznie.


Odp. Burmistrza: Szanowna Pani,
W uchwalonym 28 grudnia 2018 r. budżecie na rok 2019 znajduje się zadanie „Budowa ulicy Czarnieckiego” z przeznaczonymi na nie 140.000 zł. Jednocześnie w uchwale o wydatkach niewygasających, a więc tych zaplanowanych w roku poprzednim, ale do wykonania już w bieżącym pozostaje zadanie „Budowa chodnika w ulicy Czarnieckiego”. Przetarg na to zadanie rozstrzygnąłem 19 grudnia, a umowę podpisałem 28 grudnia 2018 r. Zadanie to kosztuje 142.369,06 złotych, obejmuje budowę chodnika po jednej stronie na całości ulicy z terminem wykonania do 30 maja. Jak więc widać coś się dzieje. To zaś pokazuje, że opinie o samorządowcach często bywają pobieżne. Pamiętajmy, że samorząd musi stosować się do sztywnych procedur przetargowych, finansowych i innych, a same prace inwestycyjne są zazwyczaj w całym tym procesie najkrótsze.

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

02.01.2019


Pytanie: Witam Pana. Gratulacje wygranej w wyborach, choć to była tylko formalność. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Panie Burmistrzu piszę w sprawie tych autobusów, bo szkoda że pan wycofał się z tych elektrycznych autobusów.Morze Pan jeszcze przemyśli tę sprawę,morze warto by sięgnąć jeszcze po dotacje Państwa które ma wspierać elektromobilność w Polsce,morze by się dało jeszcze gdzieś te pieniądze znaleźć,fajnie by takie autobusy komponowały się w nasze miasto w przyszłosci rekreacyjno, turystyczne, proszę o przemyślenie tej sprawy, pozdrawiam


Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, dziękuję za miłe słowa.
W kwestii autobusów elektrycznych: ma Pan całkowitą rację co do wpisywania się „elektryków” w klimat Głowna jako miasta przyjaznego rekreacji. Sam to podnosiłem, gdy sprawa ich pozyskania dla Głowna się zaczynała (rok 2014). Bylibyśmy faktycznie pozytywnym ewenementem w skali kraju mając małą, ale całą komunikację miejską opartą na nowoczesnych pojazdach. Wskazywałem, że co prawda tabor elektryczny jest drogi, ale kusząca jest wizja wysokiego  dofinansowania pieniędzmi z UE i tylko to z punktu finansowego sprawia, że warto taki wariant wybrać. Jeszcze w poprzedniej kadencji ustaliliśmy, że jeśli oferty przetargowe będą korzystne to „elektryki” kupimy, jeśli zaś za drogie, to z nich rezygnujemy i kupujemy pojazdy o napędzie tradycyjnym.
Jak wiadomo, złożona miastu oferta przewyższała posiadane przez nas środki finansowe o prawie 1 mln złotych, a w odziedziczonym po wyborach samorządowych budżecie nie było już nawet teoretycznych możliwości znalezienia takiej kwoty (przypomnę wszakże, że w kilka dni po moim odwołaniu w czerwcu 2018 roku do miejskiej kasy wpłynęły ponad 2 mln złotych, o które zabiegałem w sądach  od 2012 roku, ale zostały przez poprzedni samorząd szybko rozdysponowane). Wobec braku całości potrzebnych środków jedyną możliwością było przetarg unieważnić i tak zostało uczynione. Obecnie przygotowujemy się do zakupu pojazdów tradycyjnych. Poprosiłem o dodatkowe opinie w tym zakresie nawet osoby zawodowo nie zajmujące się komunikacją miejską, ale posiadające dużą wiedzę i rozeznanie w tej tematyce. Gdyby miał Pan jakieś sugestie to także zapraszam do podzielenia się z nami.
Muszę także przypomnieć, że wiedząc, że elektromobilność jest ważnym elementem zamierzeń rozwojowych w planach rządu, a szczególnie obecnego premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze w lutym 2017 r. podpisałem jako reprezentant naszego miasta, jednego spośród pierwszych ponad trzydziestu innych zainteresowanych samorządów w Polsce list intencyjny o współpracy w tym zakresie. Ze strony ministerstwa rozwoju podpisał ją Mateusz Morawiecki, ówczesny minister rozwoju, minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz szefowie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród wspólnych zadań list mówi o m.in.: „definiowaniu potrzeb związanych z systemami wsparcia finansowego dla rozwoju autobusowego zbiorowego transportu bezemisyjnego”. Jak więc widać nasze starania o dodatkowe lub alternatywne dla unijnych środki finansowe na autobusy elektryczne były podejmowane, ale na moment rozstrzygania przetargu nie było jeszcze konkretnych wskazanych źródeł skąd można byłoby je pozyskać. Obecnie pozostaje nam rozwiązanie realnego braku komunikacji miejskiej z prawdziwego znaczenia – stąd konieczność zakupu pojazdów tradycyjnych, ale podkreślam, jeśli pojawią się nowe możliwości dofinansowania wrócimy do sprawy i pojazdy elektryczne być może się pojawią w przyszłości.    

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

02.01.2019


Pytanie: Witam Gdzie można uzyskać informacje o rekrutacji dla dzieci lub gdzie mogę złożyć podanie o przyjęcie dziecka do żłobka?


Odp. Burmistrza: Szanowna Pani,
Informacje o które Pani pyta zostały zamieszczone na stronie www.glowno.pl  - https://www.glowno.pl/3837,rekrutacja-dzieci-do-miejskiego-zlobka-w-glownie.html?tresc=9252

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

02.01.2019