Andrzej Sadowski

  • Andrzej Sadowski

Andrzej Sadowski

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą nr XL/377/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28.04.2006 r.
 
Andrzej Sadowski urodził się 13 sierpnia 1943 r. w Warszawie. Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych - jego ojciec Ludwik był ułanem i zginął tragicznie w czasie wojny w jednym z obozów koncentracyjnych. Mały Andrzej wraz z mamą na skutek Powstania Warszawskiego trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie do obozu przesiedleńców w Łowiczu. Po wojnie zamieszkał wraz z mamą u rodziny ojca w Kuklówce.
 
Andrzej Sadowski z zawodu był kierowcą. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku uruchomił pierwszą prywatną linię przewozu pasażerskiego z Głowna do Łodzi. Jego pasją była natomiast murarka - był twórcą wielu pięknych kominków.
 
Przez wiele lat angażował się społecznie na rzecz Głowna. Samodzielnie wykonał liczne ścieżki piesze i rowerowe wzdłuż rzeki Mrogi. Oczyścił rzekę na odcinku ok. 1 km ze śmieci i odpadów komunalnych, zaaranżował i wykonał ławki z odpadów betonowych dla mieszkańców osiedla Kopernika. Ponadto, wykarczował krzewy i urządził mini park rekreacyjny, zainstalował szereg koszy i ławek wzdłuż rzeki, tworząc doskonałe miejsce do spacerów i odpoczynku. Odwodnił też i zmeliorował część osiedla Kopernika, a z resztek asfaltu utwardził drogę, którą dzieci uczęszczają do szkoły. Dokonał też licznych nasadzeń roślin, poprawiając tym samym estetykę części naszego miasta. Wykonał nawet tor saneczkowy dla dzieci.

W czerwcu 2005 r. Andrzej Sadowski za swoje zasługi na rzecz dzieci, został uhonorowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Nagrodę tę otrzymał z rąk Burmistrza Głowna.
 
Zmarł 27 lipca 2019 roku.