Dane statystyczne

Informacje zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 

Lp.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

NIP

REGON

1

DR.1.2012.NS

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź sp. z o.o.

Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

7260019767

470797081

2

DR.3.2012.NS

RS II Sp. z o.o.

Barlickiego 3A, 95-100 Zgierz

7322172779

101715732

3

DR.4.2012.NS

Remondis sp. z o.o. Oddział w Łodzi

Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź

7280132515

011089141

4

DR.5.2012. NS

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

7750000516

610281538

5

DR.7.2012.NS

TRANS-TOM Tomasz Pietysz

Podchorążych 12/22, 80-298 Gdańsk

9570053630

191759662

6

DR.1.2021.NS

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

6571053027

291128177

7

DR.2.2021.NS

FBSerwis SA

Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

5272676062

146097236

8

DR.1.2022.NS

FCC Polska Sp. z o. o.

Lecha 10, 41-800 Zabrze

6762157648

357190739

 

 

Nazwa i adres instalacji do których zostały przekazane odpady komunalne:

FCC ŚLĄSK Sp. z o.o. ul. Cmentarna 19 F, 41-800 Zabrze

ARW BALTIC Sp. z o.o. ul. Szkolna 58, 42-230 Koniecpol

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów

Remondis Sp. z o.o. ul. Swojska 4, 91-342 Łódź

Remondis Electrorecykling ul. Pryncypalna 132/134, 93-373 Łódź

SAWO Recykling K. Szałapski, Z. Szałapski sp. j. ul. Struga 43, 95-100 Zgierz

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

ZGO Kompostownia ul. Sanitariuszek 70/72, 93-469 Łódź

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

Novago Żnin Sp. z o.o. Wawrzynki 35, 88-400  Żnin

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. ul. 1 Maja 5, 55-300 Środa Śląska

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluniecka 50, 97-360 Kamieńsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jeżynowa 40, 97-500 Płoszów

Skup Surowców Wtórnych Dariusz i Maryla Młynarscy s.c. ul. Srebrna 8, 91-316 Łódź, ul. Duńska 1, 91-204 Łódź

Firma Handlowa KORMET W. Krokosiński w spadku ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106a, 91-341 Łódź

Stora Enso Poland S.A. ul. Puszkina 82, 92-516 Łódź

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

EKO-REGION Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów Julków, 96-116 Julków

MAKPOL Sp. z o.o. ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za 2023 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku Gmina Miasta Głowno:

•    osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  -  29,03%

•    nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych  -  20,87% z wymaganego 35%

•    osiągnęła poziom składowania  -  35,82%

Powyższe wartości poziomów obliczono zgodnie z art. 3c ust. 2 ww. ustawy w oparciu o:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poz. 2412

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych poz. 1530

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Głowno prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie przy ul. Dworskiej 3, 95-015 Głowno. W ww. punkcie prowadzona jest również zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.