Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza Głowna

Magdalena Błaszczyk
 
95-015 Głowno
ul. Młynarska 15 pokój 7
tel. 42 719 11 51
 
Zastępca burmistrza sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi