GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 17 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2016 | 
 • Burmistrza Głowna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy Placu Wolności 16A | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Burmistrza Głowna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy Placu Wolności 16A , oznaczonej w obrębie ewidencyjnym G-11 jako działa gruntu nr 29/3 o powierzchni 32m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr LD1G/00004519/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu.

Na przedmiotowej nieruchomości usytuowana jest część kiosku handlowego o konstrukcji drewnianej(całkowita pow. zabudowy: 28,00m2, w tym na działce nr 29/3 - 16m2). Budynek jest wyłączony z użytkowania i znajduje się w złym stanie technicznym.                  

W związku z faktem niespełnienia jakichkolwiek wymogów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - budynek nie nadaje się do trwałej adaptacji, w tym do przebudowy  oraz rozbudowy  i kwalifikuje się do rozbiórki .

Stosownie do sporządzonego w dniu 26 czerwca 2014 roku przed notariuszem Jerzym Folcholcem w Głownie za nr Rep. A Nr 3043/2014 Protokółu uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Głowno , położoną w Głownie przy Placu Wolności 16A - Gmina Miasta Głowno ,    w związku ze zwrotem przez dotychczasowego użytkownika zabudowanej części przedmiotowej nieruchomości zatrzymała wymienione powyżej naniesienia budowlane za zapłatą odszkodowania odpowiadającego aktualnej wartości tego naniesienia.

Ze względu na bardzo małą powierzchnię, przedmiotowa nieruchomość nie nadaje się do samodzielnej zabudowy i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  może być zabudowana łącznie z przyległymi działkami nrnr: 28/4 i 29/2.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencji gruntów. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w umowie sprzedaży oświadczenia , iż  fakt ograniczeń w zabudowie nieruchomości  oraz , że odtworzenie punktów granicznych działki odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy-jest mu znany oraz , że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń , bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Miasta Głowno .

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 05 kwietnia 2016r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Młynarskiej 15 (I piętro, pok. nr 9).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych          i 00/100).

Wadium wynosi 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100).

Wadium (wnoszone w pieniądzu) należy wpłacać w terminie do dnia 30 marca 2016r. (włącznie) przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym  
w Zgierzu, nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004, lub w kasie Urzędu.  Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 200,00zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) .

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy   z dnia 11.03 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.).

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu, osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, obowiązane są do zapoznania się z „Warunkami przetargu”, jak również mogą zasięgnąć dodatkowych informacji - w Referacie Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul.Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8,9 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej).

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.