GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -

Szybkie linki

 • Rzeka
  Mroga
 • Zalew
  Mrożyczka
 • Wydarzenia
  miejskie

Kalendarz

Dziś jest:
 19 stycznia 2019

Wyszukiwanie

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja

Treść strony

Honorowy Obywatel Miasta Głowna

REGULAMIN
Nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta Głowna ”
§ 1
Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Głowna” nadaje w drodze uchwały Rada Miejska za działalność godną    szczególnego uznania osobom nie będącym mieszkańcami Miasta Głowna.
§ 2
1.Tytuł nadaje się z okazji:
 • Święta Konstytucji 3-ego Maja
 • Narodowego Święta Niepodległości  11 Listopada,
2. Wręczenia aktu nadania i odznaki dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego wydarzenia.
§ 3
1.O nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głowna” wnioskować mogą Radni Rady Miejskiej w Głownie, Burmistrz Głowna.
2.Z inicjatywą nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głowna” wystąpić mogą osoby fizyczne, prawne oraz organizacje społeczno – zawodowe i polityczne.
3.Zgłoszenie inicjatywy nadania tytułu nie zobowiązuje Radnych Rady Miejskiej w Głownie, a także Burmistrza Głowna do przedstawienia wniosku Radzie Miejskiej w Głownie.
§ 4
1.Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Głowna” może być nadany pośmiertnie.
2.W przypadku nadania pośmiertnego, akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głowna” zostaje  przekazany na ręce najbliższej rodziny Nobilata.
3.W przypadku nie odnalezienia członków rodziny Nobilata  akt nadania tytułu zostanie przekazany  do zbiorów Muzeum Regionalnego w Głownie. 
§ 5
Pisemny wniosek o nadanie tytułu  powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz imię ojca kandydata
2) datę i miejsce urodzenia
3) adres
4) uzasadnienie wniosku
5) dane wnioskującego
§ 6
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie:
1)przyjmuje wnioski o nadanie tytułu  „Honorowy Obywatel Miasta Głowna”,
2)przedkłada wnioski Radzie Miejskiej ,
3)prowadzi księgę Honorowych Obywateli  Miasta Głowna.  
§ 7
Wnioski o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głowna” składa się w dwóch  terminach:
1/ do 10 lutego – wręczenie z okazji Święta Konstytucji 3-ego Maja,
2/ do 10 sierpnia – wręczenie z okazji Narodowego Święta Niepodległości  11 Listopada.
§ 8
Komisje Rady Miejskiej wydają opinię w sprawie wniosku w terminie 30 dni od daty jego zgłoszenia.
§ 9
Przewodniczący Rady Miejskiej przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania tytułu.
§ 10
Koszty związane z nadaniem tytułu  pokrywane są ze środków budżetu Miasta Głowna.
§ 11
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. pozbawienia praw publicznych) Rada Miejska może pozbawić tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głowna” w trybie właściwym dla nadania tytułu.

 

Zasady i tryb nadawania oraz wręczania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głowna”

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny otwarcia

 

pon - piąt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pon - piąt: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2019. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 16846

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Żałoba narodowa